A határidő lezárult 2018.06.28-án a „Megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai fejlesztések támogatása”  elnevezésű pályázati felhívásra.

Újabb záró határidő közeledtére szeretném felhívni a figyelmét, ezúttal a "Megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai fejlesztések támogatása" elnevezésű pályázati felhívás utolsó határnapjához érkezünk 2018. június 28-án. 

Azt még nem lehet tudni, hogy mi lesz a pályázat és a fennmaradó keret sorsa, hisz, ahogy arról néhány hete már írtunk az 52,5 milliárd forintnyi uniós támogatásra mindeddig alig 2 milliárdnyi igény érkezett be. Az alacsony pályázati hajlandóság nem abból következik, hogy ne lenne csábító a felkínált támogatás összege és mértéke, a "pályázati kedvet" elsősorban az ingatlan tulajdonviszonyok rendezetlensége, illetve a javarészt bérleti konstrukcióban üzemeltetett ingatlanok/telephelyek gátolják.

A pályázat keretében a mikro-, kis- és középvállalkozások 1,5-100 millió forint vissza nem térítendő támogatást igényelhetnek, a támogatás mértéke pedig maximum az összes elszámolható költség 50%-a lehet.

A projektekben az energiahatékonyságot javító, és a megújulóenergia-felhasználás növelését segítő tevékenységek támogathatók. Így lehetőség van az épületek hőtechnikai adottságainak javítására, hőveszteségének csökkentésére, az épületek fűtési, hűtési és használati melegvíz-rendszereinek korszerűsítésére, a meglévő bel- és kültéri világítási rendszerek energiatakarékos átalakítására. Támogatható továbbá napkollektoros rendszer telepítése, brikett, faapríték, faelgázosító kazánrendszer kiépítése, illetve hőszivattyú rendszerek alkalmazása fűtésre, hűtésre, használati melegvíz-termelésre, fűtésrásegítésre.

Röviden mutatjuk azokat a KO kritériumokat, amelynek mindenképpen meg kell felelnie a pályázó vállalkozásnak, illetve a fejleszteni kívánt ingatlannak:

 • A pályázó vállalkozásnak KKV besorolásúnak kell lennie, nagyvállalat nem pályázhat.
 • A projekt összköltsége maximum akkora lehet, mint az utolsó lezárt üzleti éves beszámolóban szereplő árbevétel összege.
 • A pályázó 100%-os tulajdonosa kell hogy legyen az ingatlannak.
 • A fejleszteni kíván ingatlannak 2013. december 31. napjáig kiadott építési engedéllyel kell rendelkeznie.
 • Az ingatlan(ok) a támogatási kérelem benyújtását megelőző 3 évből legalább 1 év időtartamban rendeltetésszerűen használatban állt(ak)
 • A beruházás összköltségének minimum 30%-a energiahatékonyság fokozására, minimum 10%-a pedig megújuló energia felhasználásra irányuló beruházás kell hogy legyen.

Ha vállalkozása a fenti kritériumokat teljesíteni tudja, jó eséllyel pályázhat, így mihamarabb keressen bennünket, hiszen a pályázat - annak komplexitása miatt - jelentős előkészületet igényel.

A pályázatról készített összefoglalónkat itt tekintheti meg: Pályázat kis- és középvállalkozások megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai fejlesztéseinek támogatására

Tovább

2018-06-19


 Még pályázható a a Közép-Magyarországi régióban működő vállalkozások épületenergetikai fejlesztéseit támogató felhívás is!

PÁLYÁZAT CÉLJA

Az energiahatékonyság javítása, a vállalkozások épületei hőtechnikai adottságainak javítása (szigetelés, nyílászáró-csere); nem termelési célú fűtési, hűtési és használati meleg víz rendszereinek korszerűsítése megújuló energiaforrás hasznosításával, illetve a világítási rendszerek korszerűsítése valamint megújuló alapú villamosenergia termelése. A megvalósítandó projekt vissza nem térítendő támogatásból, kölcsön részből és önerő részből tevődik össze, amelyek együttesen határozzák meg a projekt összes elszámolható költségét.

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 11,76 milliárd Ft. A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 170-280 db.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 3.000.000 Ft, maximum 50.000.000 Ft.

Az igényelhető kölcsön összege: minimum 3.000.000 Ft, maximum 50.000.000 Ft.

Tovább

2018-03-14

 
 

 Pályázat kis- és középvállalkozások megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai fejlesztéseinek támogatására

PÁLYÁZAT CÉLJA

Jelen Felhívás hozzájárul az épületek energiatakarékosságának és energiahatékonyságának megújuló energiaforrások felhasználásával történő javítására irányuló beruházások megvalósításához vissza nem térítendő támogatás formájában. Egyszerre szolgálja a környezettudatos gazdasági versenyképesség erősítését, a környezetterhelés és a felhasznált primer energia mennyiségének csökkentését, illetve a vállalkozások rezsiköltségekhez kötődő terheinek enyhítését.

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE

A Felhívás meghirdetésekor a támogatási programra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 52,5 milliárd Ft. A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 800-1750 db.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 1,5 millió Ft, maximum 100 millió Ft.

A vissza nem térítendő támogatás mértéke maximum az összes elszámolható költség 50%-a lehet.

Tovább

2018-02-12

 
 

Hasznos kérdések az épületenergetikai fejlesztéseket támogató kombinált pályázattal kapcsolatban

Népszerűek a KKV-k számára elérhető megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai fejlesztéseket támogató felhívások, így számos kérdés érkezik hozzánk is a pályázati feltételrendszerrel kapcsolatban. Lássunk most 5 olyan - a pályázati ügyfélszolgálathoz feltett - kérdést és választ, amely akár Önnek is hasznos lehet a pályázati felkészülésben.

KÉRDÉS: Támogatható-e olyan épület energetikai fejlesztése, melyet a 176/2008. Kormányrendelet értelmében nem lehet tanúsítani?

VÁLASZ: Amennyiben egyértelmű, hogy nem tud a Támogatást igénylő Energetikai tanúsítványt benyújtani a Támogatási Kérelemhez, a kérelme nem támogatható, mivel a jogosultsági feltételeket nem tudja teljesíteni.

KÉRDÉS: Támogatást igénylő bérbe adással hasznosított ingatlanokra szeretné igénybe venni a jelzett támogatást. Lehetséges ez? Jelenleg is bérbe vannak adva a fejleszteni kívánt ingatlanok.

VÁLASZ: Bérbeadás esetén a Felhívás 3.4.1.3. Egyéb elvárások pontban foglaltakat kell teljesíteni. Az épületenergetikai fejlesztés eredményének gazdasági tevékenységhez kell kapcsolódnia a bérbeadást követően is.

Tovább

2018-01-31

 
 

Pályázat mezőgazdasági- és feldolgozó üzemek energiahatékonyságának javítására

PÁLYÁZAT CÉLJA ÉS TARTALMA

A felhívás alapvető célja a gazdaságok és feldolgozó üzemek versenyképességének javítása új, innovatív és környezetbarát technológiák elterjesztésének támogatása révén. A felhívás több területen kíván hozzájárulni a mezőgazdasági- és feldolgozó üzemek versenyképességének növeléséhez.

A felhívás lehetőséget teremt kertészeti termesztésre, állattartásra, továbbá élelmiszer-feldolgozásra és borászati termékek előállítására szolgáló épületek, építmények energiahatékonyság fokozást célzó korszerűsítésére, felújítására. A mezőgazdaság és élelmiszeripar erőforrás-hatékonyságának javulása többek között a fajlagos energiafelhasználás csökkenését eredményezi, ezért jelen felhívás a termelők és feldolgozók minden olyan irányú beruházására épít, amely a hatékonyabb energiafelhasználást hivatott elősegíteni. Az épületenergetikai, épületgépészeti és energiaellátást érintő korszerűsítések, felújítások, továbbá a megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása elősegíti a mezőgazdasági- és feldolgozó üzemek energiahatékonyságának javulását.

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 35,00 milliárd forint. A támogatott projektek várható száma: 700 db.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege:

 • egyéni projekt esetén maximum 500 millió forint,
 • kollektív projekt esetén maximum 1 Mrd forint.

A támogatás maximális mértéke

 • közép-magyarországi régióban (KMR) az összes elszámolható költség 40%-a,
 • a nem közép-magyarországi régióban (nem KMR) az összes elszámolható költség 50%-a.

Tovább

2018-01-13

 
 

Hamarosan bezár a vállalatok K+F+I tevékenységének támogatására kombinált pályázat

Itt a vége! 2018. február 28-án végleg bezár a GINOP-2.1.2-8.1.4-16 kódszámú "Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása kombinált hiteltermék keretében" című pályázat, amelynek keretében a hazai vállalkozások jelentős szellemi hozzáadott értéket tartalmazó, új, piacképes termékek, szolgáltatások, technológiák, továbbá ezek prototípusainak kifejlesztését valósíthatják meg részben vissza nem térítendő támogatásból, részben kedvezményes hitelből..

A felhívás keretéből azon projektek támogathatóak, amelyek közvetlenül vagy közvetve illeszkednek a Nemzeti S3-ban meghatározott nemzeti ágazati prioritások vagy intelligens technológiák valamelyikéhez. A nemzeti ágazati prioritások:

 • Egészséges társadalom és jólét;
 • Fejlett jármű- és egyéb gépipari technológiák;
 • Tiszta és megújuló energiák;
 • Fenntartható környezet;
 • Egészséges és helyi élelmiszerek;
 • Agrár-innováció;

Intelligens technológiák:

 • fotonika, lézertechnológia
 • különleges anyagok, korszerű anyagok, modern anyagtechnológiák
 • bionika
 • nem gépipari fémfeldolgozás
 • elektronika és félvezető-technológia
 • korszerű szénhidrogén technológia (kőolaj, földgáz)
 • korszerű csomagolástechnikai technológiák
 • vegyipar (pl. gumiipar, műanyagipar, intermedier, műtrágya és kozmetikumok gyártása)
 • építőipar (építőanyag-technológiák)
 • textilipar
 • fa- és bútoripar
 • logisztika
 • kulturális és kreatív ipar

Tovább

2018-01-05

 
 

Ezekkel a pályázatokkal egészen biztosan kezdheti az új évet

2017 évben utoljára tekintsük át a jelenleg nyitott pályázati konstrukciókat, amelyre - ha eddig nem tette - 2018 év januárjában még egészen biztosan lesz lehetősége pályázni:

Tovább

2017-12-15

 
 

60%-nál jár a Közép-magyarországi energetikai pályázat

Korábban beszámoltunk már róla, hogy 2017. november 15-től ismét pályázható a VEKOP-5.1.1-5.1.2-16 kódszámú „Vállalkozások megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai fejlesztéseinek támogatása a közép-magyarországi régióban kombinált hiteltermékkel" című felhívás, most viszont a jobb tervezhetőség érdekében adunk egy nagyon gyors helyzetjelentést is arra vonatkozóan, hol tart most a beadott pályázatok száma, illetve a még szabad keretösszeg.

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 5,88 milliárd Ft volt, a támogatott kérelmek várható száma tehát az igényelhető támogatási összegek alapján kalkulálva 170-280 db.

Idén március közepe óta pályázható ez a konstrukció, és a jelenlegi statisztikák alapján eddig 75 db pályázat érkezett be, összesen 3,5 milliárd Ft támogatási igénnyel.

Tovább

2017-12-01

 
 

Vidékfejlesztési pályázatok aktualizált menetrendje - 2017 november

Előző bejegyzésünkben bemutattuk a legfontosabb, jelenleg is aktív Széchenyi 2020-as pályázatokat, az alábbi táblázat viszont a jelenleg futó agrár- és vidékfejlesztési pályázatokat tartalmazza részletesen. Bármelyik pályázattal kapcsolatban keressenek bizalommal.

Íme a 2017. novemberi aktualizált vidékfejlesztési menetrend:

Tovább

2017-11-24

 
 

Aktualizált pályázati menetrend - 2017 november

Ahogy már megszokhatták tőlünk, időről időre közzétesszük az aktualizált pályázati menetrendet, amelyből látszanak a még nyitott pályázati konstrukciók, illetve a legfontosabb pályázati határidők. A közeljövőben a legnagyobb pályázati hullám egyértelműen a szálláshelyfejlesztést támogató pályázatokat érinti majd, de nem szabad elfeledkezni a még nyitott K+F, valamint informatikai pályázatokról sem.

Íme a 2017. novemberi aktualizált menetrend:

Tovább

2017-11-24

 
 

Pályázat mezőgazdasági- és feldolgozó üzemek energiahatékonyságának javítására

Figyelem: A pályázati felhívás jelenleg társadalmi egyeztetés alatt áll, a tényleges megjelenésig a felhívás változhat!

PÁLYÁZAT CÉLJA

A felhívás alapvető célja a gazdaságok és feldolgozó üzemek versenyképességének javítása új, innovatív és környezetbarát technológiák elterjesztésének támogatása révén. A felhívás több területen kíván hozzájárulni a mezőgazdasági- és feldolgozó üzemek versenyképességének növeléséhez.

A felhívás lehetőséget teremt kertészeti termesztésre, állattartásra, továbbá élelmiszer-feldolgozásra és borászati termékek előállítására szolgáló épületek, építmények energiahatékonyság fokozást célzó korszerűsítésére, felújítására. A mezőgazdaság és élelmiszeripar erőforrás-hatékonyságának javulása többek között a fajlagos energiafelhasználás csökkenését eredményezi, ezért jelen felhívás a termelők és feldolgozók minden olyan irányú beruházására épít, amely a hatékonyabb energiafelhasználást hivatott elősegíteni. Az épületenergetikai, épületgépészeti és energiaellátást érintő korszerűsítések, felújítások, továbbá a megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása elősegíti a mezőgazdasági- és feldolgozó üzemek energiahatékonyságának javulását.

A pályázat két célterülete:

 • 1. célterület: Az energiafelhasználás csökkentése, és az erőforrás-hatékonyság javítása kertészeti üzemekben és állattartó gazdaságokban
 • 2. célterület: Az energiafelhasználás csökkentése, és az erőforrás-hatékonyság javítása élelmiszeripari- és borászati üzemekben

Tovább

2017-11-13

 
 

Újranyílt Budapesten és Pest megyében is az épületenergetikai fejlesztéseket támogató kombinált pályázat

Módosítást követően 2017. november 15-től ismét pályázható a VEKOP-5.1.1-5.1.2-16kódszámú „Vállalkozások megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai fejlesztéseinek támogatása a közép-magyarországi régióban kombinált hiteltermékkel" című felhívás.

Ahogy két hete a vidéki pályázat esetében, most a közép-magyarországi régióban is közzétették az alábbi legfontosabb módosításokat/könnyítéseket:

 • 3-3 millió forintról 1,5-1,5 millió forintra csökkent az egy projekt keretében legalább igényelhető hitel, illetve vissza nem térítendő támogatás összege;
 • a megítélt összegek 50-50%-ára támogatási előleg kérhető;

Tovább

2017-11-15

 
 

Pályázat adaptív technológiai innovációt segítő eszközök, immateriális javak beszerzésére

December 6-ával rajtol a KKV-k adaptív technológiai innovációját támogató felhívás. Mielőtt legyintve félreteszi ezt a pályázati tájékoztatót, mondván ismét egy innovációs pályázat, amivel nem tud mit kezdeni, tekintsük át a pályázat alapvető céljait. Látni fogja, több lehetőség rejlik ebben a pályázatban, mint azt esetleg gondolná.

Jelen felhívás esetében innováció alatt a 2014. évi LXXVI. törvény a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról 3. § 6. pontja alapján meghatározott innováció fogalmát, beleértve az adaptív innovációt értjük, tehát a gazdasági tevékenység hatékonyságának, jövedelmezőségének javítása, a kedvező társadalmi és környezeti hatások elérése érdekében végzett tudományos, műszaki, szervezési, gazdálkodási, kereskedelmi műveletek összessége, amelyek eredményeként új vagy lényegesen módosított termék, eljárás, szolgáltatás jön létre, új vagy lényegesen módosított eljárás, technológia alkalmazására, piaci bevezetésére kerül sor, ideértve azokat a változásokat, amelyek csak adott ágazatban vagy adott szervezetnél minősülnek újdonságnak.

Az OSLO Kézikönyv alapján minimum elvárás az innováció vonatkozásában, hogy a vállalkozás termékeiben vagy eljárásaiban létrejövő változás a cég szintjén legyen új vagy jelentősen javított. Az Oslo Kézikönyv 103. szakasz vi. bekezdése kimondja, hogy többek között az eszköz- és szoftverberuházás szintén beletartozik az innováció fogalmába. A Kézikönyv három kapcsolódási típust határoz meg: nyílt információs források, tudás és technológia beszerzése (ld. 269. szakasz).

A Felhívás tehát olyan eszközök, immateriális javak beszerzését támogatja, amelyek a támogatást igénylő vállalkozásnál a támogatási kérelem benyújtásakor nem álltak rendelkezésre és beszerzésük révén a támogatást igénylő vállalkozásnál

 • új vagy lényegesen módosított termék, szolgáltatás, eljárás jön létre, vagy
 • új vagy lényegesen módosított eljárás, technológia alkalmazására, piaci bevezetésére kerül sor.

Tovább

2017-11-17

 
 

Pályázat kalandparkok fejlesztésére a Balaton kiemelt turisztikai fejlesztési térségben

PÁLYÁZAT CÉLJA

A Kisfaludy Tematikus Élményparkfejlesztési Konstrukció operatív célja a Balaton kiemelt turisztikai fejlesztési térségben található élményparkok, mint turisztikai vonzerők fenntartható fejlesztése. Ennek keretében meghatározó mutató az újonnan létrehozott, vagy fejlesztett attrakcióelemek száma, az újonnan létrehozott, vagy fejlesztett szolgáltatások száma.

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege maximum 50 millió Ft.

A vissza nem térítendő támogatás mértéke maximum az összes elszámolható költség 50%-alehet.

PÁLYÁZÓK KÖRE

 • Magyarországon bejegyzett székhelyű vagy telephelyű gazdasági társaságok,
 • vállalkozások Költségvetési szervek és intézményeik és az általuk megbízott üzemeltető gazdasági társaságok
 • Önkormányzatok és intézményeik
 • Magyarországon bejegyzett székhelyű vagy telephelyű nonprofit szervezetek

A támogatási konstrukció keretében a 1861/2016. (XII. 27.) Korm. határozatban szereplő településeken található olyan kalandparkokhoz kapcsolódóan nyújtható be támogatási igény és ítélhető meg támogatás, amelyek „a mutatványos berendezések biztonságosságáról" szóló 7/2007. (I. 22.) GKM rendelet alapján kalandparkként üzemelnek.

Tovább

2017-11-09

 
 

Pályázat megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai fejlesztések támogatására

Figyelem: A pályázati felhívás jelenleg társadalmi egyeztetés alatt áll, a tényleges megjelenésig a felhívás változhat!

PÁLYÁZAT CÉLJA

A Felhívás célja, hogy hozzájáruljon az épületek energiatakarékosságának és energiahatékonyságának megújuló energiaforrások felhasználásával történő javítására irányuló beruházások megvalósításához vissza nem térítendő támogatás formájában. Egyszerre szolgálja a környezettudatos gazdasági versenyképesség erősítését, a környezetterhelés és a felhasznált primer energia mennyiségének csökkentését, illetve a vállalkozások rezsiköltségekhez kötődő terheinek enyhítését.

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE

A Felhívás meghirdetésekor a támogatási programra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 52,5 milliárd Ft. A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 800-1750 db.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 1,5 millió Ft, maximum 100 millió Ft.

A vissza nem térítendő támogatás mértéke maximum az összes elszámolható költség 50%-a lehet.

Tovább

2017-11-03

 
 

Hamarosan újabb beadási szakasz indul két önkormányzati energetikai pályázatnál

Decemberben újabb beadási szakasz indul két - önkormányzatok és költségvetési szervek számára kiírt - energetikai pályázat kapcsán, azaz kicsit több mint 1 hónap áll a pályázók rendelkezésére a szakmai tervek összeállítására, amelyre mint tudjuk, energetikai pályázatok esetén, azok komplexitása miatt, szükség is van.

Az egyik ilyen pályázat a KEHOP-5.2.9-15 - Pályázatos épületenergetikai felhívás a közép-magyarországi régió települési önkormányzatai számára című felhívás.

Pályázatot kizárólag Közép-magyarországi települési önkormányzatok (GFO 321) nyújthatnak be.

Tovább

2017-10-27

 
 

Itt az átdolgozott Kisfaludy szálláshelyfejlesztési pályázat panziók részére!

A Kisfaludy Szálláshelyfejlesztési Konstrukció első felhívás tervezetei 2017. július 3-án jelentek meg. A három felhívás tervezet alapján eredetileg mindössze 3 régió támogatására nyílt volna lehetőség és csak már működő hotel és panziók tekintetében.

A széleskörű szakmai konzultáció során beérkezett vélemények nyomán azonban a Magyar Turisztikai Ügynökség átdolgozta a Program részleteités az átdolgozás eredményeképp egy új felhívás tervezetet bocsátott társadalmi egyeztetésre Kisfaludy Szálláshelyfejlesztési Konstrukció – Panziók fejlesztése – TFC-1.1.1-2017címmel.

Az új tervezet alapján már Magyarország teljes területén (Budapest közigazgatási határán kívül) működő panziók fejlesztéséhez kapcsolódó projektjavaslatok is támogathatók lesznek.

Természetesen fontos a felkészülésnél figyelembe venni, hogy a felhívás jelenleg még csak társadalmi egyeztetésen van, azaz a feltételrendszer akár lényegesen is módosulhat.

A legfontosabb könnyítések a tervezetben

 • Budapest kivételével országosan pályázható;
 • nem szükséges egy lezárt üzleti éva pályázóképességhez;
 • kettős könyvvitelt vezető egyéni vállalkozó, gazdasági társaság, szövetkezet, nonprofit cég is pályázhat, korábbi üzemeltetést nem vizsgálják;
 • a pályázat benyújtásának napján működési engedéllyel rendelkező - min. 6 - max 10 szobás, min. 11 max -20 ágyas - panzió fejlesztésére lehet pályázni;
 • pályázhat akár az ingatlan tulajdonosa vagy a szálláshely üzemeltetője is.

Tovább

2017-09-19

 
 

Pályázat a KKV-k versenyképességének növelésére adaptív technológiai innováció révén

PÁLYÁZAT CÉLJA ÉS TARTALMA

Jelen Felhívás célja a hazai mikro, kis- és középvállalkozások versenyképességének növelése adaptív technológiai innovációs tevékenységek támogatásával.

A Felhívás olyan eszközök, immateriális javak beszerzését támogatja, amelyek a támogatást igénylő vállalkozásnál a támogatási kérelem benyújtásakor nem álltak rendelkezésre és beszerzésük révén a támogatást igénylő vállalkozásnál

 • új vagy lényegesen módosított termék, szolgáltatás, eljárás jön létre, vagy
 • új vagy lényegesen módosított eljárás, technológia alkalmazására, piaci bevezetésére kerül sor.

