A GERSHOJ ENERGIA Korlátolt Felelősségű Társaság (Székhelye: 2890 Tata, Ady Endre út 13.; Cégjegyzék száma: 11-09-015087; Adószáma: 14680825-2-11; Képviseli: Jan Aksel Gershoj Jensen ügyvezető és Szentpéteri-Gershoj Erika cégvezető) tiszteletben tartja az Ön adatvédelemhez fűződő jogait és jogos érdekét, így a jelen tájékoztatóban leírjuk, hogy:

 • milyen típusú személyes adatokat gyűjtünk?
 • milyen céllal és jogalappal gyűjtjük a személyes adatokat?
 • a személyes adatok hol és milyen módon kerülnek felhasználásra?
 • kikkel és milyen okból osztjuk meg a személyes adatokat?
 • mit teszünk az adatok védelme érdekében?
 • hogyan kérheti a személyes adatai törlését?
 • hogyan kérheti a személyes adatai módosítását?
 • hogyan kérhet hozzáférést a személyes adataihoz?
 • hogyan vonhatja vissza az adatkezeléshez adott hozzájárulását?
 • hogyan tájékozódhat egyéb adatvédelemmel kapcsolatban felmerült kérdéseiről?
 • hova fordulhat, ha úgy véli, hogy adatvédelemmel összefüggő jogait megsértettük?
 • hol olvashat részletesebben az adatvédelemmel összefüggő jogairól?

A GERSHOJ Energia Kft. tiszteletben tartja a megrendelői személyhez fűződő jogait; a megadott személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal összhangban, a jelen adatkezelési tájékoztatóban meghatározottak szerint kezeli.

 

A jelen Adatvédelmi Tájékoztatót közzé tevő és alkalmazó vállalkozás adatai:

Név (cégnév): GERSHOJ ENERGIA Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövidített cégnév: GERSHOJ Energia Kft.
Cím: 2890 Tata, Ady Endre út 13.
Cégjegyzékszám: 11-09-015087
Adószám: 14680825-2-11
Nyilvántartja: Tatabányai Törvényszék Cégbírósága
Képviseli: Gershoj Jensen ügyvezető és Szentpéteri-Gershoj Erika cégvezető
Telefonszám: +36 30 206 0603
E- mail:
Weblap: https://www.gershojenergia.com

 

A GERSHOJ Energia Kft. az alábbiak alapján (cél, jogalap) gyűjti az adatait:

A GERSHOJ Energia Kft. az alábbi adattípusokat gyűjti:

 1. Vállalati adatok (név, cím, kapcsolattartó személy neve, telefonszám, e-mail cím, adószám)
 2. Magánszemélyek kapcsolattartásra vonatkozó adatai (Vezeték- és keresztnév, Cím, Telefonszám, E-mail cím)
 3. A megrendelt termékekre vonatkozó adatok (termékek neve, ára, mennyisége)
 4. A beszerelésre kerülő termék ingatlanra vonatkozó adatai (tulajdonos(ok) neve, helyrajzi szám, műszaki adatok)
 5. Pályázati forrással támogatott termékvétel- és beszerelés esetén a pályázattal összefüggésben az adott pályázati leírásban megkövetelt adatok
 6. Átutalásos fizetés esetén banki adatok (utalás beérkezési ideje, utaló bankszámlaszáma, utalás összege, annak a számlatulajdonosnak a neve, akitől az összeg érkezett, amennyiben van, az utalás közleménye, vagy a partnerek közötti egyedi azonosító száma)
 7. Műszaki távfelügyelet esetén a beszerelt termékek műszaki státusza, esetleges meghibásodásának jelzése, oka, helye.
 8. A süti (cookie)-adatok.

A cookie-król (sütikről) bővebben itt olvashat.

 

Adat

Cél

Jogalap

Név (vezetéknév, keresztnév)

A pontos árajánlat és az esetleges későbbi szerződés teljesítéséhez szükséges

Számlázási kötelezettség teljesítéséhez szükséges

Szerződés teljesítése

Jogszabályi kötelezettség

Telefonszám

- az egyedi árajánlattal, műszaki felméréssel és a szerződéssel kapcsolatos kapcsolattartás

- hogy telefonon is értesíteni tudják a termékek szállításáról, beszereléséről és pontos időpontot egyeztethessenek a szállító partnerek)

Szállító partnerek: ugrás a vonatkozó részre...

- Hogy abban az esetben, amennyiben Önnél műszaki távfelügyeletet is biztosítunk, a műszaki meghibásodásról és a javítási feladatokról Önnel egyeztetni tudjunk.

Szerződés teljesítése (szállítás, tájékoztatás)

 

E-mail

- Személyre szabott (kért) árajánlatok és kalkulációk megküldése

-Megrendelt termékkel, pályázattal és szerződéssel kapcsolatos információcsere és levelezés.

