Újabb vissza nem térítendő támogatás jelent meg megújuló energiaforrások felhasználására cégek számára!
(GINOP-4.1.4-19)

 

Megjelent a GINOP-4.1.4-19 „Megújuló energia használatát, energiahatékonyság növelését célzó épületenergetikai fejlesztések támogatása” című pályázat!

Jelen felhívás keretében önállóan támogatható a 15 kWp-et meghaladó névleges teljesítményű napelemes rendszerek telepítése. Továbbá önállóan támogathatóak az egyéb megújuló energiafelhasználás növelését és az energiahatékonyság javítását szolgáló tevékenységek is.

Teljesítendő kritériumok összegzése:

1. A pályázó cégtípus csak Korlátolt felelősségű társaság, Részvénytársaság, Egyéb szövetkezet, Közkereseti társaság, Betéti társaság, Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe, Egyéni cég, Egyéni vállalkozók, Nonprofit korlátolt felelősségű társaság, Nonprofit részvénytársaság, Nonprofit közkereseti társaság, Nonprofit betéti társaság lehet.

2. A pályázó nem minősül mezőgazdasági termelőnek, vagy tevékenysége nem mezőgazdasági termékek előállítására, feldolgozására irányul.

3. Rendelkeznie kell legalább egy lezárt teljes üzleti évvel.

4. A fejlesztendő épület a kérelem benyújtását megelőző 3 évből legalább 1 év időtartamban rendeltetésszerűen használtban állt (rendelkezésre áll 1 év villanyszámlája).

5. Minimum egy (bejelentett, teljes munkaidős) fő dolgozott a fejlesztendő székhelyen a kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben.

6. A fejlesztendő ingatlan nem lakhatás/lakás jellegű.

7. Nem a meglévő megújuló energiát hasznosító rendszerét bővítené.

8. A napelem rendszer nem kerülhet pala fedésű tetőszerkezeten elhelyezésre.

  

Vegye fel velünk a kapcsolatot további információkért!

 

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE

A pályázatokat 2019. november 11. 09.00 órától 2020. január 15. 10.00 óráig lehetséges benyújtani.

 A TÁMOGATÁS ÖSSZEGE

A rendelkezésre álló keretösszeg 20,42 milliárd Ft. Az igényelhető támogatás mértéke: minimum 3 millió Ft, maximum 100 millió Ft vissza nem térítendő támogatás, mely mértéke maximum az összes elszámolható költség 55%-a lehet.

A PÁLYÁZÓK KÖRE

kérelmet nyújthatnak be azon mikro-, kis-, és középvállalkozások:

 • amelyek rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámolóval/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, melybe az előtársaságként való működés időszaka nem számít bele;
 • melyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt;
 • amelyeknek fejlesztendő épülete a támogatási kérelem benyújtását megelőző 3 évből legalább 1 év időtartamban rendeltetésszerűen használatban álltak. A rendeltetésszerű használatot a támogatási kérelem benyújtását megelőző 3 évből legalább 1 évet (a napelemes fejlesztésre irányuló beruházás esetén) áramszámláival (havi elszámoló számlák vagy éves elszámoló számla) szükséges igazolni.
 • amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók, egyéni cégek vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei,

gazdálkodási formakód szerint:

Korlátolt felelősségű társaság, Részvénytársaság, Egyéb szövetkezet, Közkereseti társaság, Betéti társaság, Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe, Egyéni cég, Egyéni vállalkozók, Nonprofit korlátolt felelősségű társaság, Nonprofit részvénytársaság, Nonprofit közkereseti társaság, Nonprofit betéti társaság

jogi forma szerint:

 • kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok;
 • SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók, egyéni cégek.

Nem támogatható az a pályázó,

 • amely a GINOP-4.1.1-8.4.4-16 vagy GINOP-4.1.2-18 kódszámú, vagy GINOP-4.1.3-19 kódszámú pályázatból ugyanazon épület napelemes fejlesztése esetében vagy jelen Felhívás keretében már részesült támogatásban;
 • amely projektjének az igényelt támogatási összege meghaladja a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevétel összegét, vagy egyéni vállalkozók esetében az adóalapba beszámított bevételt;
 • amely mezőgazdasági termelőnek minősül, azaz olyan természetes vagy jogi személy, amelynek a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott, legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevételének, vagy egyéni vállalkozók esetében az adóalapba beszámított bevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származik;
 • amelynek támogatással érintett tevékenysége az Európai Unióról szóló Szerződés 1. számú mellékletében (Annex I.) szereplő mezőgazdasági termékek előállítására, feldolgozására irányul;

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK

A támogatást igénybe lehet venni önállóan csak napelemes rendszerek telepítésére is hálózati villamosenergia-termelés céljából, kizárólag a fejlesztésben érintett épület és az abban folyó gazdasági-termelési folyamatok villamosenergia-ellátásához.