Jelen Felhívás esetében innováció alatt a 2014. évi LXXVI. törvény a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról 3. § 6. pontja alapján meghatározott innováció fogalmát, beleértve az adaptív innovációt értjük, tehát a gazdasági tevékenység hatékonyságának, jövedelmezőségének javítása, a kedvező társadalmi és környezeti hatások elérése érdekében végzett tudományos, műszaki, szervezési, gazdálkodási, kereskedelmi műveletek összessége, amelyek eredményeként új vagy lényegesen módosított termék, eljárás, szolgáltatás jön létre, új vagy lényegesen módosított eljárás, technológia alkalmazására, piaci bevezetésére kerül sor, ideértve azokat a változásokat, amelyek csak adott ágazatban vagy adott szervezetnél minősülnek újdonságnak.

Tovább

2017-09-21

 
 

Mától pályázható a “Gyors növekedésű (gazella) vállalkozások komplex fejlesztéseinek támogatása” című felhívás

Mától, azaz szeptember 14-től pályázhatnak a mikro-, kis- és középvállalkozások 25 millió és 500 millió forint közötti vissza nem térítendő támogatásra a "Gyors növekedésű (gazella) vállalkozások komplex fejlesztéseinek támogatása" című felhívás keretében.

A pályázat kifejezetten a feldolgozóipari ágazatokban működő, Ipar 4.0 technológiai megoldásokat alkalmazó, nagy növekedési lehetőséggel rendelkező beszállító vállalkozások komplex fejlesztéseihez nyújt támogatást.

A pályázat benyújtásának ugyancsak előfeltétele, hogy a vállalkozás az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. által lefolytatott előminősítési eljárás keretében megszerezett minősítő tanúsítvánnyal rendelkezzen.

Tovább

2017-09-14

 
 

Vidékfejlesztési pályázatok aktualizált menetrendje - 2017 szeptember

Az alábbi táblázat tartalmazza a jelenleg futó agrár- és vidékfejlesztési pályázatokat. Bármelyik pályázattal kapcsolatban keressenek bizalommal.

Amennyiben a táblázatot nehezen tudja elolvasni, kattintson a képre, majd nagyítsa újabb kattintással teljes méretre.

Tovább

2017-09-07

 
 

Hamarosan indul a gyors növekedésű (gazella) vállalkozások komplex fejlesztéseire kiírt pályázat beadási szakasza

2017. szeptember 14-től kezdetét veszi a hazai KKV-k versenyképességének javítását célul kitűző, a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Gyors növekedésű (gazella) vállalkozások komplex fejlesztéseinek támogatása" című (GINOP 1.2.7-17 kódszámú) pályázat beadási szakasza.

A GINOP 1.2.7-17 támogatási konstrukció a nagy növekedési potenciállal rendelkező feldolgozóipari mikro-, kis- és középvállalkozások komplex módon történő kapacitás bővítéseit támogatja, előnyben részesítve az Ipar 4.0 technológiai megoldások alkalmazásait. Kiemelt cél a termelőkapacitásuk és hatékonyságuk, ill. versenyképességük növelése, továbbá beszállítói tevékenységük bővítése és kiterjesztése.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás minimum összege 25 millió, maximum 500 millió forint.

A pályázat keretében a technológiai fejlesztést eredményező új eszközök beszerzése, a megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása, az infrastrukturális és ingatlan beruházás, információs technológia-fejlesztés, gyártási licenc, gyártási knowhow beszerzések, illetve minőség-, környezet- és egyéb irányítási, vezetési, hitelesítési rendszerek, szabványok bevezetése és tanúsítványok megszerzése támogatható.

A konstrukció keretén belül történő támogatás jogosultsági alapfeltétele, hogy a támogatást igénylő KKV az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. (www.ifka.hu) által lefolytatott előminősítési eljárás keretében megszerezett minősítő tanúsítvánnyal rendelkezzen.

Tovább

2017-08-24

 
 

101 KKV kapott 4,5 milliárd forint fejlesztési támogatást

Versenyképességének javítására és kutatásfejlesztésre 101 mikro-, kis- és középvállalkozás nyert el összesen 4,5 milliárd forint támogatást a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) keretében. A támogatással összesen közel 8 milliárd forint értékű fejlesztést valósítanak meg – tájékoztatta pénteken az MTI-t Rákossy Balázs, a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) európai uniós források felhasználásért felelős államtitkára.

A vállalkozások új eszközök beszerzésére, információs technológia-fejlesztésre, megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazására fordíthatják a támogatási összeget, újonnan kifejlesztett technológiákkal új termékeket hozhatnak létre, illetve új szolgáltatásokat is kialakíthatnak – tette hozzá.

Tovább

2017-08-18

 
 

Hat helyen lazítanák a gyengén muzsikáló épületenergetikai pályázatokat

Sajtószemle: Portfolio - 2017. július 27.

Várhatóan hat ponton változtatnák meg a korábban már kiírt, de gyenge pályázói érdeklődést generáló két megújuló energiás kombinált hiteles uniós pályázatot - jelezte a Miniszterelnökség a Világgazdaságnak. A könnyítésre azért van szükség, mert az összesen 103 milliárd forintos keretnek csak a tizedére érkezett eddig igény, ezért július 20-án mindkettőt felfüggesztette az illetékes hatóság az átdolgozás érdekében.

Tovább

2017-07-27

 
 

Fél, hogy lemarad az EU-pénzekről? - Összeszedtük, ma mire tud pályázni

Sajtószemle: Portfolio - 2017. július 21.

Az uniós pályázatok tavaszi meghirdetési rohama után jelenleg 35 felhívásra lehet beadni támogatási igényeket a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban, amelyek teljes keretösszege több mint 850 milliárd forint. Néhánynál már a keretösszeg jelentős részére érkeztek be pályázatok, de számos olyan található alábbi összegzésünkben, amelyre még bőven van lekötetlen keret. Nem kell tehát aggódni, hogy lemaradnak a cégek a számukra kiírt sokféle forrásról, de azért érdemes résen lenni és az alábbi táblázatban található dátumokat fel kell jegyezni.

Tovább

2017-07-21

 
 

Átmenetileg szüneteltetik a megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai fejlesztéseket támogató pályázatokat!

Átmenetileg szüneteltetésre kerül a beadási lehetőség és módosul a GINOP-4.1.1-8.4.4-16 Megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai fejlesztések támogatása kombinált hiteltermékkel és a VEKOP-5.1.1-5.1.2-16 Vállalkozások megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai fejlesztéseinek támogatása a közép-magyarországi régióban kombinált hiteltermékkel című felhívás.

A két említett felhívás esetében a beérkezett támogatási kérelmek tapasztalatai alapján az Irányító Hatóság a szakpolitikai felelőssel együttműködésben a felhívás tartalmi felülvizsgálatát kezdeményezi az adminisztrációs terhek csökkentése érdekében. A felülvizsgálat időtartamára a felhívás esetében a beadhatóság átmenetileg szüneteltetésre kerül 2017. július 20-án 14 órától.

Tovább

2017-07-11

 
 

Aktualizált pályázati menetrend - 2017 július 

Ahogy már megszokhatták tőlünk, időről időre közzéteszzük az aktualizált pályázati menetrendet, amelyből látszanak a még nyitott pályázati konstrukciók, illetve a legfontosabb pályázati határidők. A közeljövőben a legnagyobb pályázati hullám egyértelműen a munkahelyi képzéseket támogató pályázatokat érinti majd, de nem szabad elfeledkezni a még nyitott energetikai, informatikai pályázatokról sem.

Íme a 2017. júliusi aktualizált menetrend:

Tovább

2017-07-07

 
 

Véghajrá az önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése pályázatban

Legtöbb megyében július 31-vel zárul az önkormányzati épületek energetikai korszerűsítésére kiírt pályázat, Fejér megyében egy mai módosítás következtében a határidő július 14-re változott.

A módosítás hűen tükrözi, amit a statisztikai adatok is láttatni engednek, azaz, hogy ez a pályázati konstrukció is jelentősen túligényelt. Bár fontos megjegyezni, hogy az adatok megyénként eltérő képet mutathatnak, összességében az eredetileg 126-253 pályázattal kalkulált keretre ezidáig 1035 pályázat érkezett.

Nem szabad azonban megijedni a statisztika láttán, ugyanis a pályázatokról az irányító hatóság szakaszos elbírálással dönt, azaz a határnapig beérkezett pályázatokat együttesen az értékelési szempontok alapján értékelik, éppen ezért a beadási sorrend csak másodlagos tényező.

Tovább

2017-06-28

 
 

Szeptembertől pályázható a gyors növekedésű (gazella) vállalkozások komplex fejlesztéseinek támogatására kiírt pályázat

Módosult a Gyors növekedésű (gazella) vállalkozások komplex fejlesztéseinek támogatása című pályázat beadási szakasza az alábbiak szerint:

 • A támogatási kérelmek benyújtása 2017. szeptember 14-től 2017. október 19-ig és 2018. február 15-től 2018. március 15-ig lehetséges.
 • A Felhívásra beérkező támogatási kérelmek a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet alapján egyszerűsített kiválasztási eljárásrend alapján szakaszosan kerülnek elbírálásra, az alábbi értékelési szakaszok határnapjáig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:
  • 2017. szeptember 14. – 2017. október 19.
  • 2018. február 15. – 2018. március 15.

Az első határnapig tehát még több mint 3 hónap áll a pályázók rendelkezésére, ugyanakkor a pályázat összetettsége miatt javasoljuk, hogy már most kezdje el a projekt szakmai előkészítését, ehhez – amennyiben igényli - természetesen mi is tudunk szakértő támogatást nyújtani.

Tovább

2017-06-28

 
 

Vidékfejlesztési pályázatok aktualizált menetrendje

Régóta nem készítettünk áttekintést a vidékfejlesztési pályázatokról, így most ezt kívánjuk pótolni az alábbi összesítő táblázattal, amely tartalmazza a jelenleg futó és hamarosan megjelenő agrár- és vidékfejlesztési pályázatokat.

Tovább

2017-06-22

 
 

Tőlünk kérdezték a vállalatok épületenergetikai fejlesztéseit támogató pályázatokkal kapcsolatban

Népszerűek a KKV-k számára elérhető megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai fejlesztéseket támogató felhívások, így az elmúlt hetekben számos kérdés érkezett hozzánk a pályázati feltételrendszerrel kapcsolatban.

Lássunk most 3 olyan kérdést és választ, amely akár Önnek is hasznos lehet a pályázati felkészülésben:

KÉRDÉS: Támogatható-e olyan épület, ami eddig is használatban állt, de nem rendelkezett fűtéssel? (pl. raktár)

VÁLASZ: Kizárólag olyan épületek korszerűsítéséhez nyújtható támogatás, amelyek fejlesztése egyértelműen igazolható energia-megtakarítást eredményez. A leírtak alapján ezen kritériumnak a tervezett fejlesztés nem felel meg, támogatásban nem részesíthető.

Tovább

2017-06-21

 
 

A “Borászat termékfejlesztésének és erőforrás-hatékonyságának támogatása” című felhívás felfüggesztése

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból társfinanszírozott, Széchenyi 2020 keretében megjelent „Borászat termékfejlesztésének és erőforrás-hatékonyságának támogatása" című (VP3-4.2.2-16 kódszámú) felhívás vonatkozásában, a kötelezettségvállalási keret kimerülésére tekintettel, a Felhívás 4.3. pontjában foglaltak és a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 53. § (1) bekezdése alapján az (1a) bekezdésre is figyelemmel az Irányító Hatóság a támogatási kérelmek benyújtásának lehetőségét 2017. június 13. napján, 00 órától felfüggeszti.

PÁLYÁZAT CÉLJA

A felhívás célja, hogy lehetőséget biztosítson a mezőgazdasági termelőnek minősülő, továbbá a nem mezőgazdasági termelőnek minősülő, de legfeljebb mikro-, illetve kisvállalkozás méretű borászati üzemek számára borászati gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez, meglévő technológia vagy gépek korszerűsítéséhez, illetve építéssel járó fejlesztési beruházásokhoz. A beruházás célja lehet kifejezetten az energia-, és más erőforrás-felhasználás hatékonyságának növelése, illetve megújuló energiaforrás alkalmazása.

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE

A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg a fenti fókuszterületi megosztás szerint 40 Mrd Ft. A támogatott projektek várható száma: 500 db.

 

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege maximum 200 millió Ft.

Tovább

2017-05-23

 
 

Megjelent a 2017. évi Nagyvállalati Beruházási Támogatási Program

Megjelent a Nagyvállalati Beruházási Támogatási program 2017. évi támogatási feltételeit tartalmazó tájékoztató.

A támogatási program célja, hogy az uniós forrásból támogatásban nem részesülő nagyvállalatok a hazai feldolgozóipar növekedéséhez és modernizációjához hozzájáruló beruházásaihoz vissza nem térítendő támogatást biztosítson.

A Nagyvállalati Beruházási Támogatási program a 2015. évi indulása óta 49 nagyvállalat több mint 70 milliárd Ft összértékű kapacitásbővítő beruházásának elindítását segítette elő, ezzel összességében közel 1 650 új munkahely létrejöttéhez járulva hozzá.

A támogatásra 2017. évben rendelkezésre álló keretösszeg 15 milliárd forint.

A támogatási döntés meghozatala során az alábbi szempontokat kell figyelembe venni:

 • a beruházás a feldolgozóipar területén valósul meg, a vállalkozás magas szinten feldolgozott terméket állít elő,
 • a beruházással létrehozott új munkahelyek száma és azok fenntartására vállalt időtartam,
 • a beruházás által érintett járás elmaradottsága,
 • a beruházásnak a régiós munkaerőpiacra gyakorolt pozitív hatása,
 • a beruházás milyen arányban igényel szakképzett és felsőfokú végzettségű munkavállalókat,
 • a projekt jelentős árbevétel-, vagy hozzáadott érték-növekedési illetve exportnövekedési potenciállal rendelkezik,
 • a beruházás következtében új beszállítói kapcsolatok kiépülése,
 • a támogatást igénylő a támogatás közvetlen, vagy közvetett eredményeként képes lesz erősíteni magyarországi jelenlétét, valamint a fejlesztés regionális terjeszkedési lehetőséget is magában hordoz,
 • a beruházás eredményeként elérhető energia-megtakarítás, növekvő megújuló energia felhasználás,
 • a projekt újdonság/innováció tartalma, a tervezett beruházás mennyiben tekinthető innovatívnak,
 • a tervezett beruházás milyen mértékben célozza vagy segíti elő az Ipar 4.0 megoldások alkalmazását a támogatást igénylőnél,
 • a projekt keretében fejleszteni kívánt tevékenység az Irinyi Terv kiemelt fejlesztendő ágazatba tartozik,
 • a projekt költségvetése reális és takarékos módon került összeállításra.

Tovább

2017-05-11

 
 

Hogyan állnak a megújuló energia pályázatok?

Lassan két hónapja futnak a megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai fejlesztéseket támogató pályázatok beadása, így érdemes egy pillantást vetni, hogyan is áll jelenleg a keret, mennyi a még szabadon rendelkezésre álló támogatási összeg:

A GINOP-4.1.1-8.4.4-16 kódszámú „Megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai fejlesztések támogatása kombinált hiteltermékkel" c. felhívás esetében a meghirdetett keretösszeg 91,53 milliárd Ft, a pályázatra ezidáig 132 db kérelmet nyújtottak be összesen 5,2 milliárd forint értékben.

A VEKOP-5.1.1-5.1.2-16 kódszámú „Vállalkozások megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai fejlesztéseinek támogatása a közép-magyarországi régióban kombinált hiteltermékkel" c. felhívás esetében keretösszeg 11,76 milliárd Ft, melyből ezidáig 44 pályázótól érkezett támogatási igény összesen 2 milliárd forint értékben.

Mindez azt jelenti, hogy nyugodtan lehet még ilyen jellegű fejlesztést tervezni, a felkészülésre bőven van idejük, ugyanakkor, ahogy erről korábban már részletesen is írtunk ez a pályázat komoly előkészületeket igényel, így pályázati szándék esetén érdemes jóval korábban szakértőhöz fordulnia, mint egyéb uniós projektek estében megszokott.

Tovább

2017-05-05

 
 

Ismét módosult a nem mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációját támogató felhívás

Egy mai közlemény szerint ismét módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Nem mezőgazdasági tevékenységek beindítására és fejlesztésére irányuló beruházások támogatása" című (VP6-6.4.1.-16 kódszámú) felhívás.

Lényeges módosítás, hogy beadás 2017. május 12.-re módosult, első értékelési határnap 2017. június 12.

Ugyancsak fontos módosítás, hogy a felhívás pályázók körére vonatkozó pontjából törlésre került az: „Ugyanakkor: az őstermelő támogatás elnyerése esetén a nem mezőgazdasági jövedelemtermelő tevékenységre való tekintettel tevékenységét köteles átalakítani legalább egyéni vállalkozó vagy más vállalkozási formájúvá." – mondat. Ezek alapján nem elvárás az őstermelők esetében a vállalkozóvá válás, ugyanakkor fontos hangsúlyozni, hogy az őstermelők/magánszemélyek által végezhető tevékenyégek körét jogszabály határozza meg, amennyiben olyan tevékenységet fejleszt, amely kizásólag egyéni vállalkozás, vagy gazdasági társaság keretein belül végezhető, úgy természetesen vállalkozóvá kell válnia ezen tevékenységek megkezdése előtt.

Tovább

2017-05-04

 
 

Közérthető pályázati menetrend - 2017 április

Bizonyosan tud már róla, hiszen mi is többször leírtuk, hogy március végével az összes Széchenyi 2020-as pályázati felhívás kiírásra került. Emiatt most hirtelen nagyon sok pályázati felhívást kell áttekinteniük a pályázni szándékozóknak és ember legyen a talpán, aki ki tud igazodni az aktuális és már lezárt pályázatok labirintusában. Szokásunkhoz híven most is segítségére kívánunk lenni a tájékozódásban, azzal, hogy összefoglaljuk Önnek, milyen pályázatok vannak jelenleg is nyitva, illetve melyek azok, amelyeket már meghírdettek, és azok benyújtása a közeljövőben várható.

Tovább

2017-04-21

 
 

Módosult a “Nem mezőgazdasági tevékenységek beindítására és fejlesztésére irányuló beruházások támogatása” című pályázat beadási határideje

Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Nem mezőgazdasági tevékenységek beindítására és fejlesztésére irányuló beruházások támogatása" című (VP6-6.4.1–16 kódszámú) felhívás benyújtásának határideje.

A támogatási kérelmek benyújtására 2017. május 8. napjától 2019. május 14. napjáig van lehetőség.

Első szakasz zárása: 2017. június 08. Ezen időszak alatt a benyújtásra került projektek együttesen kerülnek elbírálásra.

Tovább

2017-04-13

 
 

Így módosultak a Vidékfejlesztési Program pályázatai

Az elmúlt héten rengeteg pályázati közlemény jelent meg, és azon túl, hogy sorra jelentek meg újabb és újabb pályázatok, a korábbi felhívásokat is szép számban módosították. Ebben a bejegyzésben most összeszedtük Önöknek - a könnyebb átláthatóság érdekében táblázatos formában - a Vidékfejlesztési Program legfontosabb módosításait.

Tovább

2017-03-31

 
 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS: Pályázat a gyors növekedésű (gazella) vállalkozások komplex fejlesztéseinek támogatására

PÁLYÁZAT CÉLJA

A felhívás célzottan a feldolgozóipari ágazatokban működő, fejlesztéseiket az Irinyi terv ágazataiban megvalósító, nagy növekedési potenciállal rendelkező beszállító vállalkozások komplex fejlesztéseihez nyújt támogatást, előnyben részesítve az Ipar 4.0 technológiai megoldásokat jelenleg, vagy a projekt megvalósulása révén alkalmazó vállalkozásokat. A felhívásra kizárólag olyan projektjavaslatok nyújthatók be, amelyek a GINOP-1.1.4-16 kódszámú projekt keretében az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. által előzetesen minősítésre kerültek és „megfelelt” minősítést értek el.

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 33,57 milliárd Ft. A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 70-85 db.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 25.000.000 Ft, maximum 500.000.000 Ft.

Tovább

 

2017-03-29

 
 

100%-os napelem támogatás központi költségvetési szerveknek!

Néhány napon belül indul a KEHOP-5.2.11 - „Fotovoltaikus rendszerek kialakítása központi költségvetési szervek részére” elnevezésű pályázat első beadási szakasza, melynek keretében a költségvetési szervek igényelhetnek 100%-os vissza nem térítendő támogatást napelemes beruházásaik megvalósításához.

Az első benyújtási szakasz rendkívül rövid lesz, a 2017. április 3. – 2017. április 9. között beérkezett pályázatokat fogják együttesen bírálni, ezért, ha indulni szeretne a pályázaton, azonnali döntésre és intézkedésre van szükség. A projekt szakmai előkészítésében mi teljeskörű szolgáltatással állunk rendelkezésére, és amennyiben igényli, akár kivitelezőt is tudunk Önnek ajánlani. Lássuk a pályázat legfontosabb feltételeit:

Tovább

 

2017-03-23

 
 

Megújuló energia beruházást tervez? Fontos határidő közeleg!

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal „a villamos energia rendszerhasználati díjak, csatlakozási díjak és külön díjak alkalmazási szabályairól" szóló 10/2016. (XI. 14.) MEKH rendelete értelmében, amennyiben a háztartási méretű kiserőmű telepítését tervező rendszerhasználó igénybejelentése 2017. március 31-e után történik meg, akkor a rendszerhasználónak 4 kW teljesítményt meghaladó részre elosztói teljesítménydíjat kell fizetnie, kivéve, ha az áram visszatáplálása a hálózatba műszakilag akadályozott. Az elosztói teljesítménydíj a rendelet hatályos szövege szerint jelenleg 0 Ft/kW/év, azonban ez egy egyszerű jogi aktussal bármikor megemelhető.

A megszabott 4 kW-s határ gyakorlatilag az összes, naperőmű beruházást tervező kis-, és középvállalkozást érinti.

Tovább

 

2017-03-17

 
 

Megjelent a megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai fejlesztéseket támogató pályázat kitöltő programja

Mától elérhető a honlapon a Széchenyi 2020 keretében megjelent GINOP-4.1.1-8.4.4-16 Megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai fejlesztések támogatása kombinált hiteltermékkel kitöltő programja.

A támogatási kérelem benyújtása 2017. március 16-tól lehetséges.

A pályázat VEKOP-os testvérét ezen a héten lehet beadni és a tapasztalatok is azt igazolják, hogy a pályázat rengeteg előkészülettel jár, ezért ha pályázni kíván, minél előbb javasolt felvennie a kapcsolatot egy épületenergetikai auditorral, aki elvégzi a projekt szakszerű előminősítését. Amennyiben igénylik természetesen ebben is tudunk Önnek segíteni, keressen bennünket bizalommal.

Emlékeztetőül, vegyük sorra a pályázat legfontosabb feltételeit:

Tovább

 

2017-03-10

 
 

Felfüggesztették a Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása című felhívást

Egy pénteki közlemény szerint a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása" című (GINOP-1.2.2-16 kódszámú) felhívás esetében különösen nagyszámú támogatási kérelem érkezett be, amelyek forrásigénye meghaladja a rendelkezésre álló keretet.