- regisztráció esetén további kapcsolattartás

- hírlevél esetén a hírlevelek megküldése

- előzetesen kért reklámüzenet esetén az akciókról és egyéb reklám célú üzenetekről történő tájékoztató anyagok megküldése

- kiszállítással és javítási munkákkal összefüggő kapcsolattartás (hogy e-mailben is értesíteni tudják a szállításról, beszerelésről, esetleges javításról

Szerződés teljesítése (szállítás és panaszkezelés)


 

Hozzájárulás

Hozzájárulás

 

Cím (tényleges és a termék telepítési helyszínének címe)

- számla kiállítása

- kérés esetén számla postai úton történő megküldése

- szerződéssel kapcsolatos kapcsolattartás

- a termékek telepítése, felszerelése

- a termék műszaki távfelügyelete távfelügyelettel megrendelt termékek esetén

- kiszállítással, beszereléssel összefüggő kapcsolattartás

Szállító partnerek: ugrás a vonatkozó részre...

Jogszabályi kötelezettség

Szerződés teljesítése

Banki adatok

- fizetési szolgáltatások biztosítása

Szerződés teljesítése

Jogszabályi kötelezettség (utalásos számla kiállítása)

Ingatlan adatok (cím, helyrajzi szám, tulajdonos, műszaki adatok, fényképek)

- a telepítésre kerülő napelem rendszer telepítéséhez és beüzemeléséhez, továbbá- amennyiben Ön kérte- a rendszer távfelügyeletének biztosítása érdekében szükséges

- szerződés teljesítése

Termék adatok

- a megrendelt termék(ek) neve és leírása, ára, a megrendelés teljes költsége beleértve a szállítási díjat, a termék átvételének vagy megküldésének módja, helye, ideje

- műszaki távfelügyelettel rendelkező termékek esetén a távfelügyelet során kapott műszaki adatok (rendeltetésszerű vagy hibás működés, hiba oka, hibaelhárítás)

- szerződés teljesítése

Közmű (áram) fogyasztásra vonatkozó adatok

- abból a célból, hogy pontos árajánlatot adhassunk, és Önnek kiszámolhassuk a napelemek költségeinek megtérülését, továbbá, hogy a megfelelő napelemrendszert telepítsük, mely a tényleges fogyasztásához igazodik ismernünk kell annak az ingatlannak a tényleges fogyasztási adatai, melyre a napelem felszerelésre kerül.

- Szerződés teljesítése

IP cím

- a GERSHOJ Energia Kft. weblapjainak tűzfalvédelme

- egyéb IP cím bekérés esetén

- jogos érdek

- hozzájárulás

Cookie (süti) adatok

- a GERSHOJ Energia Kft. weblapjainak tűzfalvédelme

- személyre szabott reklámok megjelenítése

- a GERSHOJ Energia Kft. weblapja használatának biztosítása (például űrlapok kitöltése) érdekében

- a GERSHOJ Energia Kft. weblapjai élvezhetőbbé tétele és fejlesztése érdekében

- jogos érdek

- hozzájárulás

- szerződés teljesítése

- hozzájárulás

 

A jogos érdek mérlegelése

Hol hivatkozunk erre?

Kinek az érdekében hivatkozunk erre?

Mi az Ön érdeke (alapvető joga?)

A két érdek súlyozása

Jogos érdek: a GERSHOJ Energia Kft. jogvita esetén, illetőleg hatósági eljárásokban jogosult az érdekeit és érveit megvédeni, e célból a kezelt adatokat felhasználhatja. Amennyiben Önnek a GERSHOJ Energia Kft.-vel jogvitája keletkezne, úgy a GERSHOJ Energia Kft. jogosult az Ön adatait (beleértve valamennyi papír alapú és elektronikus levelezést) jogi képviselőjének (ügyvédjének) is továbbítani.

Ugrás a jogos érdek részre

GERSHOJ Energia Kft.

 

Adatai titkossága

A GERSHOJ Energia Kft. bírósági és hatósági eljárások során köteles és jogosult adatokat kiadni az erre igazoltan felhatalmazott személyeknek. Tekintettel arra, hogy az adatok továbbra sem kerülnek nyilvánosságra (bizalmasan és jogszabályilag szigorúan szabályozva) kerülnek felhasználásra, az Ön jogos érdekét csekély mértékben veszélyezteti.

