Lehetőséget teremtünk a családok számára, hogy egyszerűen és a lehető leggyorsabban rendelkezzen napelemes rendszerrel. Az ajánlat egészen a tervezéstől, engedélyeztetéstől a kivitelezésen át egészen a későbbi utóellenőrzésig terjed.

 

Ütemterv az első konzultációtól a megvalósításig

1. nap  Indikatív ajánlat, konzultáció az ügyféllel
  Első lépésben az Ön érdeklődése esetén tájékoztató árajánlatot küldünk Önnek.Első lépésben az Ön érdeklődése esetén tájékoztató árajánlatot küldünk Önnek.Minden ház különbözik a másiktól, mi az Ön otthonára szabott rendszert kívánjukmegvalósítani, ezért a beszélgetést az Ön otthona energetikai igényeinekfelmérésével kezdjük. Szükségünk lesz a telepítési helyszín és a fogyasztás adataira.Műholdas képek segítségével ellenőrizzük, hogy a napelemek felszerelhetőek‐eházának tetőzetére.
2. nap Szerződéskötés, első részlet befizetése, rendszer tervezés 
  A napelem telepítéséről szóló szerződés megkötése után, a megvalósítandóA napelem telepítéséről szóló szerződés megkötése után, a megvalósítandórendszer első részletének megfizetését követően mérnökeink megtervezik arendszert és az áramszolgáltatóval jóváhagyatják az áramtermelő rendszert.
3-30.nap Finanszírozás lebonyolítás, engedélyeztetés az áramszolgáltatóval, második részlet befizetése
 

 A napelemek építési engedély nélkül telepíthetőek. Az áramszolgáltató hálózatáhozvaló csatlakozás egy igénybejelentő lap kitöltésével kezdeményezhető, aminekbefogadása után a szolgáltató meghatározza a csatlakozás műszaki feltételeit,valamint azt, hogy milyen tartalmú és részletességű csatlakozási dokumentációelkészítése szükséges. A fentiek az 50kW alatti teljesítményű, háztartási méretűkiserőművekre vonatkoznak.

  • Igénybejelentés termelő által (ki, hol, mekkora teljesítményt, milyeneszközökkel)
  • Előzetes tájékoztató levél elosztói engedélyestől (hálózat‐topológia leírása ésvizsgálat eredménye)
  • Csatlakozási tervdokumentáció termelő tervezője által (benne részletesenleírva a hely, az erőmű eszközei, a védelmi berendezések és beállítási értékek,a tulajdoni viszony és határ, termelői és forgalmazói nyilatkozatok, közüzemiszerződés másolata)
  • Terv véleményezése (esetleges hiánypótlási igény)
  • Jóváhagyás
  • Létesítés
  • Mérőcsere, beüzemelési ellenőrző mérések lefolytatása
  • Szerződéskötések a termelt energia átvételére
  • Második részlet befizetése
31-45. nap  Rendszer szerelés
  Tapasztalt szerelőink felhelyezik a napelemeket az épület tetejére, valamintTapasztalt szerelőink felhelyezik a napelemeket az épület tetejére, valamintfelszerelnek és csatlakoztatnak minden szükséges berendezést. A telepítés soránszakembereink vezetik a projektet és felügyelik a minőségi kivitelezést.
46-60. nap  Új szerződés kötés az energiaszolgáltatóval
  Az elszámolás éves elszámolási időszak alapján történik. A helyben el nemAz elszámolás éves elszámolási időszak alapján történik. A helyben el nemfogyasztott termelt villamos energia mérés után bekerül a villamos energiarendszerbe, ahonnan az elszámolási időszakon belül bármikor visszavehető. Évesszinten a fogyasztáshoz illesztett termelői kapacitás termelt/fogyasztott energiáikiegyenlítődhetnek.A csatlakozásnak nincs költsége, ha a rendelkezésre álló teljesítményig épül be atermelőkapacitás. Ilyen esetben hálózatfejlesztésre nincs szükség, így csatlakozásidíj fizetési kötelezettség nem keletkezik. A fogyasztást meghaladó termelés eseténa többlet villamos energia bekerül villamos hálózatba.
 61-90. nap *  Napelem rendszer aktiválás
  A szolgáltató felszereli a kétirányú mérésre alkalmas fogyasztásmérőt, erre a készreA szolgáltató felszereli a kétirányú mérésre alkalmas fogyasztásmérőt, erre a készrejelentést követően 30 napja van. A tulajdonos háztartási kiserőműve saját, „zöld”elektromos áramot termel, nincs más dolga, mint figyelni a napsütést és a termelésiadatokat.

*A határidőket illetően az áramszolgáltató engedélyezési folyamata, az adatszolgáltatás késedelmes, pontatlan teljesítése, telepítésre alkalmatlan időjárási tényezők miatt több hét, hónap csúszás előfordulhat. A fent vázolt 2 hónapos engedélyeztetési folyamat a legideálisabb időintervallumot vetíti elő.
Mindent megteszünk azért, hogy Önnek a lehető leghamarabb működő, termelő napelem rendszere legyen, ez a mi érdekünk is!


napelem rendszer telepítési ütemterv