A beérkezett kérelmek feldolgozásának idejére ezért a támogatási kérelmek beadása 2017. március 7-én, 12:00 órától átmenetileg szünetel.

Tovább

 

2017-03-03

 
 

Aktuális pályázati menetrend

Ahogy már megszokhatták tőlünk, időről időre közzé teszzük az aktualizált pályázati menetrendet, amelyből látszanak a még nyitott pályázati konstrukciók, illetve a legfontosabb pályázati határidők. Íme a 2017. márciusi aktualizált menedtrend:

Tovább

 

2017-03-03

 
 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS: Pályázat önkormányzati épületek energetikai korszerűsítésére

PÁLYÁZAT CÉLJA

Az intézkedés átfogó célja a felhívásban meghatározott önkormányzati intézmények hatékonyabb energiahasználatának, racionálisabb energiagazdálkodásának elősegítése, amelyen belül alcélként jelenik meg:

 • Többségi önkormányzati és/vagy Többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság(ok) tulajdonában lévő épületek illetve infrastrukturális létesítmények energiahatékonyságot célzó felújítása és fejlesztése, amennyiben az egyes beruházások a fosszilis energiahordozókból származó üvegházhatású gázok (ÜHG) kibocsátásának csökkentését szolgálják;
 • a hazai megújuló energiaforrások fokozottabb használata, mivel az elmarad az EU átlagtól, ugyanakkor Magyarország ilyen jellegű potenciálja több területen is kimagasló. Ezért további cél a projektek keretein belül a megújuló energiaforrások elérhetőbbé tétele, használatának ösztönzése, népszerűsítése.

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE

A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg, összes elszámolható költség alapon 27 050 millió Ft. A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 126-253 db. Rendelkezésre álló keret megyénként:

 • Heves megye: 2 541 millió Ft, a támogatott támogatási kérelmek várható száma: 7-13 db.
 • Baranya megye: 1 000 millió Ft, a támogatott támogatási kérelmek várható száma: 1-10 db.
 • Jász-Nagykun-Szolnok megye: 2 201 Ft, a támogatott támogatási kérelmek várható száma: 12-24 db.
 • Békés megye: 3330 Ft, a támogatott támogatási kérelmek várható száma: 9-25db.
 • Csongrád megye: 1 846Ft, a támogatott támogatási kérelmek várható száma: 5 - 15 db.
 • Fejér megye: 1 020Ft, a támogatott támogatási kérelmek várható száma: 4-20 db
 • Komárom-Esztergom megye: 600Ft, a támogatott támogatási kérelmek várható száma: 1-6 db
 • Nógrád megye: 2 027Ft, a támogatott támogatási kérelmek várható száma: 12-25 db
 • Somogy megye: 2 347Ft, a támogatott támogatási kérelmek várható száma: 18-20 db.
 • Vas megye: 1 827Ft, a támogatott támogatási kérelmek várható száma: 10-15 db.
 • Borsod-Abaúj-Zemplén megye: 1 347Ft, a támogatott támogatási kérelmek várható száma: 3-5 db
 • Bács-Kiskun megye: 5 854Ft, a támogatott támogatási kérelmek várható száma: 40-60 db.
 • Veszprém megye: 1 110Ft, a támogatott támogatási kérelmek várható száma: 4-15 db.

Tovább

2017-02-21

 
 

Felfüggesztették a “Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése” című felhívást

Tájékoztatjuk a tisztelt támogatást igénylőket, hogy a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése" című (GINOP-1.2.1-16 kódszámú) felhívás esetében különösen nagy számú támogatási kérelem érkezett be, amelyek forrásigénye meghaladja a rendelkezésre álló keretet.

A beérkezett kérelmek feldolgozásának idejére a támogatási kérelmek beadása 2017. március 1-jén, 00:00 órától átmenetileg szünetel.

Tovább

 

2017-02-20

 
 

GINOP-1.2.2-16 - Még maradt néhány hetünk!

Néhány héttel ezelőtti hírlevelünkben mi magunk festettük az ördögöt a falra, de a tényleges statisztika most mégis megcáfolni látszik a félelmünket.

A GINOP-1.2.2-16-os pályázattal kapcsolatban ugyanis arra hívtuk fel a figyelmüket, hogy a pályázat, a január 25-i beadását követően, nagy valószínűséggel néhány héten belül bezárásra kerül a várható nagy túligénylés miatt. Nos, lassan 1 hónapja fut a pályázat beadási szakasza és a felfüggesztésnek még se híre, se hamva. A palyazat.gov.hu oldalon található publikus statisztikák alapján a rendelkezésre álló 21 milliárd Ft-os keretre ezidáig 1364 db összességében 26.998.801.338 forintnyi támogatási igénnyel fogadtak be pályázatot. Bár elviekben a számok alapján a keret már kimerült, de tudjuk jól, hogy jelentős hibaszázalékkal (hibásan beadott pályázatok száma) számolva, a hozzávetőleg kétszeres túligénylésig várhatóan nem kell azonnali felfüggesztéssel számolni. Ezen felül, arról is lehet tudni, hogy maradt még némi keret a kasszában, amelynek elosztásáról még nem döntöttek, és ahogy a közelmúltban tették a GINOP-1.2.1-es nagy kapacitásbővítő pályázat keretével, úgy nem kizárt ennek a konstrukciónak a felduzzasztása sem.

Nincs tehát még késő, ha fejlesztésben gondolkodik, mérlegelje a pályázati konstrukcióban rejlő lehetőségeket, és kérdés esetén keresse szakértő kollégánkat, aki örömmel válaszol felmerült kérdéseire. Lássuk újra a pályázat legfontosabb ismérveit:

Tovább

2017-02-17

 
 

Módosult az élelmiszeripari komplex beruházások támogatása pályázat

A kormány hivatalos pályázati oldalán megjelent közlemény szerint módosult az "Élelmiszeripari komplex beruházások támogatása kombinált hiteltermékkel" című (GINOP-1.2.6-8.3.4-16 kódszámú) felhívás.

A felhívás 4.4.2.3. Tartalmi értékelési szempontok/Értékelési előfeltételek 1) pontját a félkövérrel kiemelt módon pontosította a kiíró:

"Kapcsolódik-e a projekt a Felhívás céljaihoz?

A támogatási kérelem megfelel a Felhívás 1.1 "A felhívás indokoltsága és célja" fejezetben foglaltaknak, figyelemmel a GINOP egyes prioritásai közötti lehatárolási kérdésekre és a korábbi élelmiszeripari tevékenységre is."

Tovább

2017-02-10
 
 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS: Pályázat a gyors növekedésű (gazella) vállalkozások komplex fejlesztéseinek támogatására

PÁLYÁZAT CÉLJA

A felhívás célzottan a feldolgozóipari ágazatokban működő, fejlesztéseiket az Irinyi terv ágazataiban megvalósító, nagy növekedési potenciállal rendelkező beszállító vállalkozások komplex fejlesztéseihez nyújt támogatást, előnyben részesítve az Ipar 4.0 technológiai megoldásokat jelenleg, vagy a projekt megvalósulása révén alkalmazó vállalkozásokat. A felhívásra kizárólag olyan projektjavaslatok nyújthatók be, amelyek a GINOP-1.1.4-16 kódszámú projekt keretében az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. által előzetesen minősítésre kerültek és „megfelelt” minősítést értek el.

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 33,57 milliárd Ft.A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 70-85 db.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 25.000.000 Ft, maximum 500.000.000 Ft.

 

Tovább

2017-02-03
 
 

Emelkedett a kapacitásbővítő pályázatokon igényelhető támogatás összege!

A jövő hét szerdán induló kapacitásbővítő pályázatok felhívásai kapcsán jelentős változtatásokat tett közzé a Nemzetgazdasági Minisztérium egy ma délutáni közleményben. Mindkét pályázat esetében a megpályázható támogatási összeg felső határa csaknem megduplázódott.

A mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítésére elnyerhető vissza nem térítendő támogatás 25 és 500 millió forintközött lehet, a mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatására megjelenő felhívásnál pedig 5 és 40 millió forintközötti összeg nyerhető el.

 

Tovább

2017-01-20
 
 

Felfüggeszti a Miniszterelnökség a juh- és kecsketartó telepek korszerűsítésére kiírt pályázatot

A rendelkezésre álló forrás kimerülése miatt a „Juh- és kecsketartó telepek korszerűsítése" című pályázat felfüggesztéséről döntött az Irányító Hatóság. A közel 4 milliárd forint keretösszegű pályázatra eddig több mint 9 milliárd forint forrásigény érkezett.

A „Juh- és kecsketartó telepek korszerűsítése" című pályázatra a mezőgazdasági mikro-, kis- és közepes méretű termelővállalkozások 2016. május 20-tól kezdhették meg támogatási kérelmeik benyújtását. Az Irányító Hatóság közleménye értelmében erre legkésőbb 2017. január 20-iglesz lehetőségük. Ezt követően a felhívást – a forráskeret kimerülése miatt – felfüggesztik..

 

 
2017-01-20
 
 

Beadás kezdetének változása a „GINOP 1.2.1-16" és a „GINOP-1.2.2-16" felhívások esetében!

Egy ma megjelent közlemény szerint a Széchenyi 2020 keretében megjelent "GINOP 1.2.1-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése"és a "GINOP-1.2.2-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása"felhívások esetében, a vállalkozói-, piaci igényeknek való megfelelés és a gazdaság növekedését jobban szolgáló támogatott projektek érdekében soron kívül vizsgálatra kerülnek a felhívás egyes elemei, ezért a támogatási kérelmek beadhatósága az eredetileg tervezett 2017. január 16. helyett várhatóan 2017. január 25-re módosul.

Tovább

2017-01-13
 
 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS: Pályázat önkormányzati épületek energetikai korszerűsítésére

Figyelem: A pályázati felhívás jelenleg társadalmi egyeztetés alatt áll, a tényleges megjelenésig a felhívás változhat!

PÁLYÁZAT CÉLJA

A pályázat célja a felhívásban meghatározott önkormányzati intézmények hatékonyabb energiahasználatának, racionálisabb energiagazdálkodásának elősegítése.

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE

A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg, összes elszámolható költség alapon 19 650 millió Ft. A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 51-150 db.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás minimum és maximum összege a felhívás területi egységre vonatkozó területspecifikus mellékletében kerül majd szabályozásra.

A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100%-a.

Tovább

2017-01-12
 
 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS: Pályázat önkormányzati közcélú megújuló energiaellátás növelésére

Figyelem: A pályázati felhívás jelenleg társadalmi egyeztetés alatt áll, a tényleges megjelenésig a felhívás változhat!

PÁLYÁZAT CÉLJA

A felhívás célja a térségi és települési jelentőségű, de kisebb léptékű, települési és településközi koordinációt igénylő, a saját (közcélú) energiaigény kielégítésére szolgáló megújuló energiaforrásokból nyert energia termelését és helyi felhasználását célzó komplex projektek támogatása.

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg összes elszámolható költség alapon 4 900 millió Ft. A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 9 - 21 db.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás minimum és maximum összege a felhívás területi egységre vonatkozó területspecifikus mellékletében kerül majd szabályozásra.

A támogatás maximális adható mértéke az összes elszámolható költség 100%-a.

Tovább

2017-01-12
 
 

Mikro-, kis- és középvállalkozások gyártó tevékenységének fejlesztését támogató kapacitásbővítő pályázati kiírások

Január 16-tól beadhatóvá válnak a mikro- kis-, és középvállalkozások gyártó tevékenységének fejlesztését támogató kapacitásbővítő pályázati kiírások.

A pályázatokon Pest megyén kívüli feldolgozóipari cégek, illetve Szabad Vállalkozási Zónában lévő bármilyen (nem mezőgazdasági) profilú cégek indulhatnak.

Az elszámolható költségek köre pályázati kiírástól függően a következők lehetnek:

 • eszközbeszerzés
 • infrastrukturális beruházás
 • napelemes rendszer kiépítése
 • informatikai fejlesztések (szoftver, hardver)

Pályázattól függően akár 5-250M Ft-ig lehet támogatást elnyerni akár 50%-os támogatási intenzitás mellett.

GINOP-121-16 rövid összefoglaló ÚJ Nagy termelési kapacitás bővítő beruházás.pdf
GINOP-122-16 rövid összefoglaló ÚJ Kis termelési kapacitás bővítése.pdf
GINOP-123-834-16 Mikro, kis-és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásai kombinált hiteltermék keretében.pdf

Forrás: www.vanessia.hu

 

2017-01-10
 
 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS: Pályázat társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés támogatására

PÁLYÁZAT CÉLJA

Az intézkedés célja térségi szintű, turisztikai termékcsomagok és kisléptékű tematikus turisztikai fejlesztések támogatása, melyekkel megyei szintű turisztikai vonzerő elemekre épülő, koordinált fejlesztések valósíthatók meg. Ennek keretében a helyi, térségi jelentőségű, turisztikai vonzerőt képező kulturális, épített, természeti örökség turisztikai hasznosítására, fejlesztésére nyílik lehetőség a térség gazdaságának diverzifikációja, a helyi gazdaság élénkítése, és a foglalkoztatás növelése érdekében.

Az intézkedés azokra a fejlesztési igényekre kíván reagálni, amelyek elsősorban helyi, illetve térségi jelentőségűek, nem részei országos vagy nemzetközi hálózatoknak, de a térségben, illetve helyben tartózkodási időt hosszabbító lehetőséget jelentenek, ezáltal – közvetett módon – jelentős helyi-térségi foglalkoztatás-bővítési potenciált hordoznak magukban.

Tovább

2017-01-05
 
 

Aktualizált GINOP menetrend

Egy december végi kormányhatározatban 105 milliárd forinttal emelte meg a kormány a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) éves fejlesztési keretösszegét, ezzel a 2017-ben megjelenő pályázati keret több mint 2430 milliárd forintra emelkedett.

Az ÉFK-ban számos ponton változtak a tervezett meghirdetések dátumai, egyes pályázatok keretösszegei, illetve néhány esetben a pályázati kódszámok is.

Ahogy már megszokhatták tőlünk, most is - a könnyebb áttekinthetőség érdekében - táblázatban mutatjuk meg a hatályos menetrend népszerű pályázatait, piros színnel jelölve a változtatásokat.

Tovább

2017-01-02
 
 

Aktuális VEKOP pályázatok

Előző bejegyzésünkben láthatták az aktualizált GINOP menetrendet, most tekintsük át a közép-magyarországi régióban elérhető legfontosabb pályázatokat:

Tovább

2017-01-02
 
 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS: Pályázat a nem mezőgazdasági célú tevékenységek beindítására és fejlesztésére irányuló beruházások támogatására

PÁLYÁZAT CÉLJA

A felhívás célja a mezőgazdasági termelőnek nem minősülő vidéki térségekben működő mikrovállalkozások és mikrovállalkozásnak minősülő aktív mezőgazdasági termelők induló vagy már működő nem mezőgazdasági tevékenységeinek továbbfejlesztése érdekében történő támogatása. Az intézkedés kiemelten támogatja a tanyás településeken és vállalkozáshiányos aprófalvas területeken megvalósuló tevékenység-, illetve vállalkozás-fejlesztéseket.

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg a fenti fókuszterületi megosztás szerint 35,94 milliárd forint. A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 700-1000 db.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: maximum 50.000.000 Ft.

Maximális alaptámogatási intenzitás: 50%

 • A 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet szerinti „kedvezményezett" járásban lévő településen: 60%
 • A 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet szerinti „fejlesztendő" és „komplex programmal fejlesztendő" járásban lévő településen: 70%

Tovább

2016-12-28
 
 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS: Pályázat mikro-, kis- és középvállalkozások telephelyfeltételeinek javítására Pest megye területén

PÁLYÁZAT CÉLJA

A pályázat célja a vállalkozások saját tulajdonú ingatlanán történő telephely-fejlesztés zöld- vagy barnamezős beruházással Pest megye területén.

A támogatás célja a mikro-, kis-, és középvállalkozások (a továbbiakban: KKV-k) működési helyszínéül szolgáló telephelyek infrastruktúra fejlesztésével a vállalkozások üzleti környezetének a javítása. Jelen pályázat keretében lehetővé válik a Pest megye területén székhellyel rendelkező vállalkozások meglévő telephelyeinek átalakítása, modernizációja és bővítése, illetve a nem megfelelő telephelyek kiváltása új telephely, vagy új épület építésével. A megvalósított beruházás által csökkenni fog az alacsony versenyképességű, korszerűtlen infrastruktúrával rendelkező KKV-k száma.

Tovább

2016-12-22
 
 

Aktualizált pályázati menetrend - 2016. december

Az elmúlt két hétben olyan sok pályázati felhívás jelent meg, hogy nem engedhetjük el Önt az ünnepekre, anélkül, hogy ne foglalnánk össze, milyen aktuális pályázati lehetőségek állnak rendelkezésére.

Tesszük ezt különösen azért, mert a pályázatok túlnyomó többségénél január közepével indul a pályázat beadása, vagy éppen akkor van az első/következő szakasz zárás, így az új évben iparkodnia kell annak, aki pályázni szeretne, alig két hete lesz a pályázati anyag összeállítására, az ajánlatok beszerzésére, a pénzügyi tervezésre.

Emellett pedig nem győzzük elégszer hangsúlyozni, hogy a pályázati pontozásnál milyen jelentős szerep jut a vállalkozás pénzügyi eredményének és a projekt összköltségének, illetve azok optimalizálásának. Kérje díjmentes előminősítésünket, ahol konkrét információt kaphat arról, mi a vállalkozása esetében az ideális összetétel. Most viszont nézzük, milyen pályázatokból válogathat:

Tovább

2016-12-17
 
 

GINOP-8.4.1/B-16 KKV energia hitel

A hitel olyan beruházásokra igényelhető, amely megújuló energiaforrás (a szélenergia kivételével) felhasználásával hálózatra termelés céljából villamos energiát vagy kapcsolt hő és villamos energiát állít elő.

A felvehető kölcsön összege minimum 1 millió Ft, maximum1 milliárd Ft.

A  hitel kamata 0%.

Tovább

2016-12-08
 
 

GINOP-1.2.3-8.3.4-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása kombinált hitel

A vissza nem térítendő támogatás és hitel kombinációja új eszköz beszerzésére, ingatlan és infrastrukturális beruházásra, IT fejlesztésre és gyártási licenc, gyártási know-how beszerzésére igényelhető.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 5.000.000 Ft, maximum50.000.000 Ft.

Az igényelhető kölcsön: minimum 10.000.000 Ft, maximum 145.000.000 Ft.

A vissza nem térítendő támogatás mértéke maximum a projekt elszámolható költségének 30%-a lehet. Az igényelhető kölcsön összegének meg kell haladnia a vissza nem térítendő támogatás összegét.

A hitel kamata 2%.

Tovább

2016-12-08
 
 

GINOP-1.2.6-8.3.4-16 Élelmiszeripari komplex beruházások támogatása kombinált hitel

 

A vissza nem térítendő támogatás és hitel kombinációja új eszköz beszerzésére, megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazására, infrastrukturális és ingatlan beruházásra igényelhető.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 50 000 000 Ft, maximum750 000 000 Ft

Az igényelhető kölcsön: minimum50 000 001 Ft, maximum2 000 000 000 Ft.

A vissza nem térítendő támogatás mértéke maximum a projekt elszámolható költségének 37%-a lehet. Az igényelhető kölcsön összegének meg kell haladnia a vissza nem térítendő támogatás összegét, a támogatás és a hitel együttesen a projekt összes elszámolható költségének max. 75%-a

A hitel kamata 1%.

Tovább

2016-12-08
 
 

GINOP-4.1.1-8.4.4-16 Megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai fejlesztések támogatása kombinált hitel

 

A vissza nem térítendő támogatás és hitel kombinációja energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységekre és a megújuló energiafelhasználás növelését célzó tevékenységekre igényelhető a Közép-Magyarországi régióban.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege minimum 3 millió Ft, maximum50 millió Ft, ez maximum az összes elszámolható költség 45%-a lehet.

Az igényelhető visszatérítendő támogatás összege minimum 3 millió Ft, maximum50 millió Ft.

A hitel kamata 2%.

Tovább

2016-12-08
 
 

VEKOP-5.1.1-5.1.2-16 Vállakozások megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai fejlesztéseinek támogatása a közép-magyarországi régióban kombinált hitel

A vissza nem térítendő támogatás és hitel kombinációja energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységekre és a megújuló energiafelhasználás növelését célzó tevékenységekre igényelhető a Közép-Magyarországi régióban.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege minimum 3 millió Ft, maximum50 millió Ft, ez maximum az összes elszámolható költség 45%-a lehet.

Az igényelhető visszatérítendő támogatás összege minimum 3 millió Ft, maximum50 millió Ft.

A hitel kamata 2%.

Tovább

2016-12-08
 
 

Megérkeztek a kapacitásbővítő pályázatok, összehasonlítottuk a felhívásokat!

Az újranyitott két EU-s kapacitásbővítő pályázat hamarosan elérhető lesz azon KKV-k részére, akik most döntenek úgy, hogy termelési kapacitásbővítő beruházásukhoz uniós forrást igényelnek, vagy akik valamilyen okból esetleg lemaradtak a tavalyi kiírásokról.

Számukra készítettünk egy olyan összehasonlítást, amely segít eldönteni, fejlesztési elképzeléseikhez és anyagi lehetőségeikhez melyik konstrukció az ideális vagy választható megoldás.

A tavalyi kiírásokhoz képest elmondható, hogy a kötelező vállalások valamelyest lazultak, ám a tartalmi értékelés szempontjai jelentősen szigorodtak. Egyik leglényegesebb szigorítás, hogy a kisebb, 5-25 millió forintnyi támogatást kínáló pályázatnál - a korábbi kiírástól eltérően - induló vállalkozások (1 lezárt üzleti évvel nem rendelkező cégek) már nem indulhatnak. Pozitív fejlemény viszont, hogy megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazását már ezekben a konstrukciókban is támogatják.

Tovább

2016-12-03
 
 

A kapacitásbővítő pályázatok pénzügyi szempontrendszerének vizsgálata

A héten megjelent két kapacitásbővítő pályázat viszonylag kevés pénzügyi vonatkozású korlátozást tartalmaz, mégis elengedhetetlen a pályázat sikere érdekében a vállalkozás és a projekt pénzügyi adatainak összevetése a pályázat értékelési szempontrendszerével, és ha szükséges módosítani a pályázat szakmai tartalmát úgy, hogy az a legjobb esélyekkel induljon a pályázaton. Az alapvető kizáró tényezőkön túl ugyanis mindkét pályázatban vannak tartalmi értékelési szempontok is, ezek egyenként ugyan nem kizáró tényezők, de együttesen akár a pályázat elutasításához is vezethetnek. Ráadásul, így az év végéhez közeledve már körvonalazódik a pénzügyi beszámoló is, amelyet még van mód optimalizálni. De nézzük először azokat a tényezőket, amelyek a pályázat azonnali elutasítását eredményezik.