IP cím

GERSHOJ Energia Kft. weblapjának, továbbá a GERSHOJ Energia Kft. weblapjainak felhasználói, illetőleg megrendelői adatainak védelme

Adatai titkossága

A GERSHOJ Energia Kft. az Ön és valamennyi felhasználója személyes adatait kiemelt biztonságú tűzfallal védi, melynek érdekében (a tűzfal) az Ön IP címét érzékeli. Az IP cím érzékelése nélkül a tűzfal nem tudná az adatbiztonsági szerepét betölteni, és a GERSHOJ Energia Kft. által kezelt adatok adatbiztonsága jelentős támadásnak és jogosulatlan megismerésnek lenne kitéve. A nagy arányú adatvesztés és adatszivárgás elkerülése lényegesebb, mint az IP címének titkossága.

Cookie (süti) adatok

Ugrás a süti tájékoztatóra és a süti letiltási felületre

GERSHOJ Energia Kft. weblapjainak, továbbá a GERSHOJ Energia Kft. weblapjainak felhasználói, illetőleg megrendelői adatainak védelme (tűzfal)

Adatai titkossága

A GERSHOJ Energia Kft. az Ön és valamennyi felhasználója személyes adatait kiemelt biztonságú tűzfallal védi, melynek érdekében az Ön az Ön gépén sütit (cookie) helyez el. A süti (cookie) elhelyezése nélkül a tűzfal nem tudná az adatbiztonsági szerepét betölteni, és a GERSHOJ Energia Kft. által kezelt adatok adatbiztonsága jelentős támadásnak és jogosulatlan megismerésnek lenne kitéve. A nagy arányú adatvesztés és adatszivárgás elkerülése lényegesebb, mint az IP címének titkossága.

 

A GERSHOJ Energia Kft. az alábbiak szerint használja fel az adatait:

 • Előzetes kalkuláció készítése, személyre szabott kalkulációk.
 • Amennyiben Ön valamely pályázat keretében építteti be a napelem rendszert, úgy szükségképpen az egyes pályázati adatokhoz- a pályázatban meghatározott módon és mértékben- szükséges hozzá férnünk, továbbá a pályázat keretében kötelező adatokat szolgáltatnunk a pályázatot felügyelő szerv vagy szervezet részére.
 • Eszközök javítási munkálatainak, szervizének elvégzése (amennyiben Ön kérte a távfelügyeletet a napelem rendszeréhez, illetőleg esetleges garanciális igény érvényesítése során).
 • Termék reklamációk és panaszok kezelése és ügyintézése.
 • Hozzájárulás esetén elektronikus és postai úton megküldött levélben hírlevél és marketing üzenet, megküldése.
 • Ügyfélszolgálat biztosítása.
 • Tájékoztatás adatvédelmi incidens esetére.

 

A GERSHOJ Energia Kft. internetes (webes) naplózási tevékenysége:

- A GERSHOJ Energia Kft. mind a weblapján mind szerverén naplózza a tevékenységeket. A tevékenységek naplózása azt jelenti, hogy a GERSHOJ Energia Kft. minden esetben figyeli és figyelemmel kíséri, hogy webes felületén pontosan ki és milyen céllal fért hozzá az adatokhoz.

E körben az alábbi adatkezelési tevékenységet folytatja a GERSHOJ Energia Kft. (kezelt adatok köre, jogalap, cél)

Adat

Cél

Jogalap

IP cím

A GERSHOJ Energia Kft. informatikai biztonsági védelmi rendszerének részeként kezeli.

A GERSHOJ Energia Kft.-nek az a jogos érdeke, mely az informatikai biztonság meglétéhez, megőrzéséhez, megtartásához fűződik. A GERSHOJ Energia Kft. minden rendelkezésére álló eszközzel igyekszik kiszűrni a rosszindulatú vagy visszaélésszerű rendszerhasználatot, továbbá a GERSHOJ Energia Kft. a naplóadatok segítségével tudja bizonyítani a jogszerű és jogkövető adatkezelési gyakorlatát.

Az előzetes kalkuláció beküldésének időpontja.

A GERSHOJ Energia Kft. informatikai biztonsági védelmi rendszerének részeként kezeli.

A GERSHOJ Energia Kft.-nek az a jogos érdeke, mely az informatikai biztonság meglétéhez, megőrzéséhez, megtartásához fűződik. A GERSHOJ Energia Kft. minden rendelkezésére álló eszközzel igyekszik kiszűrni a rosszindulatú vagy visszaélésszerű rendszerhasználatot, továbbá a GERSHOJ Energia Kft. a naplóadatok segítségével tudja bizonyítani a jogszerű és jogkövető adatkezelési gyakorlatát.


 

A GERSHOJ Energia Kft. adattovábbítása/partnerei:

Adat

Címzett (név szerint)

Címzettek kategóriái és kategória okai

Név

E-mail cím

Telefonszám

Cím

Szállítás

(kik ők? Pontos név, és adatok)

Adatfeldolgozó (a megrendelt termék kiszállítása, a csomag nyomon követésének biztosítása)

(adatvédelmi tájékoztatója:....)