Feltétele, hogy nem jelentős felújításnak minősülő beruházásnál az energetikai korszerűsítésre kerülő épület energetikai minőség szerinti besorolása legalább két szintet javul a DD besorolás alatti épületek esetében.

Támogatható:

 • 15 kWp névleges teljesítményt meghaladó napelemes rendszerek beszerzése és telepítése
 • A kapcsolódó szerkezeti- és tartóelemek beszerzése és telepítése
 • Az épület elektromos rendszeréhez illetve a hálózathoz való csatlakozáshoz és a műszakilag biztonságos működéshez szükséges elemek beszerzése és ezek kiépítése
 • Akkumulátorok; mérő- és szabályozó berendezések beszerzése és felszerelése

A napelemes rendszer kizárólag a fejlesztéssel érintett épület tetőszerkezetén kerülhet elhelyezésre. Kizárólag napelemes rendszer telepítésére irányuló kérelem esetében nem elvárás az épület energiahatékonysági besorolásának javítása.

Önállóan nem támogatható tevékenységek

 • Kiskapacitású napelemes rendszer (max. 15 kWp teljesítményű rendszer) telepítése hálózati villamosenergia-termelés céljából, kizárólag a fejlesztésben érintett épület és az abban folyó gazdasági-termelési folyamatok villamosenergia-ellátásához.
 • Az épületek nyári hővédelmének javítása, árnyékoló- vagy árnyékvető szerkezetek beépítése

Nem támogatható tevékenységek

 • Új építmény létrehozására ebben a konstrukcióban nem lehetséges pályázni.
 • Nem támogatható meglévő megújuló energiát hasznosító rendszer kapacitásbővítése.
 • Nem nyújtható támogatás napelemes rendszer telepítéséhez, amennyiben a napelem pala fedésű tetőszerkezeten kerülne elhelyezésre.
 • Nem nyújtható támogatás épületenergetikai fejlesztéshez, amennyiben az ingatlan hasznosítása során lakás/lakhatás célú fejlesztés valósulna meg.
 • Jelen felhívás keretében a fejlesztések az épületek energiatakarékosságának és energiahatékonyságának megújuló energiaforrások felhasználásával történő javítására irányulnak, ezért nem nyújtható támogatás épületenergetikai fejlesztéshez, amennyiben a fejlesztés eredményeképpen szálláshely kapacitásbővítése történik.
 • Nem támogatható jövedelemszerzésre irányuló napelemes rendszerek telepítése, különösen a kisfeszültségű hálózatra csatlakozó háztartási méretű kiserőművek esetében alkalmazott szaldó elszámolásnál az egyértelműen bevételszerzést célzó, illetve — nagyobb kapacitású napelemes rendszerek esetében — a kötelező átvételi rendszer (KÁT), vagy Megújuló Energia Támogatási Rendszer (METÁR), vagy METÁR-KÁT rendszer által biztosított működési támogatással villamos energiát termelő napelemes rendszerek installálása.
 • Távhőrendszerről való leválás ebben a konstrukcióban nem támogatható, a gőzközegű távhőrendszerről való leválás kivételével.
 • A világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása keretében nem támogatható az épület elektromos hálózatának felújítása.
 • Olyan épületek felújítása, melyek nem tartoznak a 176/2008. (VI.30.) kormányrendelet hatálya alá.
 • Projekt-előkészítési jellegű tevékenységek jelen Felhívásban nem támogathatóak, azokat a támogatási intenzitás mértéke kompenzálja.
 • Az Európai Unióról szóló Szerződés 1. számú mellékletében (Annex I.) szereplő mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével vagy feldolgozásával kapcsolatos beruházásokra irányuló projektek,
 • Amennyiben olyan tevékenység is működik az épületben/épületcsoportban, amely a felhívás keretében nem támogatható a közös használatú, vagy nem támogatható tevékenységeknek helyt adó helyiségek, épületrészek költségeinek arányosítására figyelemmel kell lenni.

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE

A pályázatokat 2019. november 11. 09.00 órától 2020. január 15. 10.00 óráig lehetséges benyújtani.

A projekt méretétől függően ezen támogatás mellett a napelemes beruházás megtérülési ideje akár 3-4 évre is csökkenhet! Mindehhez teljeskörű pályázati tanácsadást tudunk nyújtani, hogy Önnek már csak a pályázat sikeres lefutásáért legyen szükséges izgulnia.

Vegye fel velünk a kapcsolatot további információkért!