Mindkét pályázat esetén kizáró ok:

 • a negatív saját tőke;
 • a saját tőke törzstőke (alaptőke) jogszabályban előírt legkisebb mértéke alá csökkent (pl kft esetében 3 millió ft);
 • ha az árbevétel összege alacsonyabb, mint a projekt összköltsége.

Ha ezeknek az alapvető feltételeknek megfelel a vállalkozás, illetve a projekt, következhet a tartalmi értékelés, azaz a pontozás egyes tételeinek vizsgálata.

Tovább

2016-12-02
 
 

Pályázat mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítésére

PÁLYÁZAT CÉLJA

A pályázat célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó hazai KKV-k termelési kapacitásainak bővítése, amely során korszerű termék előállítási képességek megteremtésének és bővítésének céljából lehetőség nyílik a modern eszköz- és gépparkok, valamint fejlett infrastruktúrával ellátott telephelyek kialakítására, a szektor szereplői számára a versenyképesség feltételeinek megteremtésére, fenntartására.

A támogatott beruházásnak olyan kapacitásbővítést kell eredményeznie, amelyre tényleges piaci igény mutatkozik, illetve javítja a technológiai felkészültséget, versenyképességet és erőforrás-hatékonyságot.

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 18 milliárd Ft. A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 150-250 db.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 25.000.000 Ft, maximum 250.000.000 Ft.

Tovább

2016-12-02
 
 

Pályázat mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatására

 

PÁLYÁZAT CÉLJA

A Felhívás célja a KKV-k fejlődésének, gazdaságban betöltött szerepének, piaci pozíciójának erősítése, munkahelyek megtartását eredményező beruházások támogatása, a területi különbségek csökkentése, a térségi felzárkóztatás és a helyi gazdaság megerősítése.

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 21 milliárd Ft. A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 1000-2000 db.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 5.000.000 Ft, maximum 25.000.000 Ft.

 

 

 

Tovább

2016-12-02
 
 

Pályázati forrás energetikai korszerűsítésre mindössze 10% saját forással

Megjelent a társadalmi egyeztetésre a GINOP-411 Megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai fejlesztések támogatása kombinált hiteltermékkelpályázati felhívás. Ebben a konstrukcióban komplex energetikai beruházásokat tudnak végrehajtani, mindössze 10% önerővel.

 

Támogatható tevékenységek:

-        Az épületek hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése (nyílászárócsere, hőszigetelés)

-        Épületek nem termelési célú fűtési, hűtési és használati meleg víz rendszereinekkorszerűsítése

-        Meglévő bel- és kültéri világítási rendszerekenergiatakarékos átalakítása

-        Megújuló energiafelhasználásravonatkozó tevékenységek

(Csak és kizárólag a fejlesztéssel érintett épület teljes releváns energiaigényének minimum 15 %- ának fedezésére szolgáló rendszerek beépítése támogatható).

I.          Napkollektoros rendszer telepítése

II.         Brikett, pellet, faapríték, faelgázosító kazánrendszer kiépítése

III.        Napelemes rendszer telepítése hálózati, vagy autonóm villamosenergia-termelés céljából

IV.       Hőszivattyú rendszerek alkalmazása fűtésre és/vagy hűtésre és/vagy használati melegvíz-termelésre és/vagy fűtésrásegítésre

 

A beruházási költségeken belül az energiahatékonyság fokozására irányuló költségeknek kötelezően legalább az összköltség 50%-át szükséges kitenniük, a megújuló energiaforrások esetében ez minimum 10%.

A beruházásokat a konvergencia régióban(Budapesten és Pest megyén kívül) kell megvalósítani.

 

 

Az igényelhető vissza nem térítendőtámogatás összege min.  3 millió Ft – max. 50 millió Ft, ez maximum az összes elszámolható költség 45%-alehet.

Az igényelhető visszatérítendő támogatás összege min. 3 millió Ft – max. 50 millióFt (10 éves futamidejű, 2 %-os fix kamatozású, bármikor költségmentesen előtörleszthető hitel).

 

 

 

2016-11-08
 
 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS: KKV energia hitel

Figyelem: A pályázati felhívás jelenleg társadalmi egyeztetés alatt áll, a tényleges megjelenésig a felhívás változhat!

Program kódszáma: GINOP-8.4.1/B-16

A HITELPROGRAM CÉLJA

A hitelprogram Mikro-, Kis- és Középvállalkozások olyan, pénzügyi szempontból életképes és jövedelemtermelő beruházásait támogatja, amelyek megújuló energiaforrás (a szélenergia kivételével) felhasználásával hálózatra termelés céljából villamos energiát vagy kapcsolt hő és villamos energiát állítanak elő.

KEDVEZMÉNYEZETTEK KÖRE

A hitelprogram keretében Kölcsönre jogosult a devizabelföldinek minősülő, Magyarország területén székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarország területén fiókteleppel rendelkező, gazdaságilag potenciálisan életképes, azonban finanszírozási forrásokhoz nem, vagy nem megfelelő mértékében hozzájutó, a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet I. melléklete alapján Mikro-, Kis- vagy Középvállalkozásnak minősülő Gazdasági Társaság, Egyéni Vállalkozó, Egyéni Cég és Szövetkezet.

 

 

 

Tovább

2016-11-04
 
 

Íme az aktualizált GINOP menetrend

Október 19-én megjelent a kormány 1574/2016-os számú határozata, amelyben közzétették a GINOP ismételten módosított éves pályázati menetrendjét, azaz az Éves Fejlesztési Keretet (ÉFK).

A módosított ÉFK alapján összesen 70,6 milliárd forinttal, 2327,4 milliárdra emelkedett az idén meghirdetni tervezett gazdaságfejlesztési pályázatok keretösszege, mely a teljes 7 évre szóló keretösszeg közel 92%-a. Ez lényegében összhangban van azzal a kormányzati kommunikációval, ami szerint már jövő tavaszig meg akarja hirdetni az összes, a 2014-2020-as ciklusra rendelkezésre álló unós keretet a kormány.

Az ÉFK-ban számos ponton változtak a tervezett meghirdetések dátumai, egyes pályázatok keretösszegei, illetve néhány esetben a pályázati kódszámok is.

Ahogy már megszokhatták tőlünk, most is - a könnyebb áttekinthetőség érdekében - táblázatban mutatjuk meg a hatályos menetrendet, piros színnel jelölve a változtatásokat, illetve sárga színnel kiemelve a legnépszerűbb pályázati konstrukciókat:

 

 

 

Tovább

2016-10-21
 
 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS: Pályázat ipari parkok, iparterületek fejlesztésére

PÁLYÁZAT CÉLJA

Jelen támogatási konstrukció a vállalkozói környezet és az üzleti infrastruktúra fejlesztése érdekében az önkormányzati tulajdonú iparterületek, ipari parkok, tudományos és technológiai parkok fejlesztésére, iparterületek kialakítására, alapinfrastruktúra kiépítésére, bővítésére, az iparterületek elérhetőségét és feltárását segítő vonalas infrastruktúrák fejlesztésére fókuszál.

A konstrukcióval szemben támasztott alapvető elvárás új munkalehetőségek megteremtése, a foglalkoztatás növelése a kevésbé versenyképes térségekben működő, betelepült vállalkozások működési helyszínének infrastruktúra fejlesztésén, a működési feltételeik kedvezőbbé tételén keresztül.

 

 

 

Tovább

2016-10-14
 
 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS: Helyi gazdaságfejlesztés - Pályázat helyi önkormányzatok, valamint többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok számára a térségi gazdasági környezet fejlesztésére

PÁLYÁZAT CÉLJA

A Felhívás célja a helyi gazdaság üzleti infrastrukturális hátterének támogatása, a helyi alapanyagokra alapozott, helyi termelők piacra jutását segítő térségi fejlesztés. A cél elérését a Kormány az önkormányzatokkal, többségi önkormányzati tulajdonú vállalkozások együttműködésével tervezi megvalósítani jelen Felhívásban foglalt feltételek mentén.

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK

 • A) Helyi termelők, helyi termékek piacra jutásának támogatása
 • B) Önkormányzati, saját közétkeztetési célokat szolgáló fejlesztések támogatása (iskola, önkormányzati intézmények konyhája)
 • C) Helyi termékek piacra jutását segítő agrár-logisztikai fejlesztések támogatása gyűjtőpont (hub) jelleggel

 

 

 

Tovább

2016-10-14
 
 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS: Pályázat élelmiszeripari komplex beruházások támogatására kombinált hiteltermékkel

Figyelem: A pályázati felhívás jelenleg társadalmi egyeztetés alatt áll, a tényleges megjelenésig a felhívás változhat!

PÁLYÁZAT CÉLJA

Jelen felhívás célja, hogy komplex beruházások támogatásával, vissza nem térítendő támogatás és visszatérítendő pénzügyi eszköz támogatásként kedvezményes kamatozású kölcsön együttes biztosítása révén biztosítsa az élelmiszeripari feldolgozó középvállalkozások fejlődésének, gazdaságban betöltött szerepének, piaci pozíciójának erősítését, munkahelyek megtartását eredményező beruházások támogatását, a területi különbségek csökkentését, a térségi felzárkóztatást és a helyi gazdaság megerősítését.

A támogatott beruházásnak olyan kapacitásbővítést kell eredményeznie, amelyre tényleges piaci igény mutatkozik, illetve javítja a technológiai felkészültséget, versenyképességet és erőforrás-hatékonyságot.

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 100 milliárd Ft. A támogatott támogatási kérelmek várható száma:200-300 db.

A megvalósítandó projekt vissza nem térítendő támogatásból, kölcsönből és önerőből tevődik össze, amelyek együttesen meghatározzák a projekt elszámolható összköltségét.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 50.000.000 forint, maximum 750.000.000 forint. Az igényelhető kölcsön összege minimum 50.000.001 Ft, maximum 2.000.000.000 Ft.

Az igényelhető kölcsön összegének meg kell haladnia a megítélt vissza nem térítendő támogatás összegét.

A vissza nem térítendő támogatás mértéke maximum a projekt elszámolható költségének 37%-a lehet, a vissza nem térítendő támogatás és a kölcsön együttes mértéke maximum a projekt összes elszámolható költségének 75%-a lehet.

 

 

 

Tovább

2016-10-06
 
 

Hamarosan három kapacitásbővítő pályázat nyílik, összehasonlítottuk a felhívásokat!

Az újranyitás előtt álló két EU-s kapacitásbővítő pályázat mellett már szintén társadalmi egyeztetés alatt áll a kombinált hiteltermékkel támogatott pályázati konstrukció is, így hamarosan 3 pályázat is elérhető lesz azon KKV-k részére, akik most döntenek úgy, hogy termelési kapacitásbővítő beruházásukhoz uniós forrást igényelnek, vagy akik valamilyen okból esetleg lemaradtak a tavalyi kiírásokról.

Számukra készítettünk egy olyan összehasonlítást, amely segít eldönteni, fejlesztési elképzeléseikhez és anyagi lehetőségeikhez melyik konstrukció az ideális vagy választható megoldás.

A tavalyi kiírásokhoz képest elmondható, hogy a kötelező vállalások valamelyest lazultak, ám a tartalmi értékelés szempontjai jelentősen szigorodtak. Egyik leglényegesebb szigorítás, hogy a kisebb, 5-25 millió forintnyi támogatást kínáló pályázatnál - a korábbi kiírástól eltérően - induló vállalkozások (1 lezárt üzleti évvel nem rendelkező cégek) már nem indulhatnak. Pozitív fejlemény viszont, hogy megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazását már ezekben ebben a konstrukciókban is támogatják.

 

 

 

Tovább

2016-10-04
 
 

Kereskedelmi és szolgáltató tevékenységet végző vállalkozások pályázati lehetőségei

A kereskedelmi és szolgáltató cégek a korábbi pályázati ciklusban sem voltak elkényeztetve, ami az uniós támogatások iparági elosztását illeti, de az új 2014-2020-as pályázati ciklusra ez a forrásallokáció még szélsőségesebbé vált, és valljuk be, mára jelentősen beszűkültek ezen cégek pályázati lehetőségei.

A nehézséget alapvetően két tényező okozza:

 • A 2014-2020-as pályázati ciklus deklaráltan preferálja, illetve előtérbe helyezi a termelő és feldolgoipari cégek uniós forráshoz jutását, ezért a pályázatok többségében kifejezetten korlátozzák a pályázói kört termelő- és feldolgozóipari cégekre. Ezeken a pályázatokon kereskedelmi és szolgáltató tevékenységet végző vállalkozások nem, vagy csak rendkívül szigorú feltételek megléte mellett pályázhatnak.
 • Más pályázatok esetében, ahol ilyen korlátozás ugyan nincs, a támogatható tevékenységek köre és azok belső arányára vonatkozó előírás teszi lehetetlenné egy kereskedelmi és szolgáltató cégnek a pályázaton való indulást. Ezen cégeknek többségében nincs szükségük nagyértékű gépekre, berendezésekre, és az ingatlanberuházásaik is elsősorban kiskereskedelmi egységekre, vagy irodaházakra korlátozódnának, azonban ezek a beruházások a pályázatok többségében nem támogatható tevékenységek. Az ingatlan vásárlás lényegében teljes egészében kikerült a Széchenyi 2020 programból, legyen szó akár vissza nem térítendő, akár visszatérítendő támogatásról (bizonyos konstrukcióknál az összberuházás max 2 %-ban támogatott).

A helyzet tehát nem túl bíztató, de érdemes körültekintőnek lenni, hiszen azért vannak jelenleg is olyan pályázati kiírások, amelyeken ezek a cégek is - ha nem is elsődleges fejlesztési elképzeléseikkel - de indulhatnak. Ezeket gyűjtöttük most egy csokorba.

 

 

 

Tovább

2016-09-30
 
 

Felfüggeszti a Miniszterelnökség a kisméretű terménytárolók, szárítók és tisztítók építésére, korzerűsítésére kiírt pályázatot

A rendelkezésre álló forrás kimerülése miatt a „Kisméretű terménytároló, -szárító és -tisztító építése, korszerűsítése" című pályázat felfüggesztéséről döntött az Irányító Hatóság. A 19,68 milliárd forint keretösszegű pályázatra eddig több mint 30 milliárd forint igény érkezett.

A „Kisméretű terménytároló, -szárító és -tisztító építése, korszerűsítése" című, mintegy 19,68 milliárd forint keretösszegű pályázatra mezőgazdasági termelők és csoportjaik 2016. augusztus 5-től kezdhették meg támogatási kérelmeik benyújtását. Az Irányító Hatóság közleménye értelmében – mely elérhető a www.palyazat.gov.hu oldalon – erre legkésőbb 2016. október 5-én 23 óra 59 percig lesz lehetőségük. Ezt követően a felhívás – a forráskeret kimerülése miatt – felfüggesztésre kerül.

 

 

 

Tovább

2016-09-29
 
 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS: Pályázat vállalkozások megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai fejlesztéseinek támogatására a közép-magyarországi régióban kombinált hiteltermékkel

Figyelem: A pályázati felhívás jelenleg társadalmi egyeztetés alatt áll, a tényleges megjelenésig a felhívás változhat!

PÁLYÁZAT CÉLJA

A Felhívás hozzájárul az épületek energiatakarékosságának és energiahatékonyságának megújuló energiaforrások felhasználásával történő javítására irányuló beruházások megvalósításához vissza nem térítendő támogatás és kölcsön formájában. Egyszerre szolgálja a környezettudatos gazdasági versenyképesség erősítését, a környezetterhelés és a felhasznált primer energia mennyiségének csökkentését, illetve a vállalkozások rezsiköltségekhez kötődő terheinek enyhítését.

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE

A Felhívás meghirdetésekor a támogatási programra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 11,76 milliárd Ft. A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 170-280 db.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 3 millió Ft, maximum 50 millió Ft.

Az igényelhető visszatérítendő támogatás összege: minimum 3 millió Ft, maximum 50 millió Ft. A vissza nem térítendő támogatás mértéke maximum az összes elszámolható költség 45%-a lehet.

 

 

 

Tovább

2016-09-28
 
 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS: Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése GINOP-1.2.1-16

 • A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 21 milliárd Ft.
 • Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 5.000.000 Ft, maximum 25.000.000 Ft.
 • A támogatás mértéke a beruházás összköltségének 35-50%-a
 • Nem támogatható a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló fejlesztés.

 

 

 

Tovább

2016-09-20
 
 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS: Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása GINOP-1.2.2-16

 • A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 24 milliárd Ft.
 • Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 25.000.000 Ft, maximum 250.000.000 Ft
 • A támogatás mértéke a beruházás összköltségének 35-50%-a
 • Nem támogatható a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló fejlesztés.

 

 

 

Tovább

2016-09-20
 
 

Közérthető pályázati menetrend - 2016 szeptember

A 2014-2020-as pályázati ciklus újdonsága a pályázati menetrend, mely azt a célt szolgálja, hogy a pályázók megfelelően - a pályázati felhívások ütemezésének megfelelően - tudják tervezni saját fejlesztéseiket, időben lássák, mikor milyen uniós támogatási jogcímekre lehet kérelmet benyújtani. Minden Operatív Programnak van saját menetrendje, melyet a Magyar Közlönyben tesznek közzé és időről időre a módosítások is itt jelennek meg. A menetrendeknek két nagy problémája van:

 • a pályázatok zöme jelentősen csúszik a meghirdetett menetrendekhez képest, azaz kevés támpontot nyújt a pályázóknak, másrész
 • a módosítások gyakorlatilag áttekinthetetlen formában kerülnek mehirdetésre, még szakavatott szemeknek is tőbb órás bogarászással sikerül csak kihámozni a lényeget.

Éppen ezért szeretnénk segíteni a halandó pályázókat a tájékozódásban és időről-időre készítünk egy saját pályázati menetrendet, egy ütemtáblát, mely tartalmazza, hogy milyen kiírásokra lehet számítani a közeljövőben, hol tartanak a már meghirdetett pályázatok, hogyan változnak a pályázati határidők.

 

 

 

Tovább

2016-09-17
 
 

Pályázati forrás energetikai korszerűsítésre akár 10% saját forrással!

Múlt héten már hírül adtuk, hogy társadalmi egyeztetésre bocsátották a megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai fejlesztéseket támogató felhívás tervezetét. Ha a múlt heti pályázati dömping miatt lemaradt volna a hírről, semmi gond, mutatjuk a legfontosabb részleteket:

A megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai fejlesztések támogatása kombinált hiteltermékkel elnevezésű GINOP-4.1.1-8.1.1-16 kódszámmal futó felhívás elsődelges vélja, hogy vissza nem térítendő támogatás és kölcsön nyőjtásával hozzájáruljon az épületek energiatakarékosságának és energiahatékonyságának megújuló energiaforrások felhasználásával történő javítására irányuló beruházások megvalósításához.

Egyszerre szolgálja a környezettudatos gazdasági versenyképesség erősítését, a környezetterhelés és a felhasznált primer energia mennyiségének csökkentését, illetve a vállalkozások rezsiköltségekhez kötődő terheinek enyhítését.

Melyek a pályázat legfontosabb sarokszámai?

 • A vissza nem térítendő támogatás összege minimum, 3 millió Ft, maximum 50 millió Ft
 • A kölcsön összege minimum 3 millió Ft, maximum 50 millió Ft (10 éves futamidejű, 2 %-os fix kamatozású, bármikor költségmentesen előtörleszthető hitel)
 • Támogatás mértéke maximum az összes elszámolható költség 45%-a
 • Önerő: legalább 10%

 

 

 

Tovább

2016-09-12

 
 

Pályázat mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatására kombinált hiteltermék keretében

FIGYELEM: A pályázati felhívás jelenleg társadalmi egyeztetés alatt áll, a tényleges megjelenésig a felhívás változhat!

PÁLYÁZAT CÉLJA

A pályázat célja, hogy vissza nem térítendő támogatás és visszatérítendő pénzügyi eszköz támogatásként kedvezményes kamatozású kölcsön (a továbbiakban: kölcsön) együttes biztosítása révén segítse a szabad vállalkozási zónák területén kívül a feldolgozóipari ágazatban és a szabad vállalkozási zónák területén a fenti tevékenységi korlátozás nélkül, a fejleszteni kívánó KKV-k olyan kapacitásbővítő beruházásait, amelyek pénzügyi szempontból életképesek, jövedelemtermelők, képesek kitermelni a forráshoz jutás költségeit is, ugyanakkor a pénzpiacokon egyáltalán, vagy nem kellő mennyiségben jutnak finanszírozási forráshoz.

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE

A Felhívás meghirdetésekor a támogatási programra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 112,5 milliárd Ft. A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 2500-5000 db.

A projekt elszámolható összköltsége – visszatérítendő, a vissza nem térítendő támogatás és önerő együttesen – legfeljebb 300 millió Ft lehet, de nem lehet több, mint a támogatást igénylőnek a támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti év árbevételének kétszerese.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 5 000 000 Ft., maximum 50 000 000 Ft.

Az igényelhető kölcsön: minimum 10 000 000 Ft., maximum 145 000 000 Ft.

 

 

 

Tovább

2016-09-09
 
 

Pályázat megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai fejlesztések támogatása kombinált hiteltermékkel

FIGYELEM: A pályázati felhívás jelenleg társadalmi egyeztetés alatt áll, a tényleges megjelenésig a felhívás változhat!

PÁLYÁZAT CÉLJA

A pályázat hozzájárul az épületek energiatakarékosságának és energiahatékonyságának megújuló energiaforrások felhasználásával történő javítására irányuló beruházások megvalósításához vissza nem térítendő támogatás és kölcsön formájában. Egyszerre szolgálja a környezettudatos gazdasági versenyképesség erősítését, a környezetterhelés és a felhasznált primer energia mennyiségének csökkentését, illetve a vállalkozások rezsiköltségekhez kötődő terheinek enyhítését.

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE

A Felhívás meghirdetésekor a támogatási programra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 121,53 milliárd Ft. A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 1700-2800 db.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 3 millió Ft, maximum 50 millió Ft.

 

 

 

Tovább

2016-09-09
 
 

Módosult a borászat termékfejlesztésének és erőforráshatékonyságának támogatása című felhívás

Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Borászat termékfejlesztésének és erőforrás-hatékonyságának támogatása” című (VP3-4.2.2-16 kódszámú) felhívás. A módosítás a támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja pontját érinti, a változtatást követően az értékelési határnapok az alábbiak szerint alakultak.

Jelen közlemény megjelenésével érvénybelépő határnapok:

 • 2016. október 12.
 • 2016. november 11.
 • 2016. december 12.

 

 

 

Tovább

2016-09-08
 
 

Módosult a GINOP menetrend

Egyszerre öt uniós pályázati menetrendet írt át a magyar kormány, de az ezeket tartalmazó kormányrendeletek gyakorlatilag áttekinthetetlenek. Egy-két órát biztosan igénybe vesz egyetlen Operatív Programnál is, hogy kibögarásszuk, melyik pályázatnál pontosan milyen változások történtek, módosult-e a tervezett keresztösszeg, illetve a meghirdetés tervezett dátuma.