 

Név

E-mail cím

Telefonszám

Cím

Megrendelt termékért és a szállításért fizetendő összeg (utánvétels fizetés esetén)

Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Rövidített elnevezés: Magyar Posta Zrt.

Székhelye: Budapest, 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.

Cégjegyzékszáma: 01-10-042463

Adószáma: 10901232-2-44

Telefon: 06 40 46 46 46

 

Adatfeldolgozó (a megrendelt termék kiszállítása, a csomag nyomon követésének biztosítása)

Név

Adószám

Cím

Vásárlás összege

Megrendelt termék adatai, mennyisége


 

……………… könyvelő

Kizárólag adatfeldolgozói tevékenységgel ellátott könyvelési feladatok, a vállalkozó könyveléssel összefüggő jogszabályi feladatainak teljesítése érdekében.

Az adatfeldolgozó a szakmai kamarai és egyéb, a tevékenységére vonatkozó szabályok szerint, a GERSHOJ Kft-vel adatfeldolgozói kiegészítéssel rendelkező szerződés alapján a Nemzeti-Adó és Vámhivatalhoz a GERSHOJ Energia Kft. meghatalmazottjaként hivatalosan bejelentve jár el.

A GERSHOJ Energia Kft. weblapjának tartalmai

Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.

Rövidített elnevezés: Tárhely.Eu Kft.

Székhelye: 1144 Budapest, Ormánság utca 4. X./241.

Cégjegyzékszáma: 01-09-909968

Adószáma: 14571332-2-42

Képviseli: Kárpáti Zoltán László

E-mail cím:

Telefonszám: +36-1-789-2789

Fax.: +36-1-789-3789

A Tárhely.EU Kft. a GERSHOJ Energia Kft. webes tárhelyét biztosítja, a webes tartalmat nem figyeli, és nem módosítja (kivéve ha a Hatóság vagy Bíróság jogerősen erre kötelezi), kizárólag a GERSHOJ Energia Kft. weblapjának elhelyezéséhez biztosít tárhelyet.

Név

Bankszámlaszám

Szerződéssel összefüggésben indított utalás adatai

(link fentebb a banki adatokhoz)

…….. Bank Zrt.

A GERSHOJ Energia Kft. számlavezető bankja, a megrendelt termék ellenértéke online fizetés vagy banki átutalásos fizetés esetén a GERSHOJ Energia Kft. bankszámláján kerül jóváírásra. A … Bank Zrt. a vonatkozó hazai jogszabályok, így különösen a pénzintézetekre vonatkozó szigorú előírásoknak megfelelően végzi a tevékenységét, bele értve ebbe az adatkezelést is.

Adatvédelmi tájékoztatója:

 

A GERSHOJ Energia Kft. weblapján kezelt adatok.

Kolláth András e.v. webszerkesztő

A szakértő az informatikai rendszer védelmének keretében szaktanácsadási tevékenységet végez, így a személyes adatait nem célja és feladata kezelni, adatfeldolgozói tevékenységéből adódóan azonban ráláthat a személyes adatokra. A szakértő a GERSHOJ Kft-vel adatvédelmi és titoktartási kiegészítéssel rendelkező szerződés alapján végzi a tevékenységét.

A GERSHOJ Energia Kft. weblapján kezelt adatok.

…………….. tárhely szolgáltató

Adatvédelmi tájékoztató:

A GERSHOJ Energia Kft. webes tárhelyét biztosítja, a webes tartalmat nem figyeli, és nem módosítja (kivéve, ha a Hatóság vagy Bíróság jogerősen erre kötelezi), kizárólag a GERSHOJ Energia Kft. Weblapjának elhelyezéséhez biztosít tárhelyet.

Név

E-mail cím

Ajánlatok adatai

Az elektronikus levelek szöveges, képi- vagy audio tartalmai.


 

Statisztikai célú adatok az AdWords felületen.

Google LLC (“Google”) ;

székhelye: 1600 Amphitheatre

Parkway, Mountain View, CA

94043, Amerikai Egyesült Államok

Adatfeldolgozó az elektronikus levelezés és tárhely vonatkozásában, adatkezelő a hirdetéskezelő (AdWords vonatkozásában)

 

adatvédelmi tájékoztatója:

https://policies.google.com/?hl=hu

A GERSHOJ Energia Kft. belső informatikai rendszerén és informatikai eszközein kezelt adatok.

……………… informatikus partner

A szakértő az informatikai rendszer védelmének keretében szaktanácsadási tevékenységet végez, így a személyes adatait nem célja és feladata kezelni, adatfeldolgozói tevékenységéből adódóan azonban ráláthat a személyes adatokra. A szakértő a GERSHOJ Kft-vel adatvédelmi és titoktartási kiegészítéssel rendelkező szerződés alapján végzi a tevékenységét.

Internetes és telefonos adatok

……………….

Adatvédelmi szabályzat:

 

A ………….. a GERSHOJ Energia Kft. vezetékes telefon és internet szolgáltatója, kizárólag adatfeldolgozó tevékenységet végez, fő célja az internet és a telefon szolgáltatás GERSHOJ Energia Kft. részére történő biztosítása.

Távfelügyelet biztosítása

……………….

Adatvédelmi szabályzat:

 

A…. a GERSHOJ Energia Kft. együttműködő partnere a távfelügyeleti rendszer működtetése során. A GERSHOJ Energia Kft. a …… távfelügyeleti informatikai rendszere segítségével tudja a meghibásodásokat észlelni.

Facebook és Instagram

Facebook adatkezelési szabályzat:

https://www.facebook.com/privacy/explanation

Instagram adatvédelmi szabályzat:

https://www.facebook.com/help/instagram/155833707900388/

 

Hozzájárulás (azzal, hogy Ön ezeknek a rendszereknek a felhasználója, a szabályzatokat Ön elfogadta)

Apollo CRM rendszer

……………….

Adatkezelési szabályzat:

 

A ………….. a GERSHOJ Energia Kft. belső ügyviteli rendszerének szolgáltatója, kizárólag adatfeldolgozó tevékenységet végez, fő célja a GERSHOJ Energia Kft. mindennapi ügymenetének és átláthatóságának, átlátható adatkezelésének biztosítása.

Hírlevélküldő rendszer

……..

Adatvédelmi tájékoztató:

A …… a GERSHOJ Energia Kft. szolgáltatója, azt biztosítja, hogy azoknak, akik ahhoz hozzá járultak, a reklámüzeneteink és a hírleveleink a lehető legnagyobb biztonsággal juthassanak el, továbbá azt, hogy azoknak, akik a hozzájárulásukat vissza vonták, többet ne küldjünk reklámüzenetet.

Chat robot

Chatfuel 200 Labs, Inc.
San Francisco Bay Area, West Coast, Western US

Adatvédelmi szabályzat: https://chatfuel.com/PrivacyPolicy.pdf
 

Esetleges további adattovábbítás vagy felhasználás

Hozzájárulás: ha Ön kéri, vagy új adatkezelési tevékenység során a hozzájárulást a GERSHOJ Energia Kft. megfelelő előzetes tájékoztatás mellett kérte és Ön kifejezetten és tevőlegesen azt elfogadta.

Jogszabályi kötelezettség: az egyes hatósági eljárások során a hatóságok jogosultak a GERSHOJ Energia Kft.-től adatokat bekérni.

Jogos érdek: a GERSHOJ Energia Kft. jogvita esetén, illetőleg hatósági eljárásokban jogosult az érdekeit és érveit megvédeni, e célból a kezelt adatokat felhasználhatja. Amennyiben Önnek a GERSHOJ Energia Kft.-vel jogvitája keletkezne, úgy a GERSHOJ Energia Kft. jogosult az Ön adatait (beleértve valamennyi papír alapú és elektronikus levelezést) jogi képviselőjének (ügyvédjének) is továbbítani.

Ugrás a jogos érdek részre

Hozzájárulás


 


 


 

Jogszabályi kötelezettség


 


 

Jogos érdek


 

A GERSHOJ Energia Kft. partnerei által végzett naplózási tevékenység:

A GERSHOJ Energia Kft. fent felsorolt, informatikai rendszereket üzemeltető és használó partnerei- a GERSHOJ Energia Kft.-hez hasonlóan- informatikai naplózási tevékenységet folytatnak. Kérem, hogy az általuk folytatott naplózási tevékenységre vonatkozó szabályokról, illetőleg a naplózási tevékenységükről szíveskedjenek a partnereknél tájékozódni. A tájékozódás elősegítése érdekében a partnerek elérhetőségét a partnereket felsoroló táblázatban felsoroltuk.

Adatok tárolásának időtartama:

Kezdete


 

a) Előzetes kalkulációt kitöltők adatai


 

A kalkuláció kitöltésének és beküldésének napja


 


 


 

a) Egyedi, műszaki felmérésen alapuló árajánlat kérők adatai


 


 

A megrendelőlap adatai a szerződés teljesítése (azaz a termék átvétele, illetőleg a vételár megfizetése teljesülése) után: név, cím, banki fizetés esetén a banki adatok, kiállított számla.

link a banki adatokra fentebb


 

A banki adatok tekintetében a GERSHOJ Energia Kft. Számlavezető bankjánál, a …………. Bank Zrt.-nél tájékozódhat.