Mi most a könnyebb áttekinthetőség érdekében táblázatban mutatjuk meg a hatályos menetrendet, piros színnel jelölve a változtatásokat, illetve sárga színnel kiemelve a legnépszerűbb pályázati konstrukciókat:

 

 

 

Tovább

2016-09-02
 
 

Módosult a VEKOP menetrend

A GINOP menetrendhez hasonlóan módosult a VEKOP menetrend is, melyről elkészítettük összefoglaló táblázatunkat. A táblázatban piros színnel jelöltük a mostani módosításokat, illetve sárga színnel emeltük ki a legnépszerűbb pályázati konstrukciókat.

 

 

 

Tovább

2016-09-02
 
 
 

Pályázat beszállító mikro-, kis- és középvállalkozások és beszállítói integrátorok támogatására

Pályázat célja

A Felhívás célja a beszállító KKV-k támogatása annak érdekében, hogy elősegítsük az értékláncba történő belépésüket és beszállítói pozíciójuk elmélyülését. A KKV-k részvételével megvalósuló értékláncok megerősítéséhez szükséges a beszállítói integrátorok támogatása is, mivel ők biztosítják a KKV-k know-how-hoz, technológiához jutását, támogatni tudják a KKV-knál a szükséges kompetenciák kialakítását, fejlesztését, valamint elősegítik a beszállítóik piacra lépését. Ennek érdekében a beszállítói lánc különböző szintjein álló szereplők (integrátor és beszállító kkv-k) konzorciumai részesülhetnek támogatásban.

A felhívás keretében támogatásban részesíthető beszállítói integrátor az a termelő tevékenységet végző vállalkozás, amely főegységeket és/vagy részegységeket állít elő a konzorciumi tag beszállítóktól kapott részegységek felhasználásával. Ezzel egyidejűleg szervezi és koordinálja beszállítóinak tevékenységét, illetve azok számára minőségbiztosítási és logisztikai tevékenységet is végezhet. Integrátor vállalat a konzorciumi tagok közül – az adott kész-, vagy félkész termék tekintetében - a beszállítói lánc legmagasabb szintjén álló vállalkozás lehet.

Beszállító KKV az a vállalkozás, amely a végtermék gyártási vagy összeszerelési fázisa során alkatrész(eke)t és/vagy részegység(eke)t és/vagy adalékanyagot és/vagy know how-t fejleszt, gyárt, szerel össze a végtermék gyártója, vagy annak beszállítói integrátora részére.

A beszállítói tevékenység keretében fejlesztett (és gyártott) alkatrészek, részegységek nem kerülnek közvetlen kereskedelmi forgalomba.

 

 

 

Tovább

2016-09-01
 
 

40 milliárdos kormányzati támogatás borászatoknak

A kormány döntött a borászat termékfejlesztésének és erőforrás-hatékonyságának fejlesztésére felkínált 20 milliárd forintos támogatási keretet megduplázták, ennek keretében 40 milliárd forint összegű támogatási forrásra lehet pályázni – közölte Gál Péter sajtótájékoztatón.

A Földművelésügyi Minisztérium (FM) eredetvédelemért felelős helyettes államtitkára elmondta: a pályázati felhívás már elérhető, és az első pályázatokat szeptember 12-én lehet beadni. A támogatás mértéke legfeljebb 45 százalék. Jelezte: egy kisebb kerettel a szőlőszerkezet-átalakítás támogatása is újra elérhetővé válik – ez a keret ugyanis tavaly kimerült. A pályázható támogatás összege 3 millió euró, több mint 900 millió forint lesz a tervek szerint.

 

 

 

Tovább

2016-08-10
 
 

Újabb segédletek jelentek meg a "Kisméretű terménytároló, -szárító és -tisztító építése, korszerűsítése" című pályázathoz

Kiegészült a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Kisméretű terménytároló, -szárító és -tisztító építése, korszerűsítése" című (VP2-4.1.2-16 kódszámú) felhívás dokumentációja az elektronikus felület használatához és e-kérelem benyújtásához segítséget nyújtó felhasználói kézikönyvvel és a hozzá tartozó, CSV fájlokat létrehozó importáló excel fájllal.

A módosítás apropóján nézzük át a pályázat legfontosabb feltételeit:

A pályázat célja a terménytárolók műszaki színvonalának biztosítása, illetve a betárolt termények hosszú távú tárolását elősegítő technológiák fejlesztése.

A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg a fenti fókuszterületi megosztás szerint 19,68 Mrd Ft. A támogatott projektek várható száma: 190 db

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: egyéni projekt esetén maximum 100 millió forint, kollektív projekt esetén maximum 300 millió forint.

 

 

 

Tovább

2016-08-05
 
 

Elrajtolt az öntözésfejlesztési pályázat

Mától lehet benyújtani a mezőgazdasági vízgazdálkodás fejlesztésére kiírt pályázatokat. A gazdálkodók 2016. május 11-én ismerhették meg a Vidékfejlesztési Program öntözésfejlesztési pályázatát, melynek keretében mintegy 49,5 milliárd forint áll rendelkezésre többek között a vízvisszatartás, a vízkészleteinkkel való fenntartható gazdálkodás, valamint takarékos öntözési technológiák elterjesztésének támogatására.

Júliusban azonban számos ponton módosították a kiírást, ennek köszönhetően a beadás kezdete is csúszott. A pályázatra szánt keretösszeg nem változott, 49,5 milliárd forint áll rendelkezésre a gazdáknak. A támogatott tevékenységek között szerepel például a vízvisszatartás, a vízkészletekkel való fenntartható gazdálkodás és a takarékos öntözési technológiák elterjesztése is. A módosítás következtében azonban már lehetőség van például a 12 évesnél öregebb gyümölcstermő ültetvények öntözésfejlesztésére is, továbbá változnak a meliorált utak kialakításával kapcsolatos feltételek és az engedélyezési eljárásra vonatkozó előírások is egyszerűbbé váltak.

A pályázatot egyénileg benyújtó gazdák maximum 500 millió forintos támogatást kaphatnak, míg a kollektív beruházások maximálisan 1 milliárd forintos támogatásban részesülhetnek.

 

 

 

Tovább

2016-08-01
 
 

Aktuális és hamarosan megjelenő pályázatok - frissítés

Elmúlt ismét egy hónap, érdemes ezért áttekinteni, az elmúlt hetekben milyen pályázati felhívások jelentek meg, módosultak, vagy éppen kerültek felfüggesztésre. Segítségünk most sem marad el, egy táblázatban újra összefoglaltuk, milyen pályázatokkal számolhat mostanában, milyen pályázatok vannak jelenleg is nyitva, illetve melyek azok, amelyeket még ugyan nem hírdettek meg, de a kormányzati tájékoztatás alapján a közeljövőben várhatóak.

 

 

Tovább

2016-08-01
 
 

A 19 milliárd forintos kertészeti pályázat keretének több mint fele még elérhető

A vidékfejlesztési program keretében 19 milliárd forint áll rendelkezésre kertészeti ültetvénytelepítésre, a februárban meghirdetett pályázatra eddig 353 tender érkezett, mindössze 9,82 milliárd forint értékben, így a keret közel fele rendelkezésre áll – jelentette ki a Miniszterelnökség munkatársa szerdán a Fejér megyei Tordason.

Fülepi János hozzátette, hogy a támogatás összege elérheti a beruházás értékének 70 százalékát is több fiatal gazda együttes pályázása esetén, illetve maximális összege kollektív tendernél 150 millió forint.

 

 

Tovább

2016-07-29
 
 

A Miniszterelnökség felfüggeszti a szarvasmarha-, a sertés- és a baromfitartó telepek korszerűsítésére kiírt pályázati felhívásait

A Vidékfejlesztési Program keretében 2016. március 25-én megjelent „Baromfitartó telepek korszerűsítése", „Sertéstartó telepek korszerűsítése", valamint „Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése" című pályázatok felfüggesztéséről döntött az Irányító Hatóság.

Az egyenként közel 20 milliárd forint keretösszegű pályázatokra a mezőgazdasági termelők május közepétől nyújthatták be támogatási kérelmeiket. A rendkívül népszerű felhívások forrásaira mindezidáig együttesen közel háromszoros támogatási igény érkezett be, ezért az Irányító Hatóság a rendelkezésre álló forráskeret kimerülésére való tekintettel 2016. július 20. napján Közleményben tájékoztatta a pályázókat a kérelmek benyújtási lehetőségének felfüggesztéséről. Az Irányító Hatóság döntése értelmében a kérelmek benyújtására a felfüggesztésről szóló közlemény megjelenését követő harmadik napig, vagyis 2016. július 22. 23 óra 59 percig van lehetőség.

 

 

Tovább

2016-07-21
 
 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS: Pályázat a borászat termékfejlesztésének és erőforrás-hatékonyságának támogatására

Pályázat célja

A felhívás célja, hogy lehetőséget biztosítson a mezőgazdasági termelőnek minősülő, továbbá a nem mezőgazdasági termelőnek minősülő, de legfeljebb mikro-, illetve kisvállalkozás méretű borászati üzemek számára borászati gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez, meglévő technológia vagy gépek korszerűsítéséhez, illetve építéssel járó fejlesztési beruházásokhoz. A beruházás célja lehet kifejezetten az energia-, és más erőforrás-felhasználás hatékonyságának növelése, illetve megújuló energiaforrás alkalmazása.

Támogatás összege, mértéke

A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg a fenti fókuszterületi megosztás szerint 40 Mrd Ft. A támogatott projektek várható száma: 500 db.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege maximum 200 millió Ft.

 

 

Tovább

2016-07-12
 
 

Önök kérdezték - mi megválaszoltuk!

Töretlen az érdeklődés a köznyelvben csak 0%-os hitelként emlegetett Mikro, Kis- és Középvállalkozások Versenyképességének Növelése hitelprogramnak. Sőt olyannyira népszerű ez a kedvezményes hitel, hogy az, aki esetleg még szeretné azt igényelni, jobban teszi, ha siet a kérelem benyújtásával, mert az idei évi keret vészesen fogy.

Mivel ez a tipusú hitel teljesen új támogatási konstrukció és mivel minden projekt nagyon egyedi, tanácsadóként azt tapasztaljuk, hogy a megszokottnál is jóval több a kérdés és bizonytalanság a feltételekkel kapcsolatban. Az elmúlt hetekben szakembereink számos kérdést válaszoltak meg, melyekből a leggyakoribb kérdéseket Önnel is megosztjuk. További kérdése van? Írja meg nekünk akár e-mailben, akár a bejegyzés alatt a hozzászólások között, szakértőink válaszolnak minden beérkező kérdésre. Lássuk tehát, másoknak milyen kérdései merültek fel:

 

 

Tovább

2016-07-09
 
 

Módosult a Vidékfejlesztési Program öntözésfejlesztési pályázata

Az öntözött területek növelését célzó beruházások eredményes megvalósítása érdekében döntött a Miniszterelnökség a Mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése című pályázat módosításáról.

A gazdálkodók 2016. május 11-én ismerhették meg a Vidékfejlesztési Program öntözésfejlesztési pályázatát, melynek keretében mintegy 49,5 milliárd forint áll rendelkezésre többek között a vízvisszatartás, a vízkészleteinkkel való fenntartható gazdálkodás, valamint takarékos öntözési technológiák elterjesztésének támogatására.

A hamarosan megjelenő módosítás eredményeként többek között lehetővé válik a 12 évnél idősebb gyümölcstermő ültetvények öntözésfejlesztése, továbbá változnak a meliorált utak kialakításával kapcsolatos feltételek és egyszerűbbé válnak az engedélyezési eljárásra vonatkozó előírások.

Annak érdekében, hogy a módosított felhívást a pályázók minél szélesebb körben megismerhessék, a támogatási kérelmek benyújtására 2016. július 6-a helyett 2016. augusztus 1-től lesz lehetőség. A projektek sikeres megvalósulása érdekében fontos, hogy az érintettek részletesen tájékozódjanak a pályázati követelményekről.

 

 

Tovább

2016-07-04
 
 

Felülvizsgálhatják a nulla százalékos EU-hitel feltételeit

Sajtószemle: Portfolio.hu - 2016. július 1.

A bő egy hónapja elindított, 44 milliárd forintos keretösszegű, nulla százalékos uniós hitelnél mintegy 30 milliárd forintnyi beruházásról zajlanak országszerte a tárgyalások, ebből közel 12 milliárd forintnyi hiteligényt már elkezdtek berögzíteni az MFB rendszerébe és közülük 3,8 milliárd forintnyi igénynél már a komplett hiteldossziét benyújtották - jelezte az MFB Pontokról rendezett országos road show utolsó, csütörtöki székesfehérvári állomásán Eőry Gábor. A Magyar Fejlesztési Bank ügyvezető igazgatója azt is elmondta: elkezdték összegyűjteni a szakmai felvetéseket és ezek alapján várhatóan módosításokat javasolnak majd az Irányító Hatóság felé a hitelfelvétel bizonyos feltételeiben. Az biztos, hogy a nulla százalékos kamat nem változik, ahogy az is, hogy érdemes sietni a beruházási elképzelések kidolgozásával, mert a hatalmas érdeklődés miatt a keret a nyári hónapokban kimerülhet.

 

 

Tovább

2016-07-01
 
 

Hamarosan jön a kombinált pályázat!

Az áprilisban megjelent Éves Fejlesztési Keret menetrendje alapján most júliusban várható GINOP programon belül a KKV szektornak szóló kombinált pályázati lehetőség megjelenése. A Felhíváshoz összesen 75 milliárdnyi hitelt és 37,5 milliárd forint vissza nem térítendő támogatás tartozik, melyet a mikro-, kis-és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásaikhoz vehetnek igénybe.

A kombinált termék valamiféle elegye lesz a már korábban megjelent (jelenleg szünetelő) GINOP-1.2.1, GINOP-1.2.2 Termelői kapacitásbővítői konstrukcióknak és a jelenleg is elérhető, nagy sikernek örvendő GINOP-8.3.1-16 kódszámú Hitelprogramnak.

 

 

Tovább

2016-06-28
 
 

Felfüggesztették a Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása Pest megyében című felhívást

A Széchenyi 2020 keretében megjelent „Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása Pest megyében" című (VEKOP-1.2.1-16 kódszámú) felhívás keretében a rendelkezésre álló keretösszeg kimerülésére tekintettel a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014 (XI.5.) Korm. rendelet 53. § (1) bekezdése alapján 2016. június 28-tól 16.00 órátóla beérkezett pályázatok értékelésének idejére a támogatási kérelmek beadása átmenetileg szünetel.

 

Tovább

2016-06-24
 
 

Borászat termékfejlesztésének és erőforráshatékonyságának támogatása hamarosan!

Egy hónapon belül várható a felhívás, amely hazai borászatok fejlesztését támogatja. Előreláthatólag a pályázók nem csak mezőgazdasági termelők lehetnek, hanem legalább 1 éve működő mikro-, kis-, és középvállalkozások is. Jó hír, hogy időközben kétszeresére emelték a keretösszeget, amely így már 40 mrd forint.

Már meglévő vagy induló borászati üzemek számára borászati gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez, meglévő technológia vagy gépek korszerűsítéséhez, illetve építéssel járó fejlesztési beruházásokhoz, energetikai hatékonyság növeléséhez nyújtanak támogatást.

Maximum 200 millió Ft támogatás igényelhető, konvergencia régiókban kedvezőbb, 50%-os támogatási intenzitással, a Közép-magyarországon megvalósuló projektek 40%-ban támogatottak.

 

Tovább

2016-06-23
 
 

Aktuális és hamarosan megjelenő pályázatok

Az elmúlt hónapokban rengeteg pályázati felhívás jelent meg, módosult, vagy éppen került felfüggesztére, így ember legyen a talpán, aki jelenleg kiigazodik ebben a pályázati "útvesztőben". Most egy kis segítséggel készültünk Önnek, azaz egy táblázatban összefoglaltuk, milyen pályázatokkal számolhat mostanában, milyen pályázatok vannak jelenleg is nyitva, illetve melyek azok, amelyeket még ugyan nem hírdettek meg, de a kormányzati tájékoztatás alapján a közeljövőben várható.

Lássuk tehát az aktuális és hamarosan mejelenő pályázatok listáját fejlesztési célterületenként, beadási és értékelési határidőkkel.

 

Tovább

2016-06-17
 
 

Júliusban jön a KKV-k épületenergetikai fejlesztéseit támogató felhívás

Júliusra várható az a régóta várt pályázati felhívás, melynek keretében a vidéki telephellyel rendelkező mikro-, kis-, és középvállalkozások épületenergetikai fejlesztéseikhez igényelhetnek uniós támogatást. Röviden összefoglaltuk Önnek a hamarosan megjelenő pályázat legfontosabb ismérveit:

Első és egyben legfontosabb feltétel, hogy a felhívás keretében csak energiahatékonyság fokozását és megújuló energiaforrás felhasználását megvalósító projektekrevonatkozóan lehet támogatási kérelmet benyújtani.

Az eddigi gyakorlatnak megfelelően a pályázók köre mikro-, kis-, és középvállalkozások, valamint egyéni vállalkozók lehetnek, azonban nem lesznek támogathatóak a Közép-Magyarországi régió területén megvalósuló projektek.

A GINOP menetrend legutóbbi módosításából (1201/2016. (IV. 15.) Korm. határozat) az is kiderült, hogy a 2016-4.1.1-16 pályázat 59,45 Mrd Ft vissza nem térítendő keretéta GINOP-8.4.4-4.1.1-16 felhívás keretében további 30,89 Mrd Ft visszatérítendő támogatási keretösszeggel egészítették ki.

A visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatások kötelező kombinálásán belül várhatóan legfeljebb 50 millió Ft vissza nem térítendő támogatásigényelhető majd egy projektre, legalább 10%-os mértékű önerő mellett, a fennmaradó költségekre pedig visszatérítendő támogatás igényelhető.

 

Tovább

2016-06-13
 
 

Hatalmas az érdeklődés az első uniós ingyenhitel iránt

Sajtószemle: Portfolio.hu - 2016. június 17.

Már mintegy 2 milliárd forintos hiteligényt rögzítettek az MFB rendszerében az illetékes szakértők és több mint 10 milliárd forintnyi további hiteligényről zajlanak az MFB Pontokban az ügyféltárgyalások - jelentette be az MFB Pontokról szóló országos rendezvénysorozat csütörtöki győri állásán Eőry Gábor. Az MFB Zrt. Értékesítés-irányítási Igazgatóság ügyvezető igazgatója azt is elmondta: a nagy érdeklődést látva még gyorsabb lesz az MFB Pontok országos megnyitási folyamata és a jogszabályban meghatározott december végi határidő előtt, már szeptemberre megnyílhat az első közbeszerzés keretében tervezett 442 MFB Pont.

 

Tovább

2016-06-17
 
 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS: Pályázat kisméretű terménytároló, -szárító és -tisztító építésére, korszerűsítésére

Pályázat célja

A pályázat célja a magyar mezőgazdaság versenyképességének javítása a megtermelt szántóföldi termények tárolási és szárítási kapacitásainak és erőforrás-hatékonyságának biztosítása által. A tárolók műszaki színvonalának biztosítása, illetve a betárolt termények hosszú távú tárolását elősegítő technológiák fejlesztése.

Támogatás összege, mértéke

A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg a fenti fókuszterületi megosztás szerint 19,68 Mrd Ft. A támogatott projektek várható száma: 190 db

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: egyéni projekt esetén maximum 100 millió forint, kollektív projekt esetén maximum 300 millió forint.

A támogatás maximális mértéke közép-magyarországi régióban (KMR) az összes elszámolható költség 40%-a, a nem közép-magyarországi régióban (nem KMR) az összes elszámolható költség 50%-a.

 

Tovább

2016-06-07
 
 

Megjelent a 2016. évi Nagyvállalati Beruházási Támogatási program

A támogatási program célja, hogy az uniós forrásból támogatásban nem részesülő hazai nagyvállalatok foglalkoztatást bővítő, feldolgozóipar területén megvalósuló beruházásaihoz vissza nem térítendő támogatást biztosítson, ezzel is támogatva a Kormány újraiparosítási törekvéseit.

A Nagyvállalati Beruházási Támogatási program 2015. évben indult el, 3 milliárd forint keretösszeggel, amely 14 nagyvállalat kapacitásbővítő beruházásának megvalósításához járul hozzá, és segítségével összességében közel 500 új munkahely jön létre az érintett cégeknél.

A támogatásra 2016. évben rendelkezésre álló keretösszeg 15 milliárd forint.

 

Tovább

2016-05-26
 
 

Nyáron új agrár-környezetgazdákodási program jön kertészeteknek és állattartóknak

Egy újabb, 40 milliárd forintos felhívással egészíti ki a kormány az agrár-környezetgazdálkodási programot, mivel az első körben voltak olyan célterületek, amelyeknél aránytalanul oszlott el a megítélt támogatás – nyilatkozta Kis Miklós Zsolt államtitkár a Magyar Időknek. A környezetvédelmi szempontok alapján gazdálkodó kertészetek 15 milliárd, míg az állattartók 25 milliárd forintos keretbőlnyerhetnek forrást.

Még a nyáron meghirdethetik a kertészeteknek szánt új Agrár-környezetgazdálkodási (AKG) pályázatot, a cél ugyanis az, hogy a támogatói okiratokat az év vége előtt kézhez kapják a nyertesek – nyilatkozta a Magyar Időknek Kis Miklós Zsolt, a Miniszterelnökség agrár-vidékfejlesztésért felelős államtitkára.

A mintegy 15 milliárd forint keretösszeggel tervezett felhívás 2017 és 2021 között biztosít forrásokat azon termelőknek, akik vállalják, hogy környezetvédelmi szempontok szerint gazdálkodnak majd. Kis Miklós Zsolt a lapnak elmondta: azért van szükség az újabb kör meghirdetésére, mivel a 2016-ban indult programban országos szinten nagyon egyenlőtlenül oszlott el a megítélt támogatás. A kertészetek esetében például a 7779 igénylőből 4209-en nyertek, vagyis a pályázók több mint 54 százaléka hozzájutott a támogatáshoz.

 

Tovább

2016-05-26
 
 

Felfüggesztésre kerül a Településeket meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés című felhívás!

A Széchenyi 2020 keretében megjelent „Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés" című VP-6-7.4.1.1-16kódszámú felhívás vonatkozásában a kötelezettségvállalási keret kimerülésére tekintettel, a Felhívás 4.3. pontjában foglaltak és a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 53. § (1) bekezdése alapján, az Irányító Hatóság a támogatás benyújtásának lehetőségét a jelen közlemény honlapon való megjelenését (2016.05.23) követő harmadik naptól felfüggeszti.

 

Módosult Vidékfejlesztési Program menetrendje!

A tegnap megjelent a Vidékfejlesztési Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1248/2016. (V. 18.) Korm. határozat alapján módosult a 2016. évi vidékfejlesztési pályázatok menetrendje. A módosítások elsősorban a pályázatok megjelenésének várható időpontjára vonatkoznak, de szép számban vannak pályázatok, amelyeknél felentősen változott a pályázatra szánt keretösszeg. Mutatjuk a részleteket:

Az 1. prioritás esetében 6 pályázati felhívás áll a pályázók rendelkezésére, ahol a módisítás eredményeként hozzávetőleg 0,14 milliárd forinttal 30,7 milliárdra emelkedett a rendelkezésre álló keretösszeg. Mind a 6 pályázati felhívás esetében minimális összeggel növelték a rendelkezésre álló források összegeit. A keretösszegek mellett a pályázati felhívások meghirdetésének tervezett ideje is módosult.

Tovább

2016-05-19
 
 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS: Pályázat a mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztésére

Pályázat célja

A jelen felhívás célja a mezőgazdasági termelés biztonsága és a klímaváltozáshoz való alkalmazkodása érdekében a vízvisszatartás, a vízkészleteinkkel való fenntartható gazdálkodás, takarékos öntözési technológiák elterjesztése, a klímaváltozásnak ellenálló termelési módszerek és fenntartható területhasználat biztosítása, a felszíni és felszín alatti víztestek mennyiségi szempontból jó állapotba hozásához és/vagy a jó állapotuk megőrzéséhez szükséges intézkedések támogatása.

Támogatás összege, mértéke

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 49,5 milliárd Ft. A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 1000 db.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: egyéni projekt esetén maximum 500 millió Ft, kollektív projekt esetén maximum 1 milliárd Ft.

Tovább

2016-05-12
 
 

Többek meglepetésére nyitva maradt a mezőgazdasági termékek feldolgozsát támogató felhívás

Az idei pályázati dömping és túljelentkezések között, valóban meglepetést okozott a mezőgazdasági termékek feldolgozását támogató felhívás, ugyanis az április végi első határnapot követően - a megszokottól eltérően - nem került a pályázat felfüggesztésre, így továbbra is lehetőség van kérelmek benyújtására, a következő értékelési határnap 2016. július 25.

Bár a pályázati lehetőség nyitva, érdemes nagyon sietnie annak, aki még pályázna, hiszen a keret vészesen fogy. A portfolio.hu mai cikkéből kiderültek a pontos számok is, eszerint az összesen 151 milliárd forintos keretű pályázatelső szakaszában 126 milliárd forintnyi támogatási igény érkezett be, azóta hozzávetőleg130 milliárd forint fölé emelkedett a támogatási igény. A 126 milliárd egészen pontosan úgy oszlik meg, hogy a pusztán élelmiszer-feldolgozással foglalkozó mikro- és kisvállalkozások összesen 40 milliárd forintra pályáztak eddig, míg a kis élelmiszeripari vállalkozások 86 milliárd forintot szeretnének lehívni az uniós keretből.

Ha számolunk a hibás pályázatok szokásos arányával, van még keret a későn eszmélőknek, vagy a tervezéssel, engedélyeztetéssel időben lemaradó pályázóknak, de itt és most a tettek mezejére kell lépni. Kell ezt tenni részben a vészesen apadó keret miatt, de azért is, mert ebben az iparágban az építéssel kapcsolatos teendők az átlagnál több időt, szakértelmet igényelnek.

Tovább

2016-05-07
 
 

Állattartó pályázati dömping van

Nagyon nagy a hajrá az állattartó telepek korszerűsítését támogató pályázatok kapcsán, vélhetően a jobb felkészülés érdekében a Miniszterelnökség a héten egyéb módosítások mellett döntött a támogatói kérelmek beadási határidejének módosításáról is az alábbiak szerint:

 • Állattartó telepek korszerűsítése - benyújtás kezdete: 2016. május 23., első értékelési határnap 2016. július 22.
 • Baromfitartó telepek korszerűsítése - benyújtás kezdete: 2016. május 19., első határnap 2016. július 18.
 • Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése - benyújtás kezdete: 2016. május 17., első határnap 2016. július 18.
 • Juh- és kecsketartó telepek korszerűsítése - benyújtás kezdete: 2016. május 20., első határnap 2016. július 19.
 • Sertéstartó telepek korszerűsítése - benyújtás kezdete: 2016. május 18., első határnap 2016. július 18.

A fenti új határidőkön túl számos egyéb ponton is módosultak a felhívások, mi összegyűjtöttük a legfontosabb változásokat, illetve néhány olyan feltételt, amelyre a sikeres pályázás érdekében mindenképpen érdemes odafigyelnie.

Tovább

2016-05-04
 
 

Nem a gyorsaság, hanem a benyújtott pályázatok minősége a mérvadó

A Miniszterelnökség felhívja az ügyfelek figyelmét, hogy az előző időszakkal ellentétben a 2014-2020 közötti uniós programozási ciklusban a Vidékfejlesztési Program keretében benyújtott pályázatok bírálata minden esetben a pályázat tartalma alapján történik, a benyújtás dátuma nem befolyásolja a döntés kimenetelét.

A pályázatok benyújtására előreláthatólag minden felhívás esetében 2 évig folyamatosan van lehetőség. A benyújtott pályázatok a felhívásokban meghatározott intervallumokban, szakaszos módon kerülnek elbírálásra. Ennek értelmében a bírálati szakasz utolsó napjáig benyújtott összes kérelem együttesen kerül elbírálásra.

Tovább

2016-05-04
 
 

Felfüggesztésre kerül az állattenyáésztési ágazat fejlesztése - trágyatárolók építése című felhívás

A Széchenyi 2020 keretében megjelent „Az állattenyésztési ágazat fejlesztése – trágyatároló építése" című (VP-5-4.1.1.6-15 kódszámú) felhívás vonatkozásában a kötelezettségvállalási keret kimerülésére tekintettel, a Felhívás 4.3. pontjában foglaltak és a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 53. § (1) bekezdése alapján, az Irányító Hatóság a támogatás benyújtásának lehetőségét a jelen közlemény honlapon való megjelenését követő harmadik naptól mind a legfeljebb 1 275 000 euró Standard Termelési Érték (a továbbiakban STÉ) üzemmérettel, mind az e fölötti STÉ üzemmérettel rendelkező mezőgazdasági termelők esetében felfüggeszti.

forrás: palyazat.gov.hu

 


Megjelent az önkormányzati fejlesztéseket támogató pályázati kiírás

A Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezete 3. melléklet II. 3. a), b) és c) pontok szerint a települési önkormányzatok 2016. évben is pályázhatnak az önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatásokra.

A most megjelenő Pályázati kiírás az alábbi fejlesztési célokra tartalmaz forrást: kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása, óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás, belterületi utak, járdák, hidak felújítása.

Tovább

2016-05-01
 
 

100 milliárd forint támogatást kaphat a GINOP-ból az élelmiszeripar

A szakmai egyeztetéseket követően 100 milliárd forint támogatást kaphat a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) forrásaiból az élelmiszeripar; erről döntött szerdai ülésén a kormány – közölte a Miniszterelnökséget vezető.

Lázár János hangsúlyozta: az élelmiszer-feldolgozást fejleszteni kell a versenyképesség javítása érdekében, ezért döntött a kormány úgy, hogy a GINOP-on belül elkülönítenek az élelmiszer-feldolgozás számára egy pályázati sort. A kormány az élelmiszeripar fejlesztésére 50 milliárd forint vissza nem térítendő és 50 milliárd forint visszatérítendő támogatást tud mobilizálni.

Megjegyezte: az elnyert forráson belül a vissza nem térítendő és a visszatérítendő támogatás aránya 49-51 százalék lesz.

Tovább

2016-04-29
 
 

Gazdálkodói kézikönyv a közvetlen támogatásokról

A Közös Agrárpolitika (KAP) reformja következtében 2015-től jelentősen átalakult a közvetlen támogatások rendszere. A változások könnyebb megértése érdekében a Földművelésügyi Minisztérium és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara új gazdálkodói kézikönyvet jelentetett meg a napokban Közvetlen támogatások címmel.

A kézikönyv azzal a céllal készült, hogy segítse a közvetlen támogatást igénylő gazdálkodókat az átállásban, az egyes jogcímek céljának és feltételrendszerének megismerésében. A kiadvány – felhasználva az új rendszer első éves tapasztalatait is – hasznos gyakorlati tanácsokkal látja el az olvasókat a támogatások igénylésével kapcsolatban. Hasznos információkkal szolgál az induló csakúgy mint a gyakorlott gazdáknak is.

Az itt leírtak bizonyosan nem csak a kérelmezés, hanem a követelmények teljesítése során is hozzájárulnak majd a közvetlen támogatási rendszer megértéséhez, a hibák számának csökkenéséhez és a szankciók elkerüléséhez, valamint a támogatási források hatékony felhasználásához.

Tovább

2016-04-28
 
 

Döntött a kormány: így enyhítik a Pest megyei cégek forráséhségét

Sajtószemle: Portfolio.hu - 2016. április 23.

A januárban elfogadott menetrendhez képest idén több mint 25 milliárd forinttal több uniós forrás áll a Pest megyeiek rendelkezésére a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) Éves Fejlesztési Kereténekmódosítása alapján. Az eredeti ütemterv szerint 130 milliárd forint volt a keretösszeg, míg a napokban megjelent módosítást követően már a pályázók a 2016-os évben összesen 157 milliárd forint keretösszeggel gazdálkodhatnak. A módosított pályázati menetrendben változott a felhívások kódszáma, neve, keretösszege és a meghirdetés tervezett időpontja. Ezek mellett egy új felhívás került be az idei pályázati menetrendbe és kettő pedig hatályát vesztette.

Tovább

2016-04-23
 
 

Változik a településfejlesztési pályázat beadási határideje

A támogatói kérelmek benyújtási határidejének módosítására hívja fel a Miniszterelnökség azon pályázók figyelmét, akik a Vidékfejlesztési Program keretében megjelent, mintegy 26,9 milliárd forint keretösszegű településfejlesztési pályázatára kívánják benyújtani igényüket.

A Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítése című pályázatra az önkormányzatok, non-profit szervezetek és egyházi jogi személyek 2016. április 21-e helyett, 2016. május 2-től nyújthatják be első körben a pályázataikat.

Tovább

2016-04-20
 
 

2014-2020-as pályázati ciklus sajátosságai 1. rész - Viszlát pályázati ingyenpénz!

Korábbi blogbejegyzésünk:

A 2007-2013-as pályázati ciklus támogatási Kánaánja után a vállalkozók körében viszonylag nagy csalódást fog okozni a 2014-2020-as ciklus és szomorú, de ezzel a pályázni szándékozók jelentős része még nincs is igazán tisztában. Megszoktuk, hogy az unió vissza nem térítendő támogatással segíti a hazai kis és középvállalkozásokat és feltételezzük, hogy ami működött eddig, majd működni fog most is. Elenyésző az a vállalkozói kör, aki tisztában lenne azzal, hogy nem minden vissza-nem-térítendő, ami támogatás, és hogy lassanként a vissza nem térítendő helyett egyre inkább visszatérítendő támogatással telik meg az EU-s pénzek képzeletbeli kasszája.

"A 2014-2020-as időszakban, a hét év során fokozatosan növekedni fog a visszatérítendő támogatások aránya a pénzügyi eszközök (pl. hitelalapok, kockázati tőkealapok) tervezetten megerősített alkalmazásával összhangban. Tovább működnek a már felállt kedvező eredményeket hozó rendszerek, de az intézményrendszert és a végső címzetteket felkészítjük a pénzügyi eszközök kiterjedtebb használatára, igénybevételére."

Partnerségi Megállapodás

De lássuk mire is számíthatunk pontosan az új ciklusban:

Tovább

2015-05-10
 
 

Energetikai pályázati lehetőségek önkormányzatok számára

Pénteken megjelent a megyei jogú városok önkormányzati épületállományának energetikai szempontú fejlesztését célzó, valamint az Önkormányzatok által vezérelt, a helyi adottságokhoz illeszkedő, megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása, komplex fejlesztési programok keretében című pályázati felhívások, így ezekkel együtt jelenleg már 6 aktív pályázati lehetőség áll önkormányzatok rendelkezésére energetikai fejlesztéseik megvalósítására.

A könnyebb áttekinthetőség kedvéért foglaljuk most össze az önkormányzati energetikai pályázatok legfontosabb ismérveit:

Tovább

2016-04-16
 
 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS: Pályázat megyei jogú városok önkormányzati épületeinek energetikai korszerüsítésére

Pályázat célja

Az intézkedés átfogó célja a felhívásban meghatározott önkormányzati intézmények hatékonyabb energiahasználatának, racionálisabb energiagazdálkodásának elősegítése, amelyen belül alcélként jelenik meg:

 • a települési- illetve nemzetiségi önkormányzatok tulajdonában lévő intézmények, épületek illetve infrastrukturális létesítmények energiahatékonyságot célzó felújítása és fejlesztése, amennyiben az egyes beruházások a fosszilis energiahordozókból származó üvegházhatású gázok (ÜHG) kibocsátásának csökkentését szolgálják;
 • a hazai megújuló energiaforrások fokozottabb használata, mivel az elmarad az EU átlagtól, ugyanakkor Magyarország ilyen jellegű potenciálja több területen is kimagasló. Ezért további cél a projektek keretein belül a megújuló energiaforrások elérhetőbbé tétele, használatának ösztönzése, népszerűsítése.

Tovább

2016-04-15
 
 

5 pályázati felhívás álattartó telepek számára

Március végén öt uniós pályázat jelent meg mezőgazdasági termelők számára. A pályázatok a sertéstartó, szarvasmarhatartó, juh- és kecsketartó, baromfi és egyéb állattartó telepek (lófélék, húshasznosítású galamb, strucc, emu, fürj, nyúl, méh, csincsilla) korszerűsítését támogatja.

Ebben e bejegyzésben most összefoglalom az 5 állattartó telep fejlesztését célzó pályázat legfontosabb ismérveit, illetve azokat a legfontosabb feltételeket, melyek megléte mindenképpen szükséges bármelyik pályázaton is kíván indulni:

Tovább

2016-04-11
 
 

Biztossá vált, júniusban nyílnak újra a legnépszerűbb GINOP pályázatok!

A 2015. szeptemberében felfüggesztett GINOP-1.2.1-15 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése c. pályázatot, valamint a 2016. februárjában felfüggesztett GINOP-1.2.2-15 Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása és GINOP-1.3.1-15 Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása c. pályázatokat idén júniusban újra megnyitják!

Mint, ahogy arról korábbi cikkünkben is írtunk, a tavalyi év legnépszerűbb pályázatait újra nyitják. Az előző hírek szerint tavaszra tervezték, mostanra azonban már biztossá vált, hogy júniusban nyitják újra őket.

A pályázatok népszerűsége miatt érdemes már most előkészíteni a pályázatokat, mert olyan felfokozott az érdeklődés a pályázatok iránt, ami alapján valószínűsíthető, hogy a pályázatokra szánt forrás igen hamar ki fog merülni.

Íme néhány tipp tőlünk, amit mindenképpen ellenőrizzen, ha biztosra akar menni:

Tovább

2016-04-10
 
 

Erre feltétlenül figyeljen 2015. évi beszámolója készítésénél!

Április-május a cégeknél az előző évi beszámoló készítésének időszaka ám sok cégvezetőben nem tudatosodik, hogy pályázati szempontból adott esetben milyen súlyos következményei lehetnek annak, ha ezt a feladatot nem szakértő bevonásával végzi.

A 2014-20-as időszak felhívásai szinte kivétel nélkül tartalmazzák azt a kritériumot, hogy nem nyújtható támogatás azon támogatást igénylő részére akinek, vagy amelynek a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott) legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján a saját tőkéje a törzstőke (alaptőke) jogszabályban előírt legkisebb mértéke alá csökkent.

Tovább

2016-04-06
 
 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS: Pályázat az energiatudatos gondolkodást és életmódot elősegítő szemléletformálás megvalósítására

Pályázat célja

A felhívás célja az energiatudatos gondolkodás és a kapcsolódó viselkedésminták és szokások elterjesztése.

A konkrét cél, hogy a lakosság szélesebb körben megismerhesse az energiatakarékossági, energiahatékonysági, megújuló és alternatív energiahasznosítási megoldásokat, lehetőségeket, illetve változzanak a lakosok ezekkel kapcsolatos fogyasztói és társadalmi beállítódásai. A fogyasztói és társadalmi attitűdváltás a környezetbarát és energiatudatos fogyasztói döntések számának növekedését (pl. felelős termékválasztás stb.) eredményezi, illetve az ezeket segítő gazdasági-társadalmi struktúraváltást támogatja.

Az információs, szemléletformáló programsorozatokkal, kampányokkal, képzésekkel, közösségi együttműködések megvalósításával a felhívás hozzájárul a kompetens és felelős magatartás elterjedéséhez, az energiatudatos életmód értékeinek és eszközeinek széleskörű elterjesztéséhez, valamint a kapcsolódó nem formális tanulási helyzetek ösztönzéséhez és végső soron a megújuló energia-felhasználás növekedéséhez és az energiafelhasználás csökkentéséhez.

Tovább

2016-04-01
 
 

Alig egy hónap maradt az élelmiszer feldolgozók fejlesztését szolgáló pályázatra

Április 25 lesz az első értékelési határnap a mezőgazdasági termékek értéknövelését elősegítő pályázatnál, azaz ha szeretne pályázni, alig egy hónapja maradt a kérelem beadására. A pályázat mezőgazdasági termelőknek, valamint mezőgazdasági termelőnek nem minősülő mikro- és kisvállalkozások számára biztosít lehetőséget a TEÁOR 10 (élelmiszergyártás) és 11 (Italgyártás) besorolás szerinti tevékenységük fejlesztésére a TEÁOR 109 (takarmánygyártás), és TEÁOR 1102 (szőlőbor termelése) és TEÁOR 1020 (halfeldolgozás, -tartósítás) tevékenységek kivételével. Foglaljuk össze a legfontosabb pályázati feltételeket:

Tovább

2016-03-29
 
 

Energetikai audit - új szabályozás!

2015 nyarától új kötelezettségek vonatkoznak a Magyarországon működő nagyvállalatokra, miután honosításra került az európai uniós energiahatékonysági irányelv. Bár már jó néhány hónap eltelt az új szabályozás óta, még mindig nem kellően tájékozott a nagyvállalati szektor, sokan a szolgáltatási szektor szereplői közül például azt gondolják, hogy rájuk nem is vonatkozik az előírás. Vegyük át ezért még egyszer, mit kell tudni az új szabályozásról, mi az energetikai audit, milyen cégek kötelezettek, és mit tegyen, aki nem akar bírságot kapni nem megfelelő és határidőre nem teljesített audit miatt?

Mi a célja?

Az energetikai audit célja, hogy a felhasználó számára feltárja az energetikai veszteségeket, bemutassa a lehetséges energiahatékonysági intézkedéseket és beruházásokat, azonosítsa a mérési szükségleteket amelyek további megtakarításokhoz vezethetnek valamint jobban tervezhetővé tegye az energia beszerzést és energiagazdálkodást.

Tovább

2016-03-26
 
 

Több idő jut felkészülni a pályázatokra - 2 pályázat határidejét módosították

Két pályázati felhívás beadási határidejének módosításáról döntött a Miniszterelnökség, melynek köszönhetően több ideje lesz az ügyfeleknek a szükséges dokumentumok előkészítésére, így a rendelkezésre álló összesen mintegy 40,9 milliárd forintos keret sikeres lekötésére.

A kormány kiemelt feladatának tekinti a 2014-2020 közötti uniós ciklusban a vidéki térség felzárkóztatását és a vidéki emberek életszínvonalának javítását. A célok elérését szolgálja a Vidékfejlesztési Program keretében megjelent, a „Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítése"és a „Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése"című pályázatok.

Tovább

2016-03-25
 
 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS: Pályázat állattartó telepek korszerűsítésének támogatására

Pályázat célja

A Felhívás célja a lófélék, a húshasznosítású galamb, a strucc, az emu, a fürj, a nyúl, a méh és a csincsilla tartásának támogatása. A Felhívás több területen kíván hozzájárulni az állattartó telepek versenyképességének növeléséhez.

Lehetőség nyílik az állattartásra, valamint az előállított termék kezelésére, tárolására szolgáló épületek, építmények létrehozására, kialakítására, továbbá építéssel nem járó projektek megvalósítására is az állattartáshoz kapcsolódó eszközök, gépek beszerzésén keresztül.

Az állattartás erőforrás-hatékonyságának javulása többek között a fajlagos energiafelhasználás csökkenését eredményezi, ezért jelen Felhívás különösen épít az állattartó létesítmények minden olyan irányú beruházására, amely a hatékonyabb energiafelhasználást hivatott elősegíteni. Ennek megfelelően az állattartó telepek létesítményeinek épületenergetikai, épületgépészeti felújítása, technológiáinak korszerűsítése, valamint a megújuló energia hasznosítására irányuló technológiák beszerzése is támogatásra kerül.

Tovább

2016-03-25
 
 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS: Pályázat baromfitartó telepek korszerűsítésének támogatására

Pályázat célja

A felhívás alapvető célja a baromfitartó gazdaságok versenyképességének javítása, az ágazat foglalkoztatotti számának növelése és a hozzáadott érték termelésének fokozása új, innovatív és környezetbarát technológiák elterjesztésének támogatása révén.

Támogatás összege, mértéke

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg a fenti fókuszterületi megosztás szerint 19,86 Mrd Ft. A támogatott projektek várható száma: 400 db.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege:

 • egyéni projekt esetén maximum 500 millió forint,
 • kollektív projekt esetén maximum 1 Mrd forint.

A támogatás maximális mértéke

 • közép-magyarországi régióban (KMR) az összes elszámolható költség 40%-a,
 • a nem közép-magyarországi régióban (nem KMR) az összes elszámolható költség 50%-a.

A fiatal mezőgazdasági termelő által végrehajtott projektek 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak. A kollektív módon végrehajtott projektek 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak.

Tovább

2016-03-25
 
 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS: Pályázat szarvasmarhatartó telepek korszerűsítésének támogatására

Pályázat célja

A felhívás alapvető célja a szarvasmarhatartó gazdaságok versenyképességének javítása, az ágazat foglalkoztatotti számának növelése és a hozzáadott érték termelésének fokozása új, innovatív és környezetbarát technológiák elterjesztésének támogatása révén.

Támogatás összege, mértéke

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg a fenti fókuszterületi megosztás szerint 19,86 Mrd Ft. A támogatott projektek várható száma: 400 db.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege:

 • egyéni projekt esetén maximum 500 millió forint,
 • kollektív projekt esetén maximum 1 Mrd forint.

A támogatás maximális mértéke

 • közép-magyarországi régióban (KMR) az összes elszámolható költség 40%-a,
 • a nem közép-magyarországi régióban (nem KMR) az összes elszámolható költség 50%-a.

A fiatal mezőgazdasági termelő által végrehajtott projektek 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak. A kollektív módon végrehajtott projektek 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak.

Tovább

2016-03-25
 
 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS: Pályázat juh- és kecsketartó telepek korszerűsítésének támogatására

Pályázat célja

A felhívás alapvető célja a juh- és kecsketartó gazdaságok versenyképességének javítása, az ágazat foglalkoztatotti számának növelése és a hozzáadott érték termelésének fokozása új, innovatív és környezetbarát technológiák elterjesztésének támogatása révén.

Támogatás összege, mértéke

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg a fenti fókuszterületi megosztás szerint 3,97 Mrd Ft. A támogatott projektek várható száma: 400 db.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege:

 • egyéni projekt esetén maximum 15 millió forint,
 • kollektív projekt esetén maximum 30 millió forint.