Ugrás a Partnerek- ………… Bank részre.


 

c) Hírlevélre feliratkozók és elektronikus reklám üzenetet kérők adatai

Adatkezelés kezdete az a nap, amikor hírlevelet vagy elektronikus reklámüzenetet kért.

 

Vége


 


 


 

Szerződéskötés vagy konkrét árajánlat előtt beküldött megrendelések szerződéskötés vagy pontosított árajánlat kérés hiányában 2 (két) hétig kerülnek tárolásra, a teljesítés elmaradása esetén véglegesen és visszavonhatatlanul törölve lesznek.


 

Legfeljebb az egyedi árajánlatban minden esetben pontosan meghatározott időtartamig.


 


 

Legfeljebb a jogszabályi kötelező őrzési kötelezettség, illetőleg a jogi igényérvényesítés időtartamának végéig. A napelem rendszerre 25 év garanciát vállalunk, a garanciális időszak végéig az adatok megőrzésre kerülnek.


 


 


 


 


 


 


 

Addig kap hírlevelet, vagy reklámüzenetet, ameddig a hozzájárulását vissza nem vonja. Ezt a valamennyi általunk küldött leiratkozási linkre kattintva bármikor díjmentesen, könnyen és azonnal megteheti. A leiratkozással a továbbiakban hírlevelet vagy reklámüzenetet nem kap tőlünk, a levelezési listánkból az adatait töröljük.

 

Az Ön által a GERSHOJ Energia Kft. részére küldött elektronikus levél, illetőleg a GERSHOJ Energia Kft. által az Ön részére küldött válaszlevél szöveges, képi vagy egyéb tartalma.

Adatkezelés kezdete az elektronikus levél beérkezésének napja.

Vásárlással kapcsolatos tartalom:

Legfeljebb 25 (huszonöt) év

(igényérvényesítési jog lehetősége és jogszabályi őrzési kötelezettség teljesítésének végső időpontja)

Egyéb tartalom:

2 (kettő) hét, amennyiben a levelezés tartalmilag nem újabb vásárlásra irányul (popup: ha újra megrendelést adna le, reklamálna vagy vásárolna az adatokat tovább kezeljük a szerződés teljesítése érdekében szerződés jogcímén, továbbá, ha az adatai kezelését kifejezetten kéri)


 

Az Ön jogai:

Tájékoztatás kérése

Az Ön kérésére a GERSHOJ Energia Kft. tájékoztatást ad az Önre vonatkozó és a GERSHOJ Energia Kft. által kezelt, illetve a GERSHOJ Energia Kft. vagy a GERSHOJ Energia Kft. által megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A tájékoztatásra irányuló feladatait a GERSHOJ Energia Kft. az Ön kérésének kézhezvételéről számított 14 (tizennégy) napon belül teljesíti.

Tájékoztatás kérése az alábbi módokon lehetséges:

A jogai gyakorlását könnyítő űrlap segítségével:

Belinkelni az űrlap oldalakat

Elektronikus levél formájában vállalkozó elektronikus levelezési címére írt levéllel:

 

Papír alapú levélben és személyesen a GERSHOJ Energia Kft. székhelyén:
2980 Tata, Ady Endre utca

Telefonon az alábbi számok egyikén:
+36 30 206 0603

Helyesbítés

Amennyiben Ön vagy a GERSHOJ Energia Kft. észleli, hogy az általa kezelt személyes adata pontatlan, hibás vagy egyéb okból nem megfelelő, akár az Ön kérésére, akár a GERSHOJ Energia Kft. saját intézkedése folytán a GERSHOJ Energia Kft. a hiányos/hibás adatokat pontosítja.

Törlés

Bármikor kérheti személyes adatai végleges és helyreállíthatatlan törlését akkor, ha az adatait az Ön hozzájárulása alapján kezeli a GERSHOJ Energia Kft. A GERSHOJ Energia Kft. vagy az Ön jogos érdeke, továbbá a kötelező jogszabályi tárolási és őrzési kötelezettségek teljesítése érdekében történő adatkezelés esetén a GERSHOJ Energia Kft. nem tudja az Ön adatait törölni.

A GERSHOJ Energia Kft. az adatkezelés céljának megszűnésével egy időben a személyes adatot törli. Szinén törli a GERSHOJ Energia Kft. az adatot, ha bebizonyosodik, hogy az adatok kezelése valamely okból jogellenes, illetőleg akkor is ha annak törlését hatóság, vagy bíróság jogerősen elrendeli.

Zárolás

Ön bármikor kérheti, hogy az Ön által a GERSHOJ Energia Kft. részére megadott adatok egyes részei, illetőleg valamennyi adat tekintetében az adatfeldolgozás korlátozva legyen.

A GERSHOJ Energia Kft. az adattörlésre irányuló kérelme esetén nem törli, hanem zárolja az adatot akkor, ha az adattörlés az Ön jogos érdekét sértené. A zárolt adatokat a GERSHOJ Energia Kft. csak addig kezeli, ameddig a zárolásra okot adó cél fennáll, azt követően a zárolt adatok is törlésre kerülnek.

Hozzájárulás visszavonása

Önnek bármikor joga van arra, hogy a személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulását korlátozás és indokolás nélkül visszavonja.

A hozzájárulása hírlevél és elektronikus reklámüzenet esetén a valamennyi önnek küldött hírlevelünkben és elektronikus reklámüzenetünkben megtalálható leiratkozási link segítségével egyszerűen és gyorsan visszavonható.

A hozzájárulás visszavonását továbbá az alábbiak szerint is megteheti:

A jogai gyakorlását könnyítő űrlap segítségével:

Belinkelni az űrlap oldalakat

Elektronikus levél formájában vállalkozó elektronikus levelezési címére írt levéllel:

 

Papír alapú levélben és személyesen a GERSHOJ Energia Kft. székhelyén:
2890 Tata, Ady Endre út 13.

Telefonon az alábbi számon:
+36 30 206 0603

 

Hozzáférés az általunk kezelt adataihoz

Ön bármikor jogosult a GERSHOJ Energia Kft. által kezelt adataihoz hozzáférni, azokkal rendelkezni.

Egyéb (különösen papír alapú) adatkezelések esetén a hozzáférési jogának gyakorlását az alábbi elérhetőségek segítségével gyakorolhatja:

A jogai gyakorlását könnyítő űrlap segítségével:

Belinkelni az űrlap oldalakat

Elektronikus levél formájában vállalkozó elektronikus levelezési címére írt levéllel:

Papír alapú levélben és személyesen a GERSHOJ Energia Kft. székhelyén:

 

2890 Tata, Ady Endre út 13.

 

Telefonon az alábbi számon:

 

+36 30 206 0603

Az adatai kikérése vagy módosítása során- amennyiben a GERSHOJ Energia Kft. részéről a kérelmező vagy módosító személyét illetően kétség merülne fel- az Ön adatai biztonsága, és az adatainak védelme érdekében a GERSHOJ Energia Kft. jogosult meggyőződni arról, hogy az adatok kikérése vagy módosítása ténylegesen az Ön döntése. E célból a GERSHOJ Energia Kft. jogosult Önt egy vagy több elérhetőségén is megkeresni.

Tiltakozás joga

Ön tiltakozhat az adatai kezelése ellen akkor, ha

- azok kezelésére vagy továbbítására azért kerül sor, hogy a GERSHOJ Energia Kft. a jogi kötelezettségeit teljesíthesse, vagy

- az a GERSHOJ Energia Kft., a GDESHOJ Kft.-től adatot átvevő személy(ek), illetőleg valamely harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges (kivéve, ha ezt közvetlenül valamely törvény elrendelte), vagy

- az Ön adatainak felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzésre, közvélemény- kutatásra, avagy tudományos kutatás céljára irányul.

Egyéb speciális jogszabályok erre további egyedi eseteket is meghatározhatnak.


 

Adatai hordozhatósága

Önnek joga van ahhoz, hogy a GERSHOJ Energia Kft. által kezelt adatait kikérje, illetőleg- amennyiben ez technikailag is megvalósítható- az adatai harmadfik fél részére történő átadását kérje. Az adatait ebben az esetben- amennyiben az technikailag megoldható- a GERSHOJ Energia Kft. a kérésének megfelelően akár interneten keresztül továbbítva, akár optikai adathordozóra  kiírva biztosítja Ön, vagy az Ön által megjelölt harmadik személy részére.

Az adatai hordozhatósága jogát kizárólag akkor tudjuk biztosítani, ha az Ön adatai a jelen Tájékoztatóban foglaltak szerint még nem kerültek törlésre. Törölt adatok hordozhatóságát biztosítani nem tudjuk.

Az adatai hordozhatóság keretében történő kikérése során- amennyiben a GERSHOJ Energia Kft. részéről a kérelmező személyét illetően kétség merülne fel- az Ön adatai biztonsága, és az adatainak védelme érdekében a GERSHOJ Energia Kft. jogosult meggyőződni arról, hogy az adatok kikérése ténylegesen az Ön döntése. E célból a GERSHOJ Energia Kft. jogosult Önt egy vagy több elérhetőségén is megkeresni.