A támogatás maximális mértéke

 • közép-magyarországi régióban (KMR) az összes elszámolható költség 40%-a,
 • a nem közép-magyarországi régióban (nem KMR) az összes elszámolható költség 50%-a.

A fiatal mezőgazdasági termelő által végrehajtott projektek 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak.

Tovább

2016-03-25
 
 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS: Pályázat sertéstartó telepek korszerűsítésének támogatására

Pályázat célja

A felhívás alapvető célja a sertéstartó gazdaságok versenyképességének javítása, az ágazat foglalkoztatotti számának növelése és a hozzáadott érték termelésének fokozása új, innovatív és környezetbarát technológiák elterjesztésének támogatása révén.

Támogatás összege, mértéke

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg a fenti fókuszterületi megosztás szerint 19,86 Mrd Ft. A támogatott projektek várható száma: 400 db.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege:

 • egyéni projekt esetén maximum 500 millió forint,
 • kollektív projekt esetén maximum 1 Mrd forint.

A támogatás maximális mértéke

 • közép-magyarországi régióban (KMR) az összes elszámolható költség 40%-a,
 • a nem közép-magyarországi régióban (nem KMR) az összes elszámolható költség 50%-a.

A fiatal mezőgazdasági termelő által végrehajtott projektek 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak. A kollektív módon végrehajtott projektek 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak.

Tovább

2016-03-25
 
 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS: Pályázat önkormányzati épületek energetikai korszerűsítésének támogatására

Pályázat célja

Az intézkedés átfogó célja a felhívásban meghatározott önkormányzati intézmények hatékonyabb energiahasználatának, racionálisabb energiagazdálkodásának elősegítése, amelyen belül alcélként jelenik meg:

 • a megyei-, települési- illetve nemzetiségi önkormányzatok tulajdonában lévő intézmények, épületek illetve infrastrukturális létesítmények energiahatékonyságot célzó felújítása és fejlesztése, amennyiben az egyes beruházások a fosszilis energiahordozókból származó üvegházhatású gázok (ÜHG) kibocsátásának csökkentését szolgálják;
 • a hazai megújuló energiaforrások fokozottabb használata, mivel az elmarad az EU átlagtól, ugyanakkor Magyarország ilyen jellegű potenciálja több területen is kimagasló. Ezért további cél a projektek keretein belül a megújuló energiaforrások elérhetőbbé tétele, használatának ösztönzése, népszerűsítése.

Tárgyi felhívás a területi szereplők Kormány által elfogadott integrált területi programjainak a megvalósítását szolgálja.

Tovább

2016-03-23
 
 

Módosult a 2016. évi TOP menetrend

A Kormány 1143/2016. (III. 21.) Korm. határozatában döntött a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1005/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról.

Tovább

2016-03-22
 
 

Uniós támogatást nyertünk, vonatkozik ránk a közbeszerzési kötelezettség?

Teheti fel bizonytalanul a kérdést számos cégvezető, hiszen a korábbi joggyakorlattal ellentétben a 2015. november 1. után hatályos Közbeszerzési törvény (továbbiakban: Kbt.) több olyan szabályozást vezetett be, mely alapján a kérdést megválaszolni koránt sem egyszerű.

A következőkben megpróbáltuk egy pár gondolatban összefoglalni a legfontosabbakat a kérdés eldöntéséhez:

Tovább

2016-03-18
 
 

Mekkora a tülekedés a GINOP-pályázatoknál? - Megtudtuk az adatokat

Sajtószemle: Portfolio.hu - 2016. március 17.

A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) pályázatai tekintetében jellemzően nagy a tülekedés az uniós forrásokért a KKV-k körében. A Portfolio szakmai körökből származó megbízható információi szerint a legtöbb támogatási kérelem a Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása című felhívásra érkezett (GINOP-1.2.2-15), mely már felfüggesztésre került. A Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés felhívás esetében (GINOP-2.1.7-15) ugyan 2500 db támogatási kérelem érkezett be, ami feltehetően a keret sokszoros túljegyzését jelenti, de még nem függesztették fel a pályázatot és egyébként jogosultsági döntés sem született.

A Portfolio megbízható információi alapján elkészített alábbi táblázat adatai a 2016. március 5-i állapotot tükrözik:

Tovább

2016-03-17
 
 

Őszre tolják az "Innovációs voucher" pályázat beadását

A palyazat.gov.hu-n közzétett mai közlemény szerint módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Innovációs voucher" című (GINOP-2.1.4 kódszámú) felhívás.

A 2014-2020 közötti programozási időszak uniós forrásainak teljes körű felhasználása érdekében szükséges intézkedésekről szóló 1018/2016. (I. 22.) Korm. határozatban foglalt feladatok és célok teljesítése érdekében az Irányító Hatóság módosította a Felhívás 4.3. a) „A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja" című pontját az alábbiak szerint:

A támogatási kérelmek benyújtása 2016. október 3-tól 2018. október 3-ig lehetséges.

Tovább

2016-03-17
 
 

Kapacitásbővítés újratöltve!

Várhatóan május elején újranyitják a méltán legnépszerűbb GINOP pályázati kiírásokat, sőt, ahogy arról már mi is írtunk korábban, a pályázatoknál olyan jelentős egyszerűsítéseket is bevezetnek, amely alapján várhatóan lényegesen több pályázó tud majd élni a pályázati konstrukció nyújtotta lehetőségekkel. Gyorsan tekintsük át először, a két legnépszerűbb GINOP pályázat legfontosabb paramétereit:

Várhatóan május elején megjelenő pályázatok:

A. GINOP-1.2.1-15 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése
B. GINOP-1.2.2-15 Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása

Támogatás összege:

A. minimum 50.000.000 Ft – maximum 500.000.000 Ft
B. minimum 5.000.000 Ft – maximum 50.000.000 Ft

Támogatási intenzitás:

A. maximum 50%

B. maximum 70%

Tovább

2016-03-16
 

Márciusban jönnek az új EU-s pályázati menetrendek

Sajtószemle: Portfolio.hu - 2016. március 10.

Mit sikerült elérni az előző uniós támogatási ciklus során és mire számíthattunk a 2014-2020-as ciklusban?

Ezeknek a fő kérdéseknek szentelt ma külön konferenciát a Portfolio "Uniós Források 2016" címmel, ahol Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter is fontos bejelentéseket tett a témában. Az alábbi hírfolyamunkban végigkövettük a legfontosabb információkat, jelzéseket, adatokat.

Tovább

2016-03-10
 
 

Átalakítják az uniós pályázatértékelést

Az uniós pályázatok értékelésére új rendszert dolgoznak ki – közölte Lázár János, a Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtökön az uniós forrásokról rendezett Portfolió konferencián, Budapesten.

A Miniszterelnökség április 15-ig javaslatot tesz a kormánynak az értékelési rendszer átalakításra. Lázár János hangsúlyozta: elvárás, hogy csak állami tisztviselő értékeljen, a pályázatértékelésnél nem lesz kiszervezés. A miniszter szerint a pályázatot értékelők újra-kiválasztásáról lesz szó, nyilvános, mindenki számára hozzáférhető értékelő szaknévsort állítanak össze, objektív, az irányító hatóságok és a társminisztériumok által megatározott szempont alapján.

Lázár János kifejtette: minden pályázatnál két értékelőnek kell lennie, akik az államtól kapják a pénzt, hivatali kötelezettségek mellett végzik majd a munkát. A pályázati döntéselőkészítő bizottság pedig a szaktárca, az államháztartásért felelős minisztérium és a Miniszterelnökség képviselőiből tevődik össze – tette hozzá. A miniszter kijelentette: cél, hogy az értékelés sokkal átláthatóbb, számonkérhetőbb, felelősséget vállaló legyen.

Tovább

2016-03-11
 
 

MFB: rövidesen jönnek a visszatérítendő források egy jobb rendszerben

Sajtószemle: Portfolio.hu - 2016. március 10

Az a célunk, hogy a lehető leghamarabb és a legszélesebb körben elindítsuk a 2014-2020-as visszatérítendő uniós forrásokat egy jobb elosztási rendszerben és ez várhatóan az idei második negyedévtől meg is történik - hangsúlyozta a Portfolio mai Uniós Források 2016 című konferenciája keretében tartott előadásában Kovács Zsolt. Az alapok alapja funkciót betöltő Magyar Fejlesztési Bank vezérigazgató-helyettese jelezte, hogy a forráselosztási hálózat felállítását szolgáló MFB Pontokra vonatkozó közbeszerzési pályázatnál rövidesen eredményt hirdetnek és egyúttal jelezte: ha azt látják, hogy az új rendszer sem fedi le tökéletesen az országot, akkor nyitottak a változtatásra.

Tovább

2016-03-10
 
 

2016 végéig kiírják az összes vidékfejlesztési pályázatot, jelenleg az alábbi pályázati lehetőségek állnak rendelkezésre

Ahogy korábbi cikkünkben is megírtuk, idén valamennyi vidékfejlesztési pályázat megjelenik. Az első kiírások már 2015 végén elérhetőek voltak, várhatóan 2016 év végéig azonban még tucatjával jelennek meg újabb - különböző beruházást támogató - felhívások. Jelenleg az alábbi pályázatok állnak rendelkezésünkre:

Tovább

2016-03-06
 
 

Pályázott kutatás-fejlesztésre? Ne szalassza el ezt a remek kiegészítő lehetőséget sem!

A népszerű K+F pályázati hajrá lezárultával, lassan kifújhatták magukat a pályázók, igy itt az ideje a következő lehetőségre koncentrálni. Március 21-ével ugyanis beadható egy újabb - Innovációs Voucher elnevezésű - kutatás fejlesztési pályázat, mely jó lehet azoknak is, akik más K+F pályázaton nem indultak, de remek kiegészítő pályázat lehet azoknak is, akik akár a GINOP-2.1.1-15 - Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása, akár a GINOP-2.1.7-15 – Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés pályázatra nyújtottak be támogatási kérelmet. Sőt, bizonyos feltételek fennállása esetén a támogatás akár halmozható is ugyanazon tevékenységre is.

Az innovációs Voucher pályázat keretében elnyert támogatással a vállalkozásnak lehetősége nyílhat az innovációs tevékenységgel kapcsolatos egyéb szolgáltatások igénybevételére. Lehetőségük lesz a pályázat keretében többek között arra, hogy saját ötleteikkel, elképzeléseikkel közvetlenül megkeressenek egy-egy szolgáltatót (egyetem, kutatóhely, egyéb minősített szolgáltató), és azoktól az innovatív termék, eljárás, vagy szolgáltatás kifejlesztése érdekében K+F+I-hez kapcsolódó szolgáltatást vegyenek igénybe.

Tovább

2016-03-05
 
 

Felfedte lapjait a kormány: ennyit szán idén energiahatékonyságra

Sajtószemle: Portfolio.hu - 2016. március 1.

Idén 21 pályázati felhívást terveznek kiírni a Környezetei és Energiahatékonysági Operatív Programban (KEHOP), melynek együttes keretösszege 275 milliárd forint - derül ki a mai Magyar Közlönyben megjelent Éves Fejlesztési Keret (ÉFK) szerint. Ebből a Portfolio számításai szerint energiahatékonyságra és megújuló energiás célokra összesen 187 milliárd forintot szánnak, nagyrészt állami, önkormányzati és egyházi épületenergetikai célokra.

A tavaly meghirdetett KEHOP-pályázatok keretösszegéhez képest idén fele annyi felhívás jelenik majd meg, így kijelenthetjük, hogy 2016-ban nem számíthatunk pályázati dömpingre ezen a területen. Ha figyelembe vesszük a 2015-ben meghirdetett pályázatok volumenét, akkor összesen 870 milliárd forintnyi keretet írnak ki idén év végéig a KEHOP-ban, amely a teljes hét éves keret 74%-a.

Tovább

2016-03-02
 
 

Magyar nyelvű kiadványok uniós finanszírozási forráásokról

Az Európai Bizottság által az EIP-AGRI, valamint a Horizont 2020 működésével kapcsolatban publikált kiadványok már magyar nyelven is elérhetőek az EIP Service Point oldalán. Ezen kiadványok közérthető módon nyújtanak tájékoztatást az EIP Hálózatán keresztül elérhető jó gyakorlatokról, innovatív megoldásokról és a lehetséges finanszírozási forrásokról. A teljes sorozat letölthető innen:

Tovább

2016-03-01
 
 

Kötelező, de megéri: ezzel sokat spórolhatnak a cégek

Sajtószemle: Portfolio.hu - 2016. március 1.

2015 nyarától új kötelezettségek vonatkoznak a Magyarországon működő nagyvállalatokra, miután honosításra került az európai uniós energiahatékonysági irányelv. A cégek egy része az eddigi tapasztalatok szerint kivár a kötelező energia audit elvégeztetésével, de 2016. december 31. után bírsággal kell számolniuk. Kérdés, hogy a kötelezettség kapcsán mennyire tájékozott a nagyvállalati szektor: a szolgáltatási szektor szereplői közül például sokan tévesen azt gondolják, hogy rájuk nem is vonatkozik az előírás. Mi az energetikai audit, milyen cégek kötelezettek, és mit tegyen, aki nem akar kifutni az időből?

A Portfolio Dinh Tamást, a KPMG energetikai és közüzemi tanácsadói csoportjának szenior menedzserét kérdezte a feladatokról, a határidőkről és a magyarországi auditok eddigi tapasztalatairól.

Tovább

2016-03-01
 
 

Tavasszal újranyitják a bezárt GINOP pályázatokat

Ahogy arról a Portfolio.hu is írt tegnap, a hétfőn felfüggesztésre kerülő három pályázat - a felhívások egyszerűsítése, átalakítása után - már várhatóan tavasszal újra megjelenik. Sőt, a hírek szerint, a pályázatoknál (különös tekintettel a piaci megjelenésre vonatkozó pályázatnál) olyan jelentős egyszerűsítéseket is bevezetnek, amely alapján várhatóan lényegesen több pályázó tud majd élni a pályázati konstrukció nyújtotta lehetőségekkel.

Fontos fejlemény továbbá, hogy az újranyitást követően a GINOP-1.2.2-15 "Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása" című felhívás nem tesz majd különbséget a Szabad Vállalkozási Zónán (SZVZ) kívülre, illetve azon belülre tervezett beruházások között és a 25 milliós közbeszerzési értékhatárra is tekintettel lesznek az elnyerhető támogatási összegeknél.

Tovább

2016-02-19
 
 

Időszakosan felfüggesztésre kerülnek egyes GINOP felhívások!

A 2014-2020 közötti programozási időszak uniós forrásainak teljes körű felhasználása érdekében szükséges intézkedésekről" szóló 1018/2016. (I. 22.) Korm. határozatban foglalt feladatok és célok teljesítése érdekében az Irányító Hatóság felülvizsgálat céljából 2016.02.22. (hétfő) 14:00 órás határidővel felfüggesztiaz alábbi felhívásokat:

 • GINOP-1.2.2-15 „Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása”
 • GINOP-1.2.5-15 „Logisztikai szolgáltató központok fejlesztéseinek támogatása”
 • GINOP-1.3.1-15 „Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása”

Tovább

2016-02-17
 
 

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program új pályázati felhívásai

Péntek reggel az alábbi 4 pályázati felhívás jelent meg a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében:

TOP-6.1.4-15 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés

A felhívás célja térségi szintű, turisztikai termékcsomagok és kisléptékű tematikus turisztikai fejlesztések támogatása. Ennek keretében a helyi, térségi jelentőségű, turisztikai vonzerőt képező kulturális, épített, természeti örökség turisztikai hasznosítására, fejlesztésére nyílik lehetőség a térség gazdaságának diverzifikációja, a helyi gazdaság élénkítése és a foglalkoztatás növelése érdekében.

Tovább

2016-02-14
 
 

Idén megjelenik valamennyi vidékfejlesztési pályázat

Az idei évben megjelenik valamennyi vidékfejlesztési pályázat, a rendelkezésre álló összesen 1300 milliárd forintnyi forrásból 610 milliárdra már jelentkezhetnek az érintettek - jelentette ki a Miniszterelnökség agrár-vidékfejlesztésért felelős államtitkára szombaton Hódmezővásárhelyen.

Nemzetgazdasági érdek, hogy a vidékfejlesztési beruházások minél hamarabb megvalósuljanak - mondta Kis Miklós Zsolt a huszonöt éve újjáalakult Hódmezővásárhelyi Gazdasági Egyesület által rendezett konferencián.

Az előző uniós költségvetési ciklusban tapasztalt erőteljes forráskoncentráción - a támogatások felét a potenciális pályázók 1 százaléka igényelte - változtatni akart a kormány, a kis- és közepes vállalkozásokat, családi gazdálkodásokat kiemelten kívánja segíteni - tudatta a politikus.

Tovább

2016-02-13
 
 

PÁLYZATI FELHÍVÁS: Pályázat vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére

A pályázat célja

A felhívás célja a vidéki térségekben élők életminőségének a javítása, a vidéki települések vonzóbbá tétele olyan, a fenntarthatóság növelését és a társadalmi felzárkózást és az egész életen át tartó tanulást elősegítő fejlesztések által, melyek a helyi szükségletek mértékéhez igazítva tényleges közösségi jellegű funkciókkal és használattal bírnak. Kiemelt célkitűzés az energia- és erőforrás hatékonyság növelése, illetve az alapvető szolgáltatásokhoz és a közösségi élet feltételeihez való hozzáférés javítása a közösségi terek létrehozásával és fejlesztésével.

A célok elérése érdekében az alábbi célterületek mentén lehetséges a fejlesztések megvalósítása:

 1. célterület: az állami vagy önkormányzati funkciót nem magában foglaló közösségi funkciókat ellátó létesítmények energetikai korszerűsítése, illetve a megújuló energiaforrások használata;
 2. célterület: a vidéki térségek településképét meghatározó épületek külső rekonstrukciója és energetikai korszerűsítése;
 3. célterület: többfunkciós közösségi tér/szolgáltató központok létrehozása, fejlesztése.

Tovább

2016-02-12
 
 

6 új vidékfejlesztési pályázat jelent meg a héten

A héten 6 új pályázati felhívás jelent meg a Vidékfejlesztési Operatív Program keretében önkormányzatok, mezőgazdasági termelők, valamint erdőgazdálkodók számára.

A most megjelent felhívásokkal együtt már mintegy 610 milliárd forint pályázati forrás áll a gazdálkodók rendelkezésére a Vidékfejlesztési Program keretében. Ez az összeg, a 2014-2020 közötti pályázati ciklus keretösszegének közel fele. A fennmaradó forrás a nemrég kihírdetett éves pályázati menetrend szerint még az idei évben kiírásra kerül.

A 6 most megjelent pályázat:

Tovább

2016-02-12
 
 

Még 60 milliárdnyi kapacitásbővítési EU-pályázat jön a cégeknek

Sajtószemle: Portfolio.hu - 2016. február 10.

A tavaly nyáron meghirdetett két, a kkv-k kapacitásbővítését támogató gazdaságfejlesztési pályázatra rendkívüli érdeklődés mutatkozott, így további összesen 60 milliárd forinttal bővítik a keretet - hívja fel a figyelmet friss blogbejegyzésében a Széchenyi Tőkealap-kezelő Zrt. Ez a gyakorlatban azt jelenti majd, hogy a Portfolio információi szerint várhatóan az idei első félévben újranyitják ezeket a pályázatokat, igaz az eddigi tapasztalatok alapján kissé "átgyúrt" pályázati szabályrendszer mellett. Azt, hogy az újranyitás nyárig megtörténhet, az is indokolhatja, hogy jelentős kifizetést kell teljesíteni idén a gazdaságfejlesztési pályázatoknál, így a várhatóan most is nagyon népszerű pályázatokkal gyorsan lehetne haladni ezen célok felé is.

Tovább

2016-02-10
 
 

 

Figyelem! Hamarosan indulnak az állattartó telepek pályázatai! (ÁTK)

Hamarosan újabb agrár- és vidékfejlesztési pályázat megjelenése várható, kifejezetten állattartó telepek fejlesztésére. Annak érdekében, hogy a várhatóan szűkös pályázati határidőig Őn is megfelelően és teljes körűen felkészülhessen, már most - a pályázati felhívás megjelenése előtt - bemutatjuk, várhatóan melyek lesznek a pályázat alapvető feltételei:

A pályázat célja olyan beruházások megvalósítása az állattartó telepeken, melyek segítségével a pályázók versenyképesebb, környezettudatosabb gazdaságot üzemeltethetnek a jövőben. A Vidékfejlesztési Program külön forráskeretet biztosít a baromfi, szarvasmarha, juh, kecske és sertéstartó gazdaságok számára.

A pályázati kiírások várhatóan 2016. februárjában jelennek meg az alábbi feltételekkel:

Tovább

2016-02-05
 
 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS: Pályázat kertészet korszerűsítésére - üveg- és fóliaházak létesítésére, energiahatékonyságának növelésére

A pályázat célja

A pályázat célja a kertészeti ágazatok versenyképességének, hozzáadott érték termelésének növelése az új, innovatív és környezetbarát kertészeti technológiák és termesztési módok elterjesztésének támogatása révén. A művelet továbbá kiterjed a kertészeti gazdaságokban az energiafelhasználás hatékonyságának javítására az ágazat által okozott környezetterhelés csökkentése érdekében. A művelet a kertészeti termesztő berendezések esetében az épületenergetikai, épületgépészeti és energiaellátást érintő korszerűsítések, felújítások, valamint a megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása által elősegíti a kertészeti gazdaságok energiahatékonyságának javulását.

Támogatás összege, mértéke

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg, azaz 22,5 milliárd forint, egy összegben kerül megnyitásra. Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege:

 • egyéni projekt esetén maximum 500 millió Ft,
 • kollektív projekt esetén maximum 1 milliárd Ft.

A támogatás maximális mértéke

 • közép-magyarországi régióban az összes elszámolható költség 40%-a,
 • a nem közép-magyarországi régióban az összes elszámolható költség 50%-a.

Fiatal mezőgazdasági termelő számára 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitás jár. A kollektív módon végrehajtott projektek 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak.

Tovább

2016-02-02
 
 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS: Pályázat kertészet korszerűsítésére - ültetvénytelepítés támogatására öntözés kialakításának lehetőségével

A pályázat célja

A pályázat célja korszerű ültetvények kialakítása, fajtaválaszték korszerűsítése, termésátlagok és minőség javítása, öntözés korszerűsítése, az új, innovatív és környezetbarát termesztési technológiák és termesztési módok elterjesztésének támogatása révén a gyümölcstermesztés versenyképességének, hozzáadott érték termelésének fokozása.

Támogatás összege, mértéke

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg, azaz 19 milliárd forint, egy összegben kerül megnyitásra. Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege:

 • egyéni projekt esetén maximum 75 millió Ft,
 • kollektív projekt esetén maximum 150 millió Ft.

A támogatás maximális mértéke

 • közép-magyarországi régióban az összes elszámolható költség 40%-a,
 • a nem közép-magyarországi régióban az összes elszámolható költség 50%-a.

Fiatal mezőgazdasági termelő számára 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitás jár. A kollektív módon végrehajtott projektek 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak.

Tovább

2016-02-02
 
 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS: Pályázat kertészet korszerűsítésére - gombaházak, hűtőházak létrehozására, korszerűsítésére

A pályázat célja

A pályázat célja a kertészeti ágazatok versenyképességének, hozzáadott érték termelésének növelése az új, innovatív és környezetbarát kertészeti termesztés technológiák és termesztési módok elterjesztésének támogatása révén.

Támogatás összege, mértéke

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg, azaz 3 milliárd forint, egy összegben kerül megnyitásra. Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege:

 • egyéni projekt esetén maximum 50 millió Ft,
 • kollektív projekt esetén maximum 100 millió Ft.

A támogatás maximális mértéke

közép-magyarországi régióban az összes elszámolható költség 40%-a,

 • a nem közép-magyarországi régióban az összes elszámolható költség 50%-a.

Fiatal mezőgazdasági termelő számára 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitás jár. A kollektív módon végrehajtott projektek 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak.

Tovább

2016-02-02
 
 

FRISS HÍR: A kertészeti ágazatban is megnyitják a pénzcsapot

A sokak által kedvelt és várva várt, kertészeti ágazatot támogató pályázatok ideje is elérkezett. A korábbi évekkel ellentétben a Vidékfejlesztési Program keretein belül (későbbiekben: VP) nem egységesen, hanem tematizáltan, 4 külön felhívásban, összesen 66,5 mrd Ft keretösszeggel kerültek meghirdetésre a legújabb, kertészet-korszerűsítési pályázatok.

A kertészeti ágazat az agrárgazdaság legsokoldalúbb főágazata, amely ezzel együtt a mezőgazdaság egyik legmunkaigényesebb területének is tekinthető, ennek megfelelően az agrárgazdaságon belül a foglalkoztatásban betöltött szerepe meghatározó. A most megjelent pályázati felhívások kiemelt célja a kertészeti ágazatok versenyképességének, hozzáadott érték termelésének növelése az új, innovatív és környezetbarát kertészeti technológiák és termesztési módok elterjesztésének támogatása révén.

Nézzük egyesével melyek az új pályázati felhívások legfontosabb pontjai:

Tovább

2016-01-23
 
 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS: Pályázat társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés támogatására

A pályázat célja

Az intézkedés célja térségi szintű, turisztikai termékcsomagok és kisléptékű tematikus turisztikai fejlesztések támogatása, melyekkel megyei szintű turisztikai vonzerő elemekre épülő, koordinált fejlesztések valósíthatók meg. Ennek keretében a helyi, térségi jelentőségű, turisztikai vonzerőt képező kulturális, épített, természeti örökség turisztikai hasznosítására, fejlesztésére nyílik lehetőség a térség gazdaságának diverzifikációja, a helyi gazdaság élénkítése, és a foglalkoztatás növelése érdekében. Az intézkedés azokra a fejlesztési igényekre kíván reagálni, amelyek elsősorban helyi, illetve térségi jelentőségűek, nem részei országos vagy nemzetközi hálózatoknak, de a térségben, illetve helyben tartózkodási időt hosszabbító lehetőséget jelentenek, ezáltal – közvetett módon – jelentős helyi-térségi foglalkoztatás-bővítési potenciált hordoznak magukban.

Tovább

2016-02-01
 
 

Brutálisan túligényéltek a népszerű EU-s pályázatot

Az 50 milliárd forintos keretösszegű, GINOP 2.1.1-15 kódszámú vállalati K+F+I pályázatra összesen mintegy 370 milliárd forintnyi támogatási igény érkezett 1103 darab pályázat formájában - tudta meg a Portfolio. A 370 milliárdos szám sokkal nagyobb, mint a piacon, illetve az intézményrendszerben keringő tippek legtöbbje, amelyek jellemzően 200-250 milliárdos volument vázoltak. A 7,5 szeres "túljegyzés" alapján fel van adva a lecke a felhívás bírálóinak, miközben a támogatásra várók még jó ideig bizonytalanságban maradhatnak, hogy vajon nyernek-e, illetve ha igen, mennyit és milyen formában.

Tovább

2016-01-25
 
 

Meghozták az első támogatási döntéseket a kkv-k kapacitásbővítő beruházásainak felhívásánál

Meghozták az első támogató döntéseket a Mikro-, kis- és középvállalkozások (kkv) kapacitásbővítő beruházásainak támogatása című felhívásnál, 17 milliárd forint uniós támogatással 682 fejlesztés valósulhat meg – tájékoztatta a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) csütörtökön az MTI-t.

A közlemény idézi Rákossy Balázs európai uniós források felhasználásáért felelős államtitkárt, aki elmondta: a támogatással a kkv-k 31,7 milliárd forintot meghaladó összköltségű fejlesztéseket hajthatnak végre. A pályázók 5 millió és 50 millió forint közötti vissza nem térítendő támogatást nyerhettek el.

Tovább

2016-01-23
 
 

Megjelent a Vidékfejlesztési Program 2016. évi menetrendje

A VEKOP-al egy időben megjelent a Kormány 1012/2016. (I. 20.) Korm. határozata a Vidékfejlesztési Program éves fejlesztési keretének megállapításáról, azaz a Vidékfejlesztési Program (VP) 2016. évi menetrendjéről. A határozat alapján idén a teljes VP keret keret közel 62 %-a, több, mint 800 milliárd forint juthat a vidékfejlesztési fejlesztési pályázatokra. a A Vidékfejlesztési Program keretében idén 59 darab felhívás megjelenését tervezik az alábbiak szerint:

Tovább

2016-01-22
 
 

Megjelent a 2016. évi VEKOP menetrend

Megjelent a Kormány 1011/2016. (I. 20.) Korm. határozata a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról, azaz a 2016. évi VEKOP menetrendről. Lássuk a részleteket:

Tovább

2016-01-21
 
 
 
 

Megjelent a 2016. évi TOP menetrend

 

Megjelent a Kormány 1005/2016. (I. 18.) Korm. határozata a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról, azaz a 2016. évi TOP menetrendről. Lássuk a részleteket:

Tovább

2016-01-20
 
 

2016. évi GINOP menetrend

Tegnap megjelent a Kormány 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozata a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról, azaz a 2016. évi GINOP menetrendről.

Év elején elsősorban a foglalkoztatási és munkaerő-piaci pályázatok, illetve egy nemzetközi K+F pályázat megjelenése várható.

A menetrendből mára többek között egyértelművé vált, hogy energetikai pályázatra sajnos egészen júliusig várnunk kell és ugyanígy további türelemre van szüksége azoknak is, akik a népszerű kombinált termékekre várnak. 

Részletes GINOP menetrend:

Tovább

2016-01-20
 
 

Itt vannak a nyári GINOP-kapacitásbővítő pályázat első nyertesei!

Sajtószemle: Portfolio.hu - 2016. január 14.

Ma elkezdték kitenni a nyertes cégek adatait a GINOP-1.2.2-15 kódszámú, tavaly nyáron megjelent termelési kapacitásbővítő pályázaton és egyelőre 20 céget látunk a hivatalos listán 10-50 millió forint közötti elnyert támogatással, igaz a pályázat szerint 5-50 millió forint közötti lehet a támogatás mértéke projektenként. Azt, hogy rövidesen megjelenhetnek az első pályázati nyertesek erre a felhívásra, már karácsony előtti cikkeinkben felhívtuk a figyelmet.

Tovább

2016-01-14
 
 

Több mint 32 milliárd forint forrás nyílik meg az Európai Innovációs Partnerség programban

Több mint 32 milliárd forint európai uniós pályázati forrás nyílik meg az Európai Innovációs Partnerség (EIP-AGRI) több programjában, a pályázatok kidolgozása folyamatban van - jelentette be Mezei Dávid, a Miniszterelnökség agrár-vidékfejlesztésért felelős helyettes államtitkára egy szakmai konferencián csütörtökön Budapesten.

A Földművelésügyi Minisztérium (FM), a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) és az Agrárgazdasági Kutató Intézet által közösen szervezett tanácskozáson Mezei Dávid elmondta: az új pályázatokat várhatóan 2016 második félévében hirdetik majd meg.

Tovább

2016-01-15
 
 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS: Pályázat a térségi gazdasági környezet fejlesztésére

Pályázat kódszána: TOP-1.1.3-15

Pályázat célja

Jelen intézkedés keretén belül lehetőség nyílik a helyi gazdaság üzleti infrastrukturális hátterének támogatására a Vidékfejlesztési Program (VP) prioritásaival komplementer módon. Az erre irányuló fejlesztéseken keresztül a települési önkormányzatok saját közétkeztetési feladatai ellátásának helyi alapanyagokra alapozott továbbfejlesztéséhez szükséges infrastruktúra és eszköz fejlesztése valósulhat meg a nem vidéki térségekben.

Fentiek mellett a felhívás kiemelt célja az önkormányzatok és az önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások kisléptékű termék-előállításhoz, rövid ellátási láncokhoz kötődő logisztikai fejlesztései, melyek eredményeként a helyi mezőgazdasági termékek helyi piacokra való hatékony eljuttatását, a helyi termékek értékesítési csatornáinak infrastrukturális támogatását szolgáló agrárlogisztikai beruházások valósulhatnak meg. A fejlesztések a termelést követő műveletekhez, kezeléshez kapcsolódnak (ún. „post harvest manipuláció” jellegű tevékenységek, pl. tárolás, hűtés, válogatás, osztályozás, mosás, csomagolás, mérés).

A fejlesztések által javul a helyi vállalkozások működési környezete, amely középtávon munkahelymegőrzést, illetve -teremtést eredményezhet, és hozzájárul a város-vidék együttműködés erősítéséhez.

Tovább

2016-01-15
 
 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS: Pályázat ipari parkok, iparterületek fejlesztésére

Pályázat kódszána: TOP-1.1.1-15

A pályázat célja

Jelen támogatási konstrukció a vállalkozói környezet és az üzleti infrastruktúra fejlesztése érdekében az önkormányzati tulajdonú iparterületek, ipari parkok, tudományos és technológiai parkok (a 651/2014-es EU rendelet előírásainak figyelembe vételével, egyedi alapon meghatározva) fejlesztésére, iparterületek kialakítására, alapinfrastruktúra kiépítésére, bővítésére, az iparterületek elérhetőségét és feltárását segítő vonalas infrastruktúrák fejlesztésére fókuszál. Ipari parkok esetében az Ipari Park cím hatálya alá eső területnek önkormányzati, vagy az önkormányzati gazdasági társaság többségi tulajdonában kell lennie.

A konstrukcióval szemben támasztott alapvető elvárás új munkalehetőségek megteremtése, a foglalkoztatás növelése a kevésbé versenyképes térségekben működő, betelepült vállalkozások működési helyszínének infrastruktúra fejlesztésén, a működési feltételeik kedvezőbbé tételén keresztül.

Tovább

2016-01-15
 
 

Május 31-ig két paklival játszik, ugye tudja?

Minden év elején egy nagyon lényeges mérlegelési lehetősége adódik a vállalkozásoknak, mellyel azonban csak nagyon kevesen élnek, holott pályázati szempontból igen jelentős előnyök is származhatnának alkalmazásából, míg ennek elmulasztása jelentős hátrányt is okozhat ebben a jelenlegi kiélezett pályázati versenyben. Nézzük, miről van szó pontosan:

Arról, hogy van néhány hónap az évben, egész pontosan január 1 és május 31 között (a gazdasági társaságok többségénél), amikor a cégvezetésnek választási lehetősége van, melyik évét kívánja a pályázatban bázisévként alkalmazni. Mindez a számviteli törvény alapján teljesen szabályos eljárása a könyvviteli zárásnak, mégis sok cégvezető és tanácsadó figyelmét is elkerüli. A következőkben néhány példán keresztül megmutatom azt is, milyen kiaknázatlan lehetőség ez bizonyos cégek számára.

De lássuk először a szakmai tudnivalókat!

Tovább

2016-01-16
 
 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS: Innovációs voucher - Pályázat K+F+I-hez kapcsolódó szolgáltatások igénybevételére

Pályázat kódszána: GINOP-2.1.4-15

Pályázat célja

A Felhívás célja egyrészt a mikro-, kis- és közepes vállalkozások bevonása az innovációs láncba, másrészt a voucher segítségével igénybe vett K+F+I szolgáltatások révén a vállalkozások K+F+I tevékenységének intenzitása fokozódjék.

Az elnyert támogatással egyrészt a vállalkozások számára szükséges, de általuk nem megvalósítható tevékenységgel kapcsolatos szolgáltatás igénybevételére nyílik lehetőség, másrészt arra, hogy a vállalkozások saját ötleteikkel, elképzeléseikkel közvetlenül megkeressenek egy-egy szolgáltatót (egyetem, kutatóhely, egyéb minősített szolgáltató), és azoktól innovatív termék, eljárás, vagy szolgáltatás ki fejlesztése érdekében K+F+I-hez kapcsolódó szolgáltatást vegyenek igénybe.

Támogatás összege, mértéke

Az igényelhető támogatás összege minimum 3 millió Ft, maximum 20 millió Ft.

A támogatási intenzitás mértéke max. 75% feltéve, hogy a vállalkozás bármely hároméves időszak alatt az innovációs tanácsadásra és támogató szolgáltatásokra nyújtott támogatás teljes összege nem haladja meg a 200 000 EUR-t. Amennyiben a 200.000 EUR-t meghaladja, akkor a támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 50%-át.

Tovább

2016-01-05
 
 

Tájékoztató a GINOP projektek fenntartási időszakában felmerülő kötelezettségekről

A napokban megjelent öt Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) pályázatához kacsolódó monitoring tájékoztató is, többek között Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatására kiírt GINOP-1.3.1-15 pályázat és a Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatására kiírt GINOP-2.1.1-15 pályázat vonatkozásában is.

A monitoring tájékoztató vagy útmutató a támogatott projektek fenntartási időszakban felmerülő kötelezettségeket tartalmazza, és bár a legtöbb pályázó még csak vár a pályázati döntésre, érdemes már most áttekintenünk, milyen lényeges feltételekre kell majd felkészülni a 3-5 éves fenntartási időszakra vonatkozóan, ha pályázata zöld utat kap:

2016-01-09
 
 

Óriási összeggel maradt el sajét menetrendjétől a kormány

Sajtószemle: Portfolio.hu - 2016. január 5.

A magyar kormány által 2015-re hivatalosan közzétett uniós pályázati menetrendektől összesen 1553 milliárd forinttal és 210 pályázat megjelentetésével maradt el az intézményrendszer a 2014-2020-as uniós ciklus terhére - derül ki a Portfolio év elején frissített pályázati adatbázisából. Jól látszott tehát a tavalyi év során, hogy a fókusz még erőteljesebben a 2007-2013-as ciklus pénzkifizetésére irányult, és az új periódusbeli csúszások ezzel is összefüggtek. Az összképet persze jelentősen javítja, hogy egyrészt még december elején 1105 milliárd forintnyi keretösszeggel "tolt ki" nagy, 2014-2020-as időszakbeli közlekedési pályázatokat a kormány, másrészt az év utolsó hetében több százmilliárdnyi pályázat ömlött a piacra. Utóbbi nem feltétlenül javítja azoknak az éves pályázati menetrendeknek a hitelességét, amelyeket egyébként kifejezetten jó kezdeményezésnek tartunk. Mindenesetre 2015 végéig számításaink szerint már 3358 milliárdnyi EU-pályázat nyílt meg, ami a teljes, 7 évre szóló keretnek a 40%-át jelenti. Másfél év van tehát még arra, hogy a fennmaradó rész is megjelenjen, ami így óriási pályázati dömpinget vetít előre.

2016-01-06
 
 

Vége egy korszaknak: itt a 14 legnagyobb változás az új EU-ciklusban

Sajtószemle: Portfolio.hu - 2016. január 3.

December 31-ével lezárult a régi uniós ciklus számlabenyújtási szakasza, így a pályázók és az intézményrendszer is egyre jobban az új ciklusra koncentrálhat. A Portfolio összefoglalta a legfontosabb változásokat, amelyek közül számos lépés jelentős fejlesztésre, előrelépésnek számít, de egyúttal iparágakat is átrendez. Az egyik ilyen például az, hogy a kormány erőteljesen korlátozta az új ciklusban az elszámolható költségek mértékét, ami így tehát a pályázatírók díjazási rendszerét alakítja át. Az elszámolható költségek között például a projektmenedzsmentre csak legfeljebb 2,5 %-os költségkeret áll rendelkezésre a pályázati kiírások többségénél. Mindez persze azt a célt is szolgálja, hogy az EU-tól megkapott forrásokat minél inkább hatékonyan és a tényleges projektekre fordítsuk. Néhány év múlva majd meglátjuk, hogy ez mennyire sikerül.

Most összefoglaljuk a lényeges változásokat, melyek részben buktatói lehetnek az új 2014-2020-as költségvetési ciklusnak.

2016-01-04
 
 

A GINOP 8-as prioritás felhívásai

Hamarosan kihirdetésre kerül a GINOP 8-as prioritás felhívásai, amelyek keretében többek között jövőbeni projektjei önerejét 0%-os kamatlábú EU-s forrásból finanszírozott visszatérítendő támogatásból (hitel) is fedezheti.

További jó hír a pályázni szándékozóknak, hogy számos önálló hiteltermék mellett újra megjelennek a kombinált termékek is, ahol részben vissza nem térítendő támogatásból, részben 0%-os kamatlábú hitelből lehet majd finanszírozni informatikai, energetikai, technológiafejlesztési és K+F projekteket.

A rendelkezésre álló keretösszegek:

 • A kutatás, a technológiai fejlesztés és az innováció erősítése 188,84 mrd Ft
 • Az információs és kommunikációs technológiák hozzáférésének, használatának és minőségének javítása 89,13 mrd Ft
 • A KKV-k versenyképességének növelése 209,81 mrd Ft
 • Az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság felé történő elmozdulás támogatása minden ágazatban 164,19 mrd Ft
 • A fenntartható és minőségi foglalkoztatás, valamint a munkavállalói mobilitás ösztönzése 29,11 mrd Ft

A programot a Magyar Fejlesztési Bank indítja, az első hitelkonstrukció – várhatóan februárban - az alábbi feltételekkel jelenik meg:

 

MFB Pontokon értékesítésre bevezetésre kerülő első EU forrású termék

A Program keretösszege:

44 milliárd Ft (forrás: GINOP-8-as prioritás)

A hitel típusa:

éven túli lejáratú beruházási hitel, illetve a beruházáshoz kapcsolódó forgóeszköz hitel

Hitelfelvevők köre:

mikro-, kis- és középvállalkozások

Hitel devizaneme:

HUF

Hitel összeg:

min. 1 millió Ft, max. 600 millió Ft

Végső kedvezményezetti saját forrás:   

min. 10 %

Hitel kamatláb:

0%

Futamidő:

maximum 15 év

 
2016-01-08
 
 

122 település vár a kitöltőprogram módosítására

December 2-án jelent meg a Kormány 361/2015. (XII. 2.) Korm. rendelete a szabad vállalkozási zónák létrehozásának és működésének, valamint a kedvezmények igénybevételének szabályairól szóló rendelet módosításáról. A rendelet alapján 122 településsel bővült szabad vállalkozási zónák köre.

A módosítás egyúttal lehetővé tenné, hogy a 122 településen megvalósuló fejlesztések tekintetében a vállalkozások pályázzanak a még nyitva álló Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatására kiírt GINOP 1.2.2-15 számú felhívásra, de nem véletlen azonban a feltételes mód. Karácsony előtt ugyan módosult a pályázati felhívás és végre frissült a Szabad Vállalkozási Zónákra vonatkozó melléklet, azonban a kitöltő program még jelenleg is hibát jelez, ha ezen települések valamelyike kerül a megvalósítás helyszíneként megjelölésre. A hivatalos szervek a pályázók türelmét kérik, várhatóan néhány napon belül módosul a kitöltő program is. A pályázatok természetesen addig is rögzíthetőek a pályázat kitöltő rendszerben, így a program módosítását követően elegendő lesz a véglegesítést elvégezni, néhány kattintással. Emlékeztetőül a pályázat legfontosabb feltételei:

2016-01-03

Sütiket használunk a tartalom és a közösségi funkciók biztosításához, a weboldal forgalmunk elemzéséhez és reklámozás céljából. Ezen kívül média-, hirdető- és elemző partnereinkkel megosztjuk a weboldal használatodra vonatkozó adatokat, akik kombinálhatják más olyan adatokkal, amelyeket más, általuk használt szolgáltatásokkal együtt adott meg. A weboldalon megtekintheti a sütik használatának részletes leírását.  Elfogadom

Bejelentkezés
Kosár

Azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható

A süti vagy más néven cookie olyan file, ami karaktereket tartalmaz, és amit a weblap a számítógépére helyez el, és amelynek segítségével a weblap felismeri a weblapot felkereső személy böngészőjét. A süti technikailag tárolhat további adatokat, így például a regisztrációval összefüggő felhasználói adatokat is. A sütik letilthatók, de letiltás esetén van, hogy egyes weblapokat nem lehet elérni. A GERSHOJ Energia Kft. sütijei közül kizárólag a tűzfalrendszer védelmét szolgáló sütik nem tilthatók le, a többi letiltása esetén a weblapok használhatósága megmarad.
További információ: https://hu.wikipedia.org/wiki/HTTP-s%C3%BCti

Olyan közlés, tájékoztatás, illetve megjelenítési mód, amely valamely szolgáltatás, kedvezménykupon, árú értékesítésének vagy más módon történő igénybevételének előmozdítására, vagy e céllal összefüggésben a GERSHOJ Kft. neve, megjelölése, tevékenysége népszerűsítésére vagy áru, árujelző ismertségének növelésére irányul

Internet Protocol cím: egy egyedi hálózati azonosító, amelyet az internetprotokoll segítségével kommunikáló számítógépek egymás azonosítására használnak. További információ:https://hu.wikipedia.org/wiki/IP-c%C3%ADm

akikhez meghatározott és Ön által ismert célból az adatokat továbbítjuk, vagy az Ön egyes adatait egyéb okból megismerhetik

Optikai adathordozó: például az Ön által nekünk erre a célra biztosított pendrive, külső számítógépes meghajtók, cd és dvd lemezek.

Létfontosságú érdek például az, ha Ön, vagy más személy valamely okból nem tudja az érdekeit érvényesíteni, így például betegség, illetőleg egyéb akadályozó körülmény miatt.

egy egyedi hálózati azonosító, amelyet az internetprotokoll segítségével kommunikáló számítógépek egymás azonosítására használnak. További információ:https://hu.wikipedia.org/wiki/IP-c%C3%ADm)

A süti vagy más néven cookie olyan file, ami karaktereket tartalmaz, és amit a weblap a számítógépére helyez el, és amelynek segítségével a weblap felismeri a weblapot felkereső személy böngészőjét. A süti technikailag tárolhat további adatokat, így például a regisztrációval összefüggő felhasználói adatokat is. A sütik letilthatók, de letiltás esetén van, hogy egyes weblapokat nem lehet elérni. A GERSHOJ Kft. sütijei közül kizárólag a tűzfalrendszer védelmét szolgáló sütik nem tilthatók le, a többi letiltása esetén a weblapok használhatósága megmarad. ” További információ: https://hu.wikipedia.org/wiki/HTTP-s%C3%BCti )