Az adatai hordozhatóságát az alábbi elérhetőségek segítségével gyakorolhatja:

A jogai gyakorlását könnyítő űrlap segítségével:

Belinkelni az űrlap oldalakat

Elektronikus levél formájában vállalkozó elektronikus levelezési címére írt levéllel:

 

Papír alapú levélben és személyesen a GERSHOJ Energia Kft. székhelyén:

2890 Tata, Ady Endre út 13.

Telefonon az alábbi számon:

+36 30 206 0603

 

A Hatósághoz történő panasz benyújtásának joga

Ön az adatkezeléssel kapcsolatos panaszát jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság részére benyújtani.

Weblap:https://naih.hu/

Panaszbejelentés online:https://naih.hu/online-uegyinditas.html

Panaszbejelentés levélben: 1125 Budapest, Erzsébet fasor 22/c

 

Bírósághoz fordulás joga

Ön az adatkezeléssel összefüggésben jogosult bírósághoz fordulni. A perre a Törvényszék illetékes, Ön választása szerint a GERSHOJ Energia Kft.-vel szembeni keresetlevelét az Ön lakóhelye szerinti bíróság részére is benyújthatja. A kérelmét a bíróság soron kívüli eljárásban bírálja el.

 

Kártérítés, sérelemdíj

Ön az adatai jogellenes kezelése, vagy az adatbiztonsági követelmények megsértése esetén kérhet kártérítést, illetőleg sérelemdíjat, kivéve, ha azt a GERSHOJ Energia Kft. adatkezelésén kívüli elháríthatatlan ok idézte azt elő, illetőleg ha a kár vagy a személyiségi jogainak megsértése az az Ön szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából ered.

Az adat forrása:

Az Ön személyes adatait a GERSHOJ Energia Kft. részére

- az előzetes kalkulációs adatlapot kitöltő személy,

- a GERSHOJ Energia Kft. valamely weblapján a regisztrációs adatlapot kitöltő személy

- Ön

- az ÖN képviseletében (részünkre is igazoltan) az adatszolgáltatásra is kiterjedő meghatalmazással rendelkező személy

szolgáltatja.

Amennyiben a Megrendelés vagy egyéb személyes adat valamely okból (különösen- de nem kizárólagosan- a fiókjai biztonsági problémai, vagy a más adatkezelők által nyújtott védelem hiányossága vagy hibája miatt) nem Öntől érkezett, a GERSHOJ Energia Kft. ennek észlelése esetén, illetőleg ha Ön jelzi ezt, akkor a kérelmére azonnal törli a jogszerűtlenül a GERSHOJ Energia Kft. részére átadott valamennyi személyes adatot, kivéve ha az adatok kezelése az Ön, a GERSHOJ Energia Kft. vagy más személy jogos érdekéből, jogszabályi kötelezettség okán, vagy az Ön vagy más személy létfontosságú érdekekéből szükséges.

Jogos érdek: ugrani fentebb erre a részre.

Adatbiztonság

A GERSHOJ Energia Kft. minden tőle elvárható módon és rendelkezésére álló technikai eszközzel igyekszik az adatok biztonságát garantálni, ennek érdekében minden szükséges lépést megtesz, ennek körében az adatokhoz való hozzáférést szigorúan korlátozza. A GERSHOJ Energia Kft. gondoskodik az átadott személyes adatok biztonságáról és mindent megtesz azok megváltoztatásának, jogosulatlan hozzáférésének, nyilvánosságra hozatalának, törlésének, sérülésének és megsemmisülésének megakadályozása és felderítése érdekében. A GERSHOJ Energia Kft. biztosítja a Önt, hogy adatai a jelen tájékoztatóban foglaltakon túl semmilyen más célra nem kerülnek felhasználásra.

Egyéb rendelkezések

A GERSHOJ Energia Kft. értesíti Önt arról, ha a jelen Adatvédelmi tájékoztató valamely tartalmi eleme megváltozik, bővül. E körben ismételten eljuttatja Önnek a teljes tájékoztató elérhetőségét biztosító adatokat.

Adatvédelemmel kapcsolatos további hasznos oldalak, információk:

Adatvédelmi Hatóság honlapja (adatvédelmi jogai, gyakorlatok, állásfoglalások, bejelentések és egyéb tájékoztatás):

http://naih.hu/

Az Európai Adatvédelmi Testület internetes elérhetősége (adatvédelmi jogai, gyakorlatok, állásfoglalások, és egyéb tájékoztatás):

http://ec.europa.eu/newsroom/article29/news.cfm?item_type=1358

A Nemzeti Hírközlési és Média Hatóság elérhetősége (reklámokkal, hírlevelekkel, elektronikus reklámmal, elektronikus kereskedelemmel kapcsolatos tájékoztatás és állásfoglalások, egyéb szakmai anyagok):

http://nmhh.hu/

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság tájékoztatása az elektronikus kereskedelemmel kapcsolatosan:

http://fogyasztovedelem.kormany.hu/node